Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/12/2010: "Is het tijd voor de vraag: wat te doen?"

Kabinet Bruin I staat op het punt aan te treden. Gaat het hier om meer van het zelfde of toch om een kwalitatieve sprong naar echt Modern Fascisme?

staakmaniffra (40k image)
In vele Europese landen wordt actie gevoerd tegen het zogenaamde crisisbeleid. In Nederland heerst de rust van het graf, lijkt het

Klik op meerJuist bij De Vrije weten we wat Paars en wat er achteraan kwam gedaan heeft op het gebied van vreemdelingendiscriminatie - de Extra Strenge Wetgeving van Job Cohen, die vervolgens als burgemeester van Amsterdam het mikpunt bij uitstek van rechtse lawaaimakers is geworden. Het afbreken van de sociale wetgeving, goed ingezet onder Wim "dat maak ik niet mee" Kok. De uitverkoop van de nutsbedrijven in het bijzonder en de publieke ruimte in het algemeen - tot aan geprivatiseerd opsluiten toe.
Het ziekenfonds is afgeschaft De sociale woningbouw opgeheven. Op de valreep is kraken nog even verboden. En toen kwam Bruin.

Heel eerlijk gezegd: het kon nauwelijks erger. Wat er erger kon, en wat nu gebeurt, is dat de retoriek verandert. Het asielrecht wordt niet meer opgeheven om "het draagvlak te behouden" maar om een "tsunami" tegen te houden. De laatste restjes verzorgingsstaat worden opgeruimd vanwege het begrotingstekort. Het pesten van moslims gebeurt onder het mom van terreurbestrijding. Been there, done that, have all the t-shirts?

Is het toelaten van een openlijk penozegezelschap dat zelfs niet meer de schijn van een partijorganisatie ophoudt, maar dat wel "de moslims" en "links" eens mores zal leren - en links is alles wat hun niet aanstaat - tot het centrum van de macht nu méér van hetzelfde of is er iets veel ernstigers aan de hand?

Graag serieuze reacties. En er komen hierboven meer overwegingen, daar kunt u op rekenen.

7 Reacties


Herinner men nog de situatie in het Weimar republiek?
Daar waren ook enkle gevestigde partijen in het begin met gedogen van NSDAP een regering gevormd
En was de linkse oppositie niet meer met elkaar aan het vechten dan werkelijk verzet te geven?
Leert links ook uit die historische situatie, dan alleen demonsteren, klagen en schreeuwen
Gezamelijke aan de gang op diverse manieren, die wel met elkaar verbonden zijn en machstbasissen opbouwen in de samenleving en in het parlement. En concrete hulp bieden aan de slachtoffers van de regering, zoals immigranten, gehandicapten, werklozen,Moslims( de nieuwe Joden),armen.

zei: Harry op 14/10/2010 om: 22:55u

Wat mij betreft is het fascisme in de vorm van sociaal-fascisme in dit land vertegenwoordigd door de PvdA, die ˇˇk nog eens de partij is die feitelijk de aanzet heeft gegeven tot alle afbraak van wat enigszins de gewone man tot ondersteuning in deze samenleving diende.
De PvdA is in mijn ogen een ultra-kapitalistische partij, en heeft in het parlement uiterst veel ondersteund, ge´nitieerd en helpen implementeren dat direct ten goede kwam aan zeer rijken en direct ten koste ging van de gewone man. Van het totaal-kapitaal is dan nu ook een groter percentage in handen gekomen van een kleiner percentage mensen. Dat er meer miljonairtjes zijn dan vroeger maskeert dat.
In de media heeft die partij zich altijd andersom gedragen, andersom geroepen dan dat ze werkelijk in het parlement gedaan hebben. Daarmee hebben ze richting de mensen een permanent judasmasker gedragen, een leugen van linkszijn in stand gehouden.
Vrijheid van meningsuiting en daarmee de werkelijke openheid in een samenleving die open debat oplevert en dus werkelijke ontwikkeling van democratie, bestaat niet onder deze fascisten. De tegenstander wordt opgevreten en afgebrand ipv dat er mee in discussie gegaan wordt.

zei: Hans Langbroek op 17/10/2010 om: 08:38u

Hm. Afgezien van de verdere waarde van de tweede reactie: de PvdA heeft nog nooit de absolute meerderheid gehad in NL dus waarop is dit verhaal gebaseerd?

zei: Prul op 18/10/2010 om: 12:57u

Niemand heeft sinds 1848 ooit een absolute meerderheid gehad in Nederland, maar daarom hebben politieke partijen nog wel een aard en eigenschappen.

zei: Hans Langbroek op 18/10/2010 om: 18:18u

Er heerst geen rust. er wordt gereageerd maar anti politiek. Reactie's o.a. thuis plantages om aan geld te komen, ander illegale activiteiten, de hoer spelen. Om aan geld te komen. Verder het recht van de sterkste waar de Staat afwezig is met name in de armoe flats.

zei: nn op 22/10/2010 om: 11:22u

Vervolg op mijn vorige reactie dus die van "er heerst geen rust " : het is ernstiger dan Bruin 1.
Dat is merkbaar omdat de meerderheid van de mensen stuurloos is volgens mij. Alles lijkt mogelijk als de nood aan de man. Ik heb zelf moeite om me moreel staande te houden. De Anarcho-communistische overtuiging het gedachte goed is daar voor mij weinig hulp. Ik ga niet regelmatig naar die Anarcho " kerk " ; ik moet het Vuur zelf brandend houden en dat lukt heel matig. Normen en waarden ( ja ) verschuiven ook die van mij. Het doet me wel goed als ik zo'n Anarcho zwart blok actie zie voeren hier in Nederland.
Helemaal afgezien van de effectiviteit enz. : het is gewoon goed om te zien dat er meer mensen zijn die in de oppositie zijn buiten parlementair van uit radicaal links gedachtengoed.

zei: nn op 22/10/2010 om: 11:31u

waar is het antwoord van radicaal links op de machtsovername want dat is het door brood criminelen zoals drugs dealers sdisten en ander tuig van woonwijken flats ? Nergens. Legalize ( van bepaalde drugs ) wordt er wel geroepen. Niet genoeg. Ik voel zelf ook wel wat voor legalisering maar dan niet van legalisering van drugs winsten. Rampzalig genoeg wordt het leven steeds beestachtiger aan de onderkant. Verhalen dat reparateurs huisartsen en dergelijke niet meer in bepaalde buurten durven komen op huis bezoek zijn niet nieuw. Mijn idee is dat het machts vacuum dat nu ingevuld wordt door " brood criminelen " teruggepakt moet worden door een goed georganiseerd radicaal links. Want de vijand vind je niet alleen bij Bruin 1 aanhangers Nazi┤s extreem rechts maar zeker ook bij hun natuurlijke bondgenoten
wat ik noem ` brood criminelen `die bewust hebben gekozen voor een misdaad carriere door drugs verkoop mensenhandel loan sharks die meet extreme winsten en niet betalen is klappen krijgen geld maken gedwongen prostitutie door intimidatie de dient uitmaken in buurten enz.
Het wordt dus steeds beetachtiger aan de onderkant van de maatschappij. Mijn idee is vecht terug. laat je niet intimideren en als je voor de rechter komt omdat je een aanvaller hard hebt aangepakt uit zelf verdediging zeg dat dan en ga er niet om heen draaien want dan volgt er zeker een veroordeling voor jou.
Bovendien het is een politieke zaak. De overheden de Staat heeft deze toestanden willens en wetens gemaakt.

zei: nn op 23/10/2010 om: 11:47u


Powered by Greymatter