Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/22/2011: "Politiestaat Zaanstad revisited"

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad hebben schrijfster dezes een toegangsverbod voor alle gemeentelijke gebouwen opgelegd. ´Reden´: onze tweepersoonsactie tegen de bajesboten in de gemeenteraad van donderdag 17 februari jl.

je-zitte-dr-bai-3 (270k image)

Maar... was het ontrollen van een spandoek door twee personen eigenlijk wel de reden? Of was het de 'visactie' ten tijde van de besluitvorming over de bajesboten van vijf jaar geleden? Daar heeft men het in de Zaanstreek nog steeds over.

klik op meer

Een door uw lokale sushi importeur meegebrachte zak visafval tijdens een commissievergadering leek toen, onder het motto “Dit zaakje stinkt!” bijna op het hoofd van de destijds voor het binnenhalen van de bajesboten verantwoordelijke wethouder Egberts te belanden. Bijna, want aanwezige smeris in burger wist ternauwernood dit te voorkomen en voerde deze brengster van de vis ijlings af.

Sindsdien waren er vele acties tegen de bajesboten. Is de gemeente het zo zat dat ze één persoon probeert de mond te snoeren? Alsof dat iets veranderen zou aan het verzet!

Al tijdens de bouw waren er acties, onder andere een bezetting (27 januari 2006) die een hele dag de bouw stil legde, en de onthekkingsactie (9 april 2007) waarbij de Zaanse smeris te lui was om twee bussen vol activisten na afloop te arresteren en waarvoor zij flink op hun donder hebben gekregen. Sinds de opening zijn er regelmatig acties geweest die een aantal malen met forse politierepressie werden beantwoord. Zo was er de symbolische actie van de 'Openingscommissie Zaanse Schande' (5 november 2007), die de eerste gevangenen kwam brengen en, uit nijd over het eigen falen bij de onthekking door de smeris, al snel werd gearresteerd en ingeladen.
Ook het arresteren van een volledige lawaaidemo op oudejaarsdag 2007 kan niet anders gezien worden dan als een wraakactie van de smeris. Er werd grof geweld gebruikt, mensen werden mishandeld, en de hele groep zat drie dagen vast.
Een kooibeklimming en bezetting op 25 oktober 2008, een blokkade in maart 2009, en talloze lawaaidemonstraties meer: er is van alles gebeurd bij de bajesboten in de Achtersluispolder.

Intussen zijn er mensen op bezoek geweest, en zijn er verhalen naar buiten gekomen. Zie bijvoorbeeld het verhaal van Manya in Directe Actie 23. Dat bezoeken van mensen op de bajesboten ging ook al met veel problemen gepaard. Zo bleek dat er bij de balie aan de ingang een zgn. smoelenboek lag, met foto's en namen van activisten. Vijf mensen werden na de kooibeklimming voor een jaar de toegang geweigerd maar tenslotte door het inspringen van een advocaat alsnog toegelaten: justitie had geen zin de zaak uit te moeten leggen in een kort geding.

Vorig jaar werd ik ook geweigerd. De man die ik wilde bezoeken begon een beklagzaak en heeft die slechts deels gewonnen. Mede door een adviesrapport van GRIP (Gedetineerden Recherche Informatie Punt) heeft de beklagcommissie de bajesbotendirectie in haar bezoekweigering gelijk gegeven. (advies was te weigeren of bezoek apart onder toezicht te laten plaatsvinden, want 'Alle scenario's zijn mogelijk'). Wat niet mocht was het bezoek voor een heel jaar ontzeggen, want dat is voorbehouden aan mensen die terrorisme verdachten/veroordeelden willen bezoeken. Wat blijkens de regeling voor bezoek wèl mag, is iemand voor drie maanden weigeren, of elke keer opnieuw weigeren, maar toch ben ik er nog een aantal keren ingekomen om iemand anders te komen bezoeken die al voor de zesde keer vastzit en staatloos is, onder het oplettend oog der bewaking.

Tijdens lawaaidemo's worden de gevangenen bedreigd met isoleercel of daadwerkelijk in de iso gegooid. We weten dat dit een kaal klein koud hok is waar het licht dag en nacht aanblijft. Zelfmoordpogingen komen op de boten regelmatig voor: een paar weken geleden probeerde zich een Afrikaanse man te verhangen, en twee dagen daarvoor had een man op dezelfde afdeling in zijn armen gesneden. Allebei in de iso gegooid. Hetzelfde is het standaardantwoord voor hongerstakers. Medische zorg is uiterst slecht. Dokter Paracetamol rules. Mensen met TBC worden op straat gegooid. Ernstig zieken aan hun lot overgelaten. Er hebben verschillende ontsnappingen en ontsnappingspogingen plaatsgevonden. Direct werd dan
door de Zaanse smeris groot materieel en veel manschappen ingezet
om de o zo gevaarlijke illegalen zo snel mogelijk weer in de cel te stoppen.

En nu? Nu willen B&W van Zaanstad de boten nóg wat langer laten liggen. Je weet wel, de werkgelegenheid. Enneh.. dat hebben we aan justitie beloofd, tot in 2013... Eigenlijk kan het niet, maar we verzinnen wel een tijdelijke bestemming in een nieuw bestemmingsplan.

Bijna, dacht menigeen in de Zaanstreek, zou het gedaan zijn met het Zaanse steunen van zoveel mensenrechtenschendingen en de kapitalistische verdiensten die ermee samenhangen. Bijna, dachten velen, en zo ook Amnesty, die nog even over mensenrechtenschendingen kwam vertellen op 10 februari. Bijna, dacht waarschijnlijk ook de Zaanse stadsdichter Hans Kuyper, die bij dezelfde gelegenheid zijn gedicht mocht voorlezen en daarvoor applaus kreeg van de voltallige gemeenteraad, inclusief ongetwijfeld huichelaarster burgemeester Geke Faber, die nu de baas van Zaanstad en van de Zaanse smeris mag uithangen.

Bijna, dacht menigeen die aanwezig was bij het openen van het ´mensenrechtenmonument´ aan de Zaan, niet ver van de bajesboten, op 10 december 2010. Bijna, dachten een heleboel mensen, behalve een handjevol activisten en anarchisten die al die jaren het verzet en het protest hebben volgehouden en de bui al zagen hangen.

Een eerste actie tegen de voorgenomen verlenging, die toen nog niet officieel bekend was gemaakt maar wel in de lucht hing, vond al plaats bij die opening van dat monument. Na afloop van de presentatie van Amnesty op 10 februari heeft Faber schoorvoetend toegegeven dat de actie bij het monument haar niet kon zijn ontgaan, en dat ze toen wel even aan die boten heeft moeten denken. En nu was er afgelopen donderdag voor het eerst sinds lange tijd weer herrie in de gemeenteraad. Stel je voor! Dat kan natuurlijk niet, en dus...

Ik begon dit stuk met te vertellen dat B&W mij een toegangsverbod hebben uitgedeeld voor alle gemeentelijke gebouwen. Voor een jaar, aan de enige die ze met veel geweld hebben kunnen pakken afgelopen donderdag. Het ligt in de verwachting dat de komende maanden meer acties tegen de bajesboten zullen volgen, en dat wil de gemeente voor zijn. Daarom krijgt de Zaanse smeris een middel aangereikt om preventief tot arrestatie over te gaan bij die eerste stap over de drempel van welk gemeentelijk gebouw dan ook, wanneer dan ook, nog voor er ook maar iets gezegd of gedaan is. De gemeente Zaanstad heeft een zoveelste stap gezet die van de gemeente een politiestaat maakt. Na het neerleggen van de bajesboten om mensen zonder papieren in op te sluiten, na de felle jacht op ontsnapte illegalen, na het geweld tegen diverse acties en vele volkomen absurde arrestaties, is het niet meer dan een volgende logische zet.

Het spreekt voor zich dat het nóg langer laten liggen van de bajesboten vraagt om het laten oplaaien van activiteiten tegen die bajesboten, en daar zijn ze bij de gemeente Zaanstad blijkbaar bang voor. Laat ze dan maar bang zijn voor protest en verzet. Hun angst is een lachertje in het licht van zoveel repressie tegen mensen zonder papieren, die dagelijks de martelende onzekerheid moeten doorstaan, de angst, het moeten aanzien hoe zij zelf en anderen worden kapotgemaakt.

Het verzet tegen de bajesboten in Zaanstad, tegen andere deportatiecentra, bestaand en nieuw te bouwen zoals op Schiphol, tegen de kapitalistische onderdrukking en uitbuiting, zal in toenemende mate doorgaan. Daar kan geen verbod tegenop. Faber, maak je borst maar nat, of breng de boten zelf tot zinken! Voor nu, tot de volgende keer!

Zie ook: www.dezaanseschande.nl

Joke Kaviaar, 22 februari 2011


Powered by Greymatter