Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/20/2010: "Demonstratie en manifestatie tegen hakken door regime-Bruin 23 oktober"

Voor wie op 23 oktober niet naar de Vrije Boekenbeurs wil of gaat:

brussel1 (21k image)

Klik op meer

Op 23 oktober staan wij zij aan zij met iedereen die zich wil verzetten tegen de asociale bezuinigingen van dit monsterkabinet onder het motto:.

VAN ATHENE TOT DEN HAAG: STOP DE BEZUINIGINGEN!

Op 23 oktober stáán wij zij aan zij met iedereen die zich wil verzetten tegen de asociale bezuinigingen van dit monsterkabinet. De rekening van de crisis wordt neergelegd bij de mensen die niets met de oorzaken ervan te maken hebben, en die het ’t minste kunnen opbrengen. In het kort: arbeiders, werklozen, migranten en studenten. Tegelijkertijd vindt men wel het geld voor het aanschaffen van nieuwe straaljagers en wordt de repressie opgeschroefd met 3000 extra agenten. De op handen zijnde aanval op sociale centra en het plaatsen van het eigendomsrecht boven het recht op een dak boven je hoofd kunnen niet los van dit laatste gezien worden. De aanschaffing van de JSF valt daarnaast net zo goed niet los te trekken van het creëren van een nieuwe vijand in binnen en buitenland. Dit vijandsbeeld van ‘de moslim’ en migranten in het algemeen, verblindt ons voor de echte vijand: de bazen, de bankiers en hun handlangers in de politiek. Dit kunnen wij niet accepteren.

Tegelijkertijd laten we zien waar we voor gáán. Dit doen we door in een ondersteunende optocht naar de manifestatie van Rekening Retour te lopen. We willen hiermee het alternatief dat we voor ons zien onder de aandacht brengen. Geen wereld die draait om winst, maar een wereld waarin de behoeften van mensen centraal staan. Geen wereld waarin de vruchten van het werk van de meerderheid naar een kleine minderheid gaan, maar een wereld waarin iedereen kan delen in de enorme welvaart die dagelijks wordt geproduceerd. Geen wereld waarin de beslissingen die onze levens bepalen door een kleine elite worden gemaakt, maar een wereld waarin iedereen inspraak heeft in de dingen die hen aangaan.

Daarom willen we mensen oproepen het heft in eigen handen te nemen. Op types als Agnes Jongerius kunnen we niet rekenen als het gaat om de pensioenleeftijd, laat staan als het gaat om het opbouwen van verzet tegen de bezuinigingen. En al helemaal niet in de strijd voor een echt rechtvaardige wereld.

Om dit te ondersteunen en aan te jagen willen wij een progressieve beweging opbouwen. Een beweging die geen concessies doet in de strijd tegen de bezuinigingen hier en elders, en blijvend strijdt voor rechtvaardigheid in binnen én buitenland. Dit willen we bovendien op een vrije en direct-democratische manier doen. Dit om ervoor te zorgen dat de beweging die we moeten opbouwen niet alleen een beweging van zo veel mogelijk mensen wordt, maar vooral ook een beweging vormgegeven door die mensen.

We verzamelen om 12.30u tegenover het centraal station in Den Haag voor de optocht naar het manifestatieterrein.

Om 13.00u begint de manifestatie van Rekening Retour.


Powered by Greymatter