Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/29/2010: "VOLKSOPSTANDEN 1000 - 1789"

OFFEN (68k image)
De revolutie wordt voorbereid. Wat ging zoal vooraf aan 1789, het jaar van de Franse Revolutie ?

Klik op meer.


Het decembernummer (nr. 28, 2010) van het Franse kwartaaltijdschrift ‘Offensive’ besteedt aandacht aan die vraag. Een aantal antwoorden erop vindt men terug in het ‘dossier’ in dat nummer. Behandeld worden verschillende volksopstanden, die zich in Frankrijk vanaf ongeveer het jaar 1000 hebben voorgedaan, alvorens zich de Franse Revolutie voltrok.

Een van de dingen die de redactie met de beschrijvingen van de volksopstanden wil demonstreren is: die voorafgaande tijd was helemaal niet zo ‘suf’ als men ons wil doen geloven.

Ook heden is er in Frankrijk natuurlijk veel ‘volkswoede’ op te merken. In verschillende artikelen wordt daar, ter introductie van het ‘dossier’, aandacht aan besteed. Verder vindt men in dit nummer een artikel over het Russische fascisme in hedendaags Rusland alsmede een interview met de schrijver Hafed Benotman, een illegaal die in totaal 17 jaar gevangenisstraf heeft ondergaan (zie over hem ondermeer de site: http://www.article11.info/spip/Abdel-Hafed-Benotman-Je-crois-en ).

Hij is een van de oprichters van het Franse blad ‘L’Envolée’ (in 2001; zie de site: http://lejournalenvolee.free.fr/ ). Het onderwerp waarover wordt gesproken is ‘het recht om te vluchten’… Ook komt het abolitionisme (afschaffing van de gevangenis) aan bod. Kijk je naar wie in gevangenissen zijn opgesloten, dan kom je al een heel eind met die afschaffing door iedereen vrij te laten die er niet thuis hoort: illegalen, zieken, oude van dagen, zwangere vrouwen, moeders van gezinnen…

Voor de rest moet een passend antwoord te vinden zijn. Wie dat op dit moment niet heeft kan beter daarover na denken alvorens over ‘abolitionisme’ te beginnen, meent Benotman.

Tenslotte wijs ik nog op het artikel ‘De supermarkt links laten liggen’. Het artikel gaat over de manier om je in kleine groepen te organiseren om langs die weg gezamenlijk elders inkopen te doen: bij de detailhandel in je buurt. De beweging noemt zich ‘Sortir du supermarché’ (zie de site: http://sortirdusupermarche12.free-h.net/ ). Doel is weer greep te krijgen op de eigen consumptie en de tirannie van de supermarkten te weerstaan.

Dit moet leiden tot rationele(re) beslissingen in de aanschaf van dagelijkse gebruiksgoederen (keuze voor ecologisch verantwoorde producten; organiseren van een relatie tussen consument / producent; consumeren van in de omgeving geproduceerde goederen).

‘Het is een waar genoegen je bevrijd te voelen van de folders en de reclamedwang…’, zegt een jonge moeder, een voormalige ‘pousseuse de Caddie’ (‘duwster van een winkelwagentje’) tegen ‘Offensive’.

OFFENSIVE, kwartaaltijdschrift van ‘Offensive libertaire et sociale’, nr. 28, december 2010, 51 blz., prijs 4 euro.

1 Reactie


Ik mis ook hier nieuws over Bradley Manning , zit al maanden in V.S isoleer ...
Mogelijk ook nog gemartelt.
Het is nu geen 1789 maar 2011 !!

zei: Ferry op 29/12/2010 om: 22:41u


Powered by Greymatter