Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/19/2011: "Gelekt instructieboek uitzettingen franse politie"

blz_35_geluidsregulatietechniek (71k image)

'geluidsregulatie'

Hoe stel je een vreemdeling ‘gerust’ vlak voor zijn uitzetting?
Hoe druk je zijn keel dicht om zijn kreten te verhinderen?
Hoe zorg je ervoor dat passagiers in het vliegtuig niet in opstand komen?

De antwoorden op deze vragen, en nog veel meer, vind je in het handboek voor escortes van de Franse Grenspolitie (Police Aux Frontieres).

Le manuel des policiers de la PAF

Uitgezet worden met een lijnvlucht of met een speciale charter: na het lezen van het handboek weet je hoe dat in zijn werk gaat – in theorie althans.

Delen van het handboek zijn inmiddels vertaald in het Nederlands:

Uit de taakomschrijving van de politie-escorte:

“Indien nodig zet de politie-escorte proportionele dwang tegen verzet in, teneinde de persoon oordeelkundig te overmeesteren. Hij past professionele ingrijptechnieken toe en gebruikt de materialen die tot zijn beschikking staan, afgezet tegen het gedrag van de uit te zetten persoon. Toevlucht nemen tot dwangmiddelen en geluidsregeling (telkens 3 tot 5 seconden, niet langer dan 5 minuten) is het uiterste inzetbare middel voordat de uitzetting wordt gestopt.”

1 (69k image)

Lufthansa, quotum gedwongen uitzettingen per vlucht: 2

DEEL 1: UITZETTEN PER LIJNVLUCHT

VÓÓR HET VERTREK VAN HET VLIEGTUIG

Vanaf het begin van de inschepingprocedure nemen de begeleiders een beleefde houding aan tegenover de vreemdeling, maar ook een besliste houding – er is geen ander alternatief dan de zekerheid van zijn inscheping naar de vastgestelde bestemming.

Escorts dienen zich correct te kleden, ze moeten uitstralen dat ze het ‘instituut vreemdelingenpolitie’ vertegenwoordigen.

Het is verplicht te verwijderen personen voor vertrek te fouilleren, ook al is dat al gebeurd bij het verlaten van het detentiecentrum of de gevangenis. Fouilleren gebeurt met een metaaldetector en met de hand.

Scheermesjes, scherp of afgesleten, zijn de gebruikelijke objecten die het meest gevaarlijk zijn om gevonden te worden. Ze zijn bedoeld voor oppervlakkige zelfverwondingen die overvloedig bloeden, met als doel het vertrek te belemmeren of het vliegtuig van koers te doen veranderen. Ze kunnen worden gevonden in een boek, een schoenzool, de revers van het overhemd, het jack, in de riem, in een pen enz.

tarom (33k image)

Tarom, quotum gedwongen uitzettingen per vlucht: 3

DE PROCEDURE VAN HET AAN BOORD GAAN

Deze fase is extreem gevoelig om talrijke incidenten op te wekken die in aanmerking komen om de uitzetting van de te verwijderen persoon te beëindigen. Het maakt verschil of het een individuele of een groepsuitzetting is.

• De weg naar het vliegtuig

De te verwijderen vreemdeling wordt door personeel van de grenspolitie in het daarvoor gereserveerde gebied naar de loopbrug geleid.

•Vóór het aan boord gaan

Afgezien van grote belemmeringen en volgens de instructie van de gezagvoerder, gaat de te verwijderen vreemdeling in een lijnvlucht altijd voor de passagiers aan boord. Deze fase zorgt ervoor dat de te verwijderen persoon in alle veiligheid, uit het zicht van de passagiers, plaatsneemt.

Dwangmiddelen of fixatietechniek

bodycuff (34k image)

bodycuff

• Principe: er is sprake van het uitvoeren van een administratieve of juridische beslissing, zo nodig kan toevlucht worden genomen tot dwangmiddelen. Dat rechtvaardigt in voorkomende gevallen, conform de wet, het gebruik van strikt noodzakelijk geweld, zonder gewelddadigheden of niet-wettelijke mishandelingen. Het geweld en de te gebruiken middelen dienen proportioneel afgestemd te zijn op het te ontwikkelen verzet van de vreemdeling.
• Om weerspannige vreemdelingen te immobiliseren wordt in herinnering gebracht dat alleen door de overheid goedgekeurde materialen uit de uitrusting mogen worden gebruikt. Het gaat hier om metalen en stoffen handboeien, banden met klittenband en een bodycuff. Alle andere immobilisatiemiddelen zijn strikt verboden. Alle vormen van knevelen zijn strikt verboden.

De aanwezigheid van alle door de overheid goedgekeurde wapens (vuurwapen, traangasbom….) is verboden aan boord van een luchtvaartuig. In het kader van een groepsuitzetting echter kan het beveiligingssysteem voorzien in het uitrusten van bepaalde personeelsleden met verdedigingsmiddelen voor gezamenlijke toepassing (schild, beschermende helm, wapenstok….).

HET AAN BOORD GAAN

verzet_bij_uitzetting (106k image)


De verschillende hieronder beschreven reeksen betreffen individuele uitzettingen aan boord van lijnvluchten.

• De supervisor en de chef uitzetting moeten een persoonlijke relatie en voorbereiding vaststellen met de gezagvoerder, krachtens de civiele luchtvaart de enige gevestigde autoriteit van de politiemacht aan boord. Tijdens dit onderhoud wordt de gezagvoerder geïnformeerd over de houding van de te verwijderen persoon, de toe te passen procedure tijdens het aan boord gaan en de voorziene moeilijkheden. Dit zelfde geldt ook voor het vliegtuigpersoneel.

• Aan boord gaan aan de achterzijde van het vliegtuig:

In het algemeen worden de volgende schikkingen getroffen:

• Gebruik van een loopbrug, geplaatst op afspraak met de coördinator van de luchtvaartmaatschappij;
• Positiebepaling van de stoelen (altijd gesitueerd in de achterste regionen van het vliegtuig), overeind zetten van armleuningen en veiligheidsriemen om de opstelling te faciliteren in geval van sterk verzet;
• Nazien van de opstelling van het veiligheidshek dat zich bovenaan de loopbrug bevindt.

Aan boord gaan aan de achterzijde van het luchtvaartuig reduceert maximaal risicovolle incidenten of rebellie die zich plotseling zouden kunnen voordoen tijdens het lopen naar de toegang tot de gangpaden tot aan de gereserveerde plaatsen.

Instappen en plaatsing van de opstelling van de escorte in het luchtvaartuig:

verzet_in_vliegtuig_11_aug_2004 (40k image)

• Positionering van de escortefunctionarissen: hetzij aan weerszijden van het individu, hetzij één voor en één achter, afhankelijk van de gevaarlijkheid van de te verwijderen persoon of personen;
• Assistentie door de functionarissen van de P.A.F. van het vertrekvliegveld;
• Instappen van de uit te zetten personen, individueel geëscorteerd door de functionarissen.

Opstelling op de stoel:

• Dit moet snel geschieden vanwege observatie van de bemanning. In geval van moeilijkheden kan het vliegtuigpersoneel ertoe komen aan de gezagvoerder te vragen de escorte en de te verwijderen persoon uit te laten stappen;
• De buikriem van de zitting is vastgemaakt en de escortefunctionarissen gaan zitten;
• De functionarissen die assistentie hadden verschaft bij het aan boord gaan verlaten het vliegtuig, teneinde het aan boord gaan van de andere passagiers niet te verstoren. Ze blijven echter op de loopbrug in de nabijheid van het luchtvaartuig totdat het vliegtuig vertrokken is.

Plaatsing in het vliegtuig:

Als er maar één geëscorteerd te verwijderen persoon is, zijn er twee mogelijkheden:
• Bij 3 stoelen: plaats de te verwijderen persoon in het midden tussen 2 escortes;
• Bij 2 stoelen: zet de te verwijderen persoon bij het raampje - één escorte naast hem en de tweede escorte gaat zitten op de stoel direct achter de vreemdeling.
• Indien mogelijk, is het het beste de laatste rijen van passagiers af te zonderen van die van de escorte, om overlast van andere passagiers te vermijden en zo alle risico van partijtrekken tijdens de vlucht te beperken.
• Als meerdere uit te zetten personen met het zelfde vliegtuig reizen, is het nodig om ze van elkaar te scheiden, dit om groepsverschijnselen te voorkomen.
• Installatie achterin het vliegtuig maakt het mogelijk ver verwijderd te zijn van de pilotencabine, in de buurt te zijn van de toiletten, en van de nooddeuren. In deze opstelling zitten de reizigers met de rug naar de escorte.

In het algemeen: in geval van ernstige moeilijkheden (kreten, gehuil, gewelddadigheden), zal de supervisor in overeenstemming met de chef escorte besluiten de uitzetmaatregel te onderbreken. De escortes dienen zich altijd voor de geest te houden dat de uitzetmaatregel niet tegen elke prijs moet worden uitgevoerd.

TIJDENS DE VLUCHT

blz33-dialoog (69k image)

'dialoog'

• Escortes vermijden, zonder absolute noodzaak, alle discussie met passagiers en bemanning. Ze concentreren zich uitsluitend op het toezicht op de te verwijderen persoon. Het is wenselijk om tijdens de gehele vlucht permanent in gesprek te blijven met de te verwijderen persoon, teneinde deze te kalmeren.
• De veiligheidsriem van de uit te zetten vreemdeling blijft gedurende de hele vlucht om.
• De boeien van het individu worden los gemaakt vanaf dat hij in de stoel heeft plaatsgenomen. Hiermee worden de burgerluchtvaartregels en de aanbevolen medische regels toegepast. In geval van opwinding moet er onmiddellijk geboeid worden met de door de overheid goedgekeurde immobilisatiemiddelen.
• Alle onnodige verplaatsingen moeten tijdens de vlucht vermeden worden;
• Indien verenigbaar met het toezicht van de te verwijderen persoon voegen de politiefunctionarissen zich naar alle verzoeken van de gezagvoerder, met het oog op het respecteren van de goede orde en veiligheid aan boord van het luchtvaartvoertuig.

Voedsel aan boord

• Als het individu weerspannig is en/of de vlucht van korte duur is (tot 4 uur), vermijdt men het nemen van een maaltijd. Er zal een meer aan de omstandigheden aangepaste voeding worden gevraagd aan het vliegpersoneel.
• Alle alcoholische dranken zijn strikt verboden zowel voor de vreemdeling als voor de escortefunctionarissen.
• Er moet op worden toegezien dat de voorgestelde maaltijd overeen komt met de religieuze overtuiging van de te verwijderen persoon.
• Er moet worden zekergesteld dat de aan de uitgezette persoon geserveerde maaltijd geen enkel metalen bestek bevat. Tijdens het teruggeven van de maaltijd moeten de escortes het plastic bestek weer terug krijgen.

air-gabon-fleet (35k image)

Air Gabon, quotum gedwongen uitzettingen per vlucht: 3

Verplaatsing naar het toilet

• Zoals boven aangegeven, wordt de te verwijderen persoon voor vertrek naar het toilet begeleid, zelfs als hij daar niet om vraagt.
• Hij zal niet eerder dan minimaal 30 minuten na opstijgen naar het toilet begeleid worden (behalve in erkende hoge nood);
• De verplaatsing naar het toilet dient plaats te vinden onder constante begeleiding van twee escortefunctionarissen, die alle pogingen van de te verwijderen persoon om op de grond te gaan liggen beletten;
• Een escortefunctionaris inspecteert van te voren de toiletgelegenheid, zonder te vergeten de prullenbak te onderzoeken om er zeker van te zijn dat de vreemdeling er geen gevaarlijk object in kan vinden (scheermes, glazen) – doorgaans aangeboden door de maatschappij aan passagiers of daar geplaatst door een handlanger die aan boord van hetzelfde vliegtuig reist;
• Tijdens het verblijf van de vreemdeling in het toilet wordt de deur niet vergrendeld, maar wordt op een kier gehouden door de voet van een bewakingsfunctionaris;
• Na vertrek van de vreemdeling onderzoekt een van de twee functionarissen opnieuw het toilet, om te controleren of de te verwijderen persoon geen gevaarlijke of kritieke toestand gecreëerd heeft (overlopende toiletpot, toiletpapier in brand gestoken om brandalarm te ontketenen…)

Medisch aspect tijdens de vlucht

• Om trombose (aderontsteking) te voorkomen en de bloedsomloop van de onderbenen te reguleren pogen de escortes,voor zover mogelijk, elke twee uur gedurende enkele minuten met de te verwijderen persoon te lopen.
• Houd rekening met het lage luchtvochtigheidgehalte (5%) aan boord van de cabine. De escortes zien er op toe dat de uit te zetten persoon regelmatig drinkt om uitdroging te voorkomen. Vermijd echter koolzuurhoudende dranken.

BIJ AANKOMST

Cameroun-Airline-camair (27k image)

Cameroon Airlines, quotum gedwongen uitzettingen per vlucht: ongelimiteerd

Overdragen van de te verwijderen persoon

• Eigenhandig overdragen: sommige landen (zoals Marokko) vereisen de overhandiging van de te verwijderen persoon en zijn reisdocumenten aan de politieautoriteiten van het vliegveld van aankomst. In dat geval wordt de te verwijderen persoon ongeboeid overgedragen. De procedure kan verschillen per land.
• Als eigenhandig overdragen aan de autoriteiten niet vereist is, kan dit als onderhandelingsargument met de te verwijderen persoon worden gebruikt, opdat hij zich kalm zal gedragen tijdens het aan boord gaan en de vlucht.

Verblijf op vreemd grondgebied

• Het gedrag van de politieagent op buitenlands grondgebied: het escortepersoneel vertoont onder alle omstandigheden voorbeeldig en waardig gedrag.
• Gezondheidsrisico’s en medicatie in het buitenland: voor vertrek dient het escortepersoneel kennis te nemen van de algemene aanbevelingen aan reizigers met betrekking tot ziekteoverbrengers in de lucht, over de gezondheidsrisico’s en medicatie waaraan men in bepaalde landen bloot staat (malaria, aids….) en op de veiligheidsmaatregelen die men in acht moet nemen als men ter plekke overnacht.

iberia_airlines (33k image)

Iberia Airlines, quotum gedwongen uitzettingen per vlucht: 3

RELATIONEEL KADER

Relatie met de te escorteren vreemdeling

Respect voor de waardigheid van de te verwijderen vreemdeling is voor escortefunctionarissen een absoluut voorschrift.

Het gaat erom gunstige psychologische voorwaarden te creëren en te behouden, zodat acceptatie met de uitzettingsmaatregel bereikt wordt en zodat bij vertrek de vreemdeling kan worden uitgezet
In dit kader moet, teneinde eventueel wanhoopsgedrag te voorkomen, rekening worden gehouden met veelvuldig optredende gevoelens van mislukking of van angst, gewelddadig verzet, hysterisch gegil, poging tot zelfbeschadiging….

Klaarblijkelijke spanningen van een te verwijderen persoon dienen te worden ‘geneutraliseerd’. De zorg en de handigheid om deze veranderingen te bewerkstelligen kunnen het instappen van de te verwijderen persoon in het vliegtuig mogelijk maken.

Dus wordt de te verwijderen persoon op individuele wijze ontvangen door de supervisor of door de chef escorte.

In de loop van dit persoonlijk onderhoud met de te verwijderen persoon legt de functionaris nauwgezet de verschillende etappes van de missie uit en wijst hem op de onontkoombaarheid van de uitzettingsmaatregel.

Een beleefde maar vastberaden toon bevordert de instemming van de vreemdeling.
Gedurende het onderhoud moeten de escortfunctionarissen hun best doen om het aldus opgebouwde vertrouwen van de uit te zetten persoon in de relatie te handhaven.

AirChinaAirplane (31k image)

Air China, quotum gedwongen uitzettingen per vlucht: 2

Contact leggen tussen de escorte en de te verwijderen persoon

Dit contact moet zo snel mogelijk gelegd worden: minimaal twee uur voor aan boord gaan. Een van de escortfunctionarissen mag nooit de te verwijderen persoon verlaten en houdt zich bezig met voorbereidende taken betreffende de laatste, met uitzondering van de fouillering.

Relatie met de bemanning

Het persoonlijk gezag van de gezagvoerder:
Overeenkomstig de civiele luchtvaartcode (C.A.C) moet de gezagvoerder waken over het respecteren van de veiligheidsvoorschriften, de orde en de gezondheid aan boord van zijn luchtvaartuig.

• art. L. 322-4: “de gezagvoerder heeft de bevoegdheid alle personen onder de passagiers uit te doen stappen die een gevaar voor de veiligheid of de orde aan boord van het luchtvaartuig opleveren”

Bovendien wordt de vlucht als begonnen beschouwd zodra de deuren van het vliegtuig gesloten zijn. De aanwezigheid van de escorte heft een belastende dreiging op die soms wordt opgeroepen door het feit dat er een te verwijderen vreemdeling aanwezig is. Echter, de reactie van de andere passagiers of de hinder, veroorzaakt door de uit te zetten persoon (kreten, gehuil…) kunnen aanleiding geven tot het moeten uitstappen van de escorte en de te verwijderen persoon.

klm (31k image)

KLM, quotum gedwongen uitzettingen per vlucht: 2


DEEL 2: CHARTERUITZETTINGEN

DE PROCEDURE VAN HET AAN BOORD GAAN IN EEN SPECIALE CHARTER

Aankomst in de wachtzone of verwijderingsunit

Het aanspreken in de wachtzone (voor vreemdelingen die de toegang geweigerd is)

Het aannemen van een beleefde houding is geschikt vanaf de periode dat de vreemdeling zijn rechten worden verteld tot aan het moment dat hem het tijdelijk verblijf in de wachtzone wordt aangeboden.

Bij aankomst in de wachtzone wordt de niet-toegelaten vreemdeling onderworpen aan een fouillering aan de kleding, uitgevoerd door een persoon van hetzelfde geslacht. Deze operatie dient volledig, methodisch en uiterst zorgvuldig te worden uitgevoerd, met behulp van een metaaldetector. De vreemdeling behoudt zijn geld en zijn sieraden, alleen gevaarlijke objecten worden afgenomen en in aanwezigheid der partijen geïnventariseerd.

fouilleringslokaal (29k image)

fouilleringslokaal Schiphol

De aankomst in de verwijderingsunit (voor te verwijderen vreemdelingen)

Dezelfde veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing op vreemdelingen die naar de verwijderzones worden gebracht door het personeel dat gewoonlijk belast is met personentransport

DE PROCEDURE VAN HET AAN BOORD GAAN:

Alitalia (53k image)

Alitalia, quotum gedwongen uitzettingen per vlucht: onbeperkt

Voor de persoon die wordt uitgezet per speciale charter is een op 5 fasen aangepaste procedure ter beschikking.

Fase 1: de communicatie

Voordat men de zorg voor de vreemdeling op zich neemt, dienen de vertegenwoordiger van de P.A.F. op de vertrekluchthaven of zijn vertegenwoordiger, en de politiefunctionaris, hoofd van de opstelling aan boord van het vliegtuig, langdurig te communiceren met de vreemdelingen. Dit om hen te overtuigen dat, in het kader van strikte toepassing van de franse wet, terugkeer naar het land van herkomst onvermijdelijk is.

Uitleg moet speciaal verschaft worden over de volgende onderwerpen:

• de reden voor de chartervlucht: weigering om aan boord te gaan, valse documenten, afwijkende transits (alle niet-toegelaten personen worden ingescheept aan boord van een speciaal chartervliegtuig voor hun terugkeer naar hun land van origine);
• respect voor hun rechten (asielaanvraag, beroep niet opgeschort) en de verzekering dat de operatie zal worden uitgevoerd met respect voor de menselijke waardigheid;
• de afwikkeling van de operatie: uiteenzetten van de verschillende fasen van de procedure: de fouillering, het instappen in de bussen, in het vliegtuig, alsmede het voorgenomen optreden;
• de redenen (veiligheid in de lucht) en de wijze van veiligheidsfouillering (niet vergeten duidelijk te maken dat hun zaken, waaronder sierraden van het type ‘amulet’, aan hen zullen worden teruggegeven;

fille_eloignee1 (19k image)

ook kinderen worden per charter uitgezet

• Het gebruik van dwangtechnieken en –middelen (stoffen banden, metalen handboeien, banden van het type klittenband): aandringen op het feit dat de manier waarop ze zullen worden behandeld, aangepast wordt aan en in proportie zal zijn met de mate van hun verzet. In dat opzicht, maak duidelijk dat hen om veiligheidsredenen stoffen handbanden zullen worden aangelegd vanaf het moment van verlating fouilleringslokaal naar de bus;
• De wijze van hun overdracht aan de vreemdelingenautoriteiten: geef aan dat organisatie van de ontvangst goed voorbereid is, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de franse staat (binnenlandse veiligheidsambtenaar);
• De aanwezigheid van de rol van een vertegenwoordiger van het Rode Kruis en een arts.
• Deze operatie wordt gefilmd door een politieagent.

Deze communicatie is een bepalende factor om algemeen verspreide verzets- of wanhoopsacties te vermijden.

Teneinde de dialoog te vergemakkelijken, kan het nuttig blijken een meer nauwe relatie op te bouwen met een of twee personen die ervan worden verdacht de onderhandelingspartners van de groep te zijn.

handbanden (78k image)

'het aanleggen van stoffen handbanden'

Fase 2: de veiligheidsfouillering

De vreemdelingen worden een voor een, begeleid door twee politiefunctionarissen, naar een lokaal geleid waar de veiligheidsfouillering zal worden uitgevoerd, met behulp van metaaldetectors.
De ontwikkelde vindingrijkheid van de uit te zetten personen om gevaarlijke objecten in de revers van hun benodigde kleding te verbergen, maakt het noodzakelijk degenen die een risicovol gedrag vertonen aan een grondige fouillering te onderwerpen, soms een ontkleding met uitzondering van het ondergoed – het geheel met inachtneming van de menselijke waardigheid.

Voor wat betreft de fouillering: politiefunctionarissen leggen stoffen banden aan de handen aan de voorkant aan. Bij personen wiens gedrag gewelddadig kan zijn, worden de stoffen banden of de voorgeschreven boeien achter de rug aangelegd, evenals, indien nodig, de banden met klittenband om de benen mee te fixeren.
Vanaf dat de betrokkene gekalmeerd is worden de handen met stoffen banden voor geboeid.

blz_38_gebruik_bodycuff (77k image)

instructie 'aanleggen bodycuff'

Fase 3: het instappen in de bussen

De uit te zetten vreemdelingen worden onmiddellijk na de fouillering opgesteld in de bus die hen naar de onderkant van het vliegtuig zal vervoeren. Afhankelijk van de al dan niet agressieve aard worden ze geplaatst in groepen van 5, of komen individueel voor rekening van een politiefunctionaris.

De banden met klittenband kunnen eveneens worden aangelegd om de benen van de meest weerspannige en gewelddadige personen mee te fixeren.

Fase 4: aan boord gaan van het vliegtuig en de vlucht

air_france_eloignement (46k image)

"Als verzet wordt geboden..."

Air France, quotum gedwongen uitzettingen per vlucht: 3


De politie-escortes zetten zich, vóór aankomst van de uit te zetten personen, in burger en zonder wapen in het luchtvoertuig. Een voorraad manschappen neemt plaats voorin en achterin het vliegtuig – in hun midden zijn plaatsen gereserveerd voor de chef opstelling en zijn medewerkers.

De chef opstelling stelt zich van te voren voor aan de gezagvoerder, alsook aan de arts en de vertegenwoordiger van het Rode Kruis.

De bussen stellen zich om beurten op, parallel aan het vliegtuig, deuren geopend naar de loopbrug, die overdekt moet zijn vanwege het risico van opzettelijk vallen.

De vreemdelingen lopen een voor een geëscorteerd de loopbrug op. Als verzet wordt geboden worden ze gedragen door twee of drie politiefunctionarissen, die vervolgens het vliegtuig doorlopen en uitstappen bij de loopbrug aan de achterzijde. Tijdens deze fase blijven de stoffen banden om, zelfs indien klittenbanden noodzakelijk zijn.

Als het vliegtuig stabiel vliegt (15 tot 30 minuten na opstijging) wordt de vreemdelingen de stoffen banden afgedaan. Dit geldt niet voor degenen onder hen die door hun opgewonden gedrag dit niet rechtvaardigen. Er zijn eveneens meer dwingendere fixatiemiddelen.

Fase 5: de vlucht en de aankomst in het land van bestemming

Bij aankomst van het vliegtuig onderhoudt de chef opstelling zich met de binnenlandse veiligheidsambtenaar of zijn aanwezige vertegenwoordiger. Hij overhandigt de dossiers en organiseert het uitstappen van de vreemdelingen in samenspraak met de autoriteiten van het land.

khalifa (37k image)

Khalifa, quotum gedwongen uitzettingen per vlucht: 0


“De verwijdering is een doorslaggevende politieke uitdaging om migratiestromen te beheersen die leiden naar Frankrijk en de Europese landen. Behalve het feit dat ze bijdraagt aan het tot uitdrukking brengen van het gezag van de Staat door de uitvoering van diens beslissingen te waarborgen, speelt ze een afschrikwekkende rol van niet-onderhandelbaarheid tegenover potentiële emigranten, en construeert aldus een beteugeling van illegale immigratiestromen op onze grenzen.

De wijdte van de missie is aanzienlijk en de drukkende verplichtingen ontbreken niet. Frankrijk is in het bijzonder opmerkzaam op de problematiek van georganiseerde groepsuitzettingen met name in verbinding met onze Europese partners. Deze groepsvluchten geven een sterk signaal af richting de landen die bron zijn van irreguliere immigratie en aan kandidaten die de clandestiene immigratiewegen bewandelen.

In het kader van respect voor de fundamentele rechten van de mens dienen de te ontplooien humanitaire kwaliteiten, verbonden aan de professionele technieken die worden toegepast voor het realiseren van deze missies, op een uiterst nauwgezette manier aangewend te worden.”


non-aux-expulsions (51k image)

2 Reacties


Voor verhalen over hoe deportaties in de praktijk verlopen, zie bijvoorbeeld:

http://www.vrijheidvanbeweging.nl/verhalen/verhaal17.html

http://www.vrijheidvanbeweging.nl/verhalen/verhaal16.html

http://www.vrijheidvanbeweging.nl/verhalen/verhaal1a.html

http://www.vrijheidvanbeweging.nl/verhalen/verhaal2.html

http://www.vrijheidvanbeweging.nl/verhalen/verhaal4.html

http://www.vrijheidvanbeweging.nl/verhalen/video.html
Deze video toont een deportatie per lijnvlucht van Air France in januari 2011. De man verzet zich hevig en schreeuwt.

http://www.vrijheidvanbeweging.nl/rotterdam-airport/verslag_bezoek_uitzetcentrum_10.html
De uitzetting van Yildiz

zei: Janneke op 19/03/2011 om: 13:07u

Geen mens is illegaal.
Schofterig dit boos, grr

zei: peet op 21/03/2011 om: 08:15u


Powered by Greymatter