Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/04/2011: "Demo Tilburg"

Breek de macht van het grootkapitaal, leven en wonen moeten we allemaal!
tilburg (29k image)

De initiatiefnemers zijn mensen met diverse achtergronden binnen het links politieke spectrum. Zoals; krakers, milieu-activisten, studenten, anarchisten, socialisten etc.
meer info op: http://demotilburg.wordpress.com

Er is bewust voor gekozen om geen bestaande groepen/individuen publiekelijk te koppelen aan de initiatiefnemers van deze demonstratie. Dit om het zo toegankelijk en autonoom mogelijk te houden. Op de demonstratie zelf is er ruimte in overvloed om diverse politieke achtergronden van sympathisanten en groepen in de volle breedte te openbaren.

Het is niet voor niets een oproep tot een brede protestbeweging waarin elkaars verschillen gerespecteerd en overstijgt worden. En inderdaad Ė in metaforische zin Ė kunnen we ons dan Ďal marcherend een weg uitstippelení door onderlinge banden te versterken en een gezamenlijke structurele aanpak van de achterliggende economische en politieke structuren te formuleren.

(er is zowaar een manifest!)

Manifest

Breek de macht van het grootkapitaal, leven en wonen moeten we allemaal!

Inleiding
Het verzet tegen de logica van het grootkapitaal groeit. In vrijwel heel Europa barsten er protesten los en wordt er internationale solidariteit getoond. De onderwijsbezuinigingen, culturele kaalslag, toenemende repressie en burgercontrole, verschraling van sociale voorzieningen, massa-ontslagen en meer zijn een gevolg van de werking van de kapitalische economie. Het kapitalisme zorgt er al langer voor dat een groot deel van de wereldbevolking leeft in extreme armoede, oorlog, hongersnood en milieuvervuiling. Het wordt tijd dat we onze blik verbreden en de handen ineen slaan.

Deze demonstratie dient als aanloop naar een hernieuwde kraakbeweging die zichzelf weer zichtbaar in de totaalstrijd plaatst en de alledaagse strijd tegen het kapitalisme en de materiŽle condities die het resultaat daar van zijn weer beetpakt. De deelstrijd rondom kraken/wonen kan samen met andere fungeren als de aanzwengelaar van een strijdbaar verzet voor een andere maatschappij. Deze oproep is dus ook met klem voor andere deelstrijders om solidariteit, onderlinge banden en sterk verzet tijdens de demonstratie te creŽren!

HeroriŽntatie en hernieuwde strijd.
Krakers zijn van oudsher activistisch ingesteld en kraakpanden dienen dikwijls als politieke centra van waaruit alternatieve politiek wordt bedreven. Langzamerhand is de kraakbeweging in het algemeen geÔntegreerd geraakt binnen de dominante logica van het grootkapitaal en heeft zij een gebrek aan een breder politiek kader. Zodoende heeft men geprobeerd haar belangen te behartigen via de kanalen van de parlementaire politiek die volgens de logica en rethoriek van het grootkapitaal opereert. Nu het kraakverbod via diezelfde kanalen tot stand is gekomen, is het absolute noodzaak om nieuwe wegen in te slaan.

De kraakbeweging heeft een politieke heroriŽntatie nodig en zal een hernieuwde totaalstrijd Ė zo niet verbindingen met andere sociale strijd Ė moeten ontwikkelen. De kraakbeweging moet haar draagvlak verbreden en de strijd rondom kraken/wonen als onderdeel van een grotere totaalstrijd zien. De maatschappelijke klasse waartoe arbeiders, studenten en anderen toe behoren, moet iets geboden worden om een radicale alternatieve politiek weer relevant te maken. Pas dan wordt strijdbaar verzet weer zinvol en zal dat aan politieke slagkracht winnen.

Directe koppelingen tussen deelstrijd kraken/wonen en totaalstrijd.
In Nederland is sinds kort het Ďrecht van de sterksteí in ere hersteld door het eigendomsrecht boven het recht op wonen te stellen. Een menswaardig bestaan hangt af van een aantal eerste basisvoorwaarden, zoals het recht op wonen. Pas als men daaraan voldoet kan men verder met vervolgwaarden, zoals het recht op eigendom. Wij als verzetstrijders moeten er voor zorgen dat het maatschappelijk belang aan waarde wint ten opzichte van het eigenbelang.

Een typisch westers symptoom van het kapitalisme is de in Nederland bewust in stand gehouden woningschaarste. Terwijl woningzoekenden lang op de wachtlijst staan en daardoor bereid zijn krom te liggen voor een hypotheek of huur worden er in Nederland op grote schaal goede en betaalbare woningen gesloopt (zogenaamde herstructurering) om woningschaarste tot stand te brengen. Zodoende stijgt de waarde van het bezit van vastgoedeigenaren, woningcorporaties en beleggers. En dat is goed voor de bouwproductie, voor de bank en de gemeente die hogere opbrengst van grondprijzen krijgt. Mocht een woningzoekende niet bereid zijn om financieel helemaal krom te liggen dan komt men dikwijls terecht bij de explosief stijgende malafide bedrijfstak van anti-kraakbureaus die die hun gebruikers uitbuiten en door allerhande absurde bepalingen hun rechten en privacy schenden.

De op winst beluste commerciŽle maatschappij probeert overal in door te dringen, ook in de non-commerciŽle kunst-, muziek-, en cultuursector die dikwijls in (ex-)kraakpanden ruimtes gebruiken. Deze zogeheten broedplaatsen zijn een ideale voedingsbodem voor creativiteit en kleine bedrijvigheid maar duwen door de vercommercialisering de politieke en ideologische activiteiten weg. Zelfs complete buurten die aantrekkelijk zijn geworden middels de energie, activiteiten en projecten van de oorspronkelijke bewoners zoals kunstenaars, krakers en studenten transformeren ongewild tot commerciŽle zones. Zodra de vastgoedlobby haar kansen ruikt dwingt men de gemeente te renoveren waardoor prijzen zo hoog worden dat alleen kapitaalkrachtige elite deze kan betalen en de buurt gaat overheersen.

Op weg naar een brede protestbeweging.
Het is zaak om individuele verschijnselen (symptomen) van het neo-koloniale kapitalistische systeem te bevechten met een uitbreiding naar een structurele aanpak van de achterliggende economische en politieke structuren. Ofterwel: herleid symptomen naar de oorzaken en bevecht deze gezamelijk. Enkele voorbeelden van symptomen van het kapitalistische systeem zijn: toenemende repressie en burgercontrole, afnemende burgerlijke vrijheden en privacy, afbraakbeleid van bezuinigingen, aanvallen op de persvrijheid, manipulatieve massamedia, uitbuiting en uitsluiting van mensen en landen, blijvende ongelijkheid en milieuverontreiniging. Als protesteerders zullen we elkaars verschillen in nadruk op bijzondere elementen, voorgestelde methodes en gebruik van middelen moeten respecteren. Een brede protestbeweging die een totaalstrijd teweeg brengt kan zich al marcherend een weg uitstippelen!

Naar aanleiding van het kraakverbod houden wij deze demonstratie. Het mag duidelijk zijn dat de oorzaak van veel sociaal ongewenst beleid -zoals het kraakverbod- in de kern van het huidige kapitalistische systeem ligt. Dit systeem moet op de schop gaan, vandaar deze brede oproep om hiertegen samen de straat op te gaan.

1 Reactie


voor achtergronden idioot en alternatieven: jaja
www.nieuwemedianieuws.nl

zei: julius joker op 04/02/2011 om: 19:37u


Powered by Greymatter