Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/03/2010: "BINNENLANDSE VIJAND"

Vijand (57k image)


Rutte heeft het kiezersvolk van de PVV gepaaid door een aantal thema’s van die partij over te nemen. Hij heeft de PVV sterk gemaakt door zich door die partij te laten ‘gedogen’. Over het CDA spreek ik niet. Die partij bestaat uit ‘roomsen’ en ‘principiëlen’. De eerste categorie deugt niet, leerde ik al van mijn vader. De tweede categorie lijkt de weg kwijt. Het politieke devies wordt: zie de buitenlander als ‘binnenlandse vijand’, tenzij het toeristen betreft. Want commercie gaat voor… Het nationaal-liberalisme lijkt ook in Nederland te hebben gezegevierd.

Klik op meer.


De langlopende hetze tegen buitenlanders, het vol=vol, heeft uiteindelijk de binnenlandse vijand opgeleverd die politiek rechts in het zadel heeft geholpen. Het aanwezig zijn van een ‘binnenlandse vijand’ staat nu toe om de veiligheidspolitiek te militariseren. De ‘oorlog’ kan beginnen… Het is gedaan met de fundamentele rechtsbeginselen. In naam van ‘doelmatigheid’ kunnen harde slagen worden toegebracht (actie ‘vuistslag’ heet dat in Frankrijk), niet alleen tegen buitenlanders, maar ook tegen ‘werkschuw tuig’, gemarginaliseerden (zigeuners), jonge linkse militanten…

Deze constructie van de ‘binnenlandse vijand’ zal een destructiemechanisme in beweging zetten van de grondslagen van het ‘republicanisme’: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Moet kunnen in een ‘monarchie’…

Men weet al dat de ultraliberale politiek van de vorige regering getekend is door ‘ongelijkheid’, versterkt ondermeer door (belastingen)maatregelen die in het voordeel uitpakken van hen die het toch al meer dan goed hebben. Om deze politieke klasse te behagen, is de regering bereid het ‘broederschap’ bij het vuile goed te gooien. Ze deinst er niet voor terug zondebokken aan te wijzen om de bevolking te doen vergeten welk soort politiek de regering bedrijft, zoals het ontmantelen van publieke diensten en het commercialiseren van de ‘zorg’.

Met andere woorden, om het systeem van de economische en sociale politiek van bevoordeling van de rijke minderheid te maskeren, poogt de politieke macht een tweedeling te creëren, zodanig dat er een pseudo-meerderheid ontstaat, die haar toestaat door te gaan met haar ongelijkheidspolitiek.

De laatste etappe van deze manier van politiek bedrijven, is de creatie van de ‘binnenlandse vijand’ om daarmee te rechtvaardigen: de voortgaande beperking van de individuele vrijheid en de voortgaande vermeerdering van de middelen ter controle van de bevolking (telefoontaps, videoregistratie, vingerafdrukken op de identiteitskaart, etc).

Dit ziet eruit als het inroepen van de ‘staat van beleg’. Nog even en de staat heeft de onveiligheid nodig om de repressie te rechtvaardigen in plaats van dat een enkele beperking de veiligheid garandeert… Hier gaat men de grens passeren van de staat die beveiligt naar ‘besturen met onveiligheid’, dat wil zeggen een besturen waarbij burgers opeen gedreven worden door angst terwijl tegelijkertijd de vrijheid, gelijkheid en broederschap wordt vernietigd.

Om deze ultraliberale politiek te kunnen voortzetten heeft Rutte (het CDA reken ik al helemaal niet meer mee; zie hierboven) de keus gemaakt de punten van overeenkomst tussen zijn denkbeelden en die van extreem rechts uit te breiden. De toekomst zal leren hoe deze politieke ‘zet’ uitpakt. Het laat zich denken dat daarmee de standpunten van de PVV meer geloofwaardig en acceptabel: de PVV verschijnt als een achtenswaardige partij. Met dank dus aan de VVD…

Nu de staat van beleg door het nationaal-liberalisme is afgekondigd kan verzet niet uitblijven. Het laat zich raden dat ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ daarbij een van de actiemiddelen gaat vormen. Op dat laatste kom ik binnenkort terug.

Noot:

(1) Bovenstaand is een door mij vertaalde (vrije) bewerking van een artikel in het Franse dagblad Le Monde (van 1 oktober 2010), van de hand van J.-P. Balligand, getiteld ‘L’ennemi intérieur, une construction qui dissout la République, La gauche doit s’opposer frontalement à la stratégie présidentielle’. Het artikel gaat in op de verhouding (in feite een innig verband) tussen Sarkozy / UMP en Le Pen / FN. Omdat het om een ‘politiek mechanisme’ gaat hoeft men alleen deze namen te wisselen voor Rutte / VVD en Wilders /PVV. In Frankrijk is dus het zelfde aan de gang als in Nederland: de ‘berlusconisatie’ van de politiek, heet het in Frankrijk.
(2) Beeldmateriaal ontleend aan Siné Hebdo nr. 42, 24 juni 2009, p. 7.

8 Reacties


Ik kan er nog aan toevoegen: als de buitenlanders verdreven zijn, wordt onder het eigen volk bekeken wie werkelijk Nederlander is en wie niet. In dat geval zijn de Rooms-Katholieken aan de beurt, die als pro-Spaans golden en worden beschouwd van 1568 tot 1648 aan de kant van Alva, Spinola etc. te hebben gestaan. Vervang in diverse uitspraken van Wilders het woord Islam door "Rome" en molsim door "Rooms", en je hebt een gangbare negentiende-eeuwse tekst in de liberale of protestantse pers - met uitzondering van de vergelijking van de Koran met Mein Kampf, die dan anachronistisch wordt. De eerste heft van de vorige eeuw staat stijf van de achterstellingsschandalen van katholieken in overheidsfuncties en andere belangrijke Hollandse posten. Daardoor beschouwden veel katholieken zich uiteindelijk niet als trouwe Nederlanders, maar als aanhangers van de paus; zelfs sloten sommige intellectuelen zich aan bij de Vlaamse zaak, omdat ze zich niet ,eer als noordnederlander wensten te identificeren.
En de protestantse Geuzen, die dan overblijven. Zij waren in 1572 liever Turks dan Paaps. En de vrijdenkers? Wanneer Voltaire over de Paus schreef "écrasez l'infame", schreef hij toneelstukken over Mohammed.
Je kunt het anti-islamitisme van Fortuin en Wilders, die ook van katholieke afkomst zijn, beschouwen als uit het ultramontanisme stammende rancuneleer van een onderdrukte minderheid.
En de paradox die nu in mijn redenering dreigt te ontstaan kan alleen worden verklaard uit het verderfelijke nationalistische denken dat met name voor het gehele gebied van de Nederlanden staatkundig gezien (!) tot geen enkele vreedzame oplossing leidt.

zei: Jan Bervoets op 04/10/2010 om: 13:24u

DE ‘ECHTE’ NIET-VREEMDELING?

Inderdaad Jan, aldus overdenkend moet je redelijk ver de geschiedenis in gaan om de ‘echte’ niet-vreemdeling tegen te komen… De Franse libertair Maurice Rajsfus (1928), zelf dus de tachtig jaar ruim gepasseerd, geboren uit joodse Poolse ouders die zich in de jaren twintig in Frankrijk vestigden, gaat zover niet als hij over zijn eigen ervaring spreekt in het artikel ‘Brave Français, l’étranger te menace!’ (in: Le Monde libertaire, nr. 1606, 30 sept. – 6 okt. 2010, p. 7).

Hij legt uit dat hij Fransman is ‘van origine vreemdeling’. Als kind werd hij in juli 1942 samen met zijn ouders tijdens een razzia opgepakt door een Franse politieagent, van origine Fransman en die bij hen op de trap had gewoond. Omdat hij op dat moment nog geen zestien jaar oud was, werd hij vrijgelaten. Zijn ouders heeft hij echter nooit meer teruggezien. Hij erkent dat hij zich na de bevrijding zou hebben kunnen laten gaan om deze politieagent te elimineren…

Rajsfus wil zeggen: zou ik dat wel hebben uitgevoerd, dan zou ik passen in de juridische constructie anno 2010 geopperd door Sarkozy; men zou mij mijn Franse nationaliteit hebben ontnemen en mij uitzetten. Daarmee wordt vervolgens het werk van de Gestapo en dat van het Franse Vichy-regiem dat met de nazi’s collaboreerde, gelegitimeerd. Op die wijze zijn we dus weer onder elkaar, als echte Fransen! ‘C’est le rêve renouvelé de tous les nationalistes haineux’. Kortom, wil de ‘echte’ Nederlander opstaan…

zei: Thom op 05/10/2010 om: 09:57u

De vraag is - of een van de vragen die ik me nu stel, is - of we nu in een nieuw 1933 zitten of niet? Trekt het straks allemaal wel over of komt er een lang tijdperk van extreme winter aanzetten? Verontrustend veel columnisten in keurige kranten als NRC maken net als jullie hierboven, paralellen met een vorige duistere periode en grappen erover dat ze nog even in Bergen (NH) blijven hangen om met een schuin oog naar de vissersboten te kijken hoe het zich ontwikkelt...

zei: keest op 05/10/2010 om: 18:57u

In het licht van bovenstaande is dit artikel interessant:
voorspelling Gerald Celente

zei: Bolus op 06/10/2010 om: 08:58u

Ik beloofde terug te komen op het onderwerp 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. Met het item onder de titel 'Recht op verzet' heb ik die belofte ingelost; zie:
http://www.devrije.nl/archives/00003019.html .

zei: Thom op 06/10/2010 om: 18:30u

@keest
Kees, heb je zelf een idee erover?
Kijk hier eens naar een Deense interventie en zie wat er aan gespuisreacties onder wordt geplakt.

Met het salonfähig maken van Wilders en zijn parlementaire knokploeg wordt het vertoog in NL vanzelf antidemocratisch, er is al niets meer aan te doen. Hoe eindigt dit? Waar gaat het heen? Vinden we het normaal dat er een partij steunpilaar wordt van dit kabinet die het betreurt dat er nog geen Nederlands Guantánamokamp is? Kan het "ons" als anarchistne schelen? ("Zij"zullen "ons" weten te vinden, reken maar).
Enzovoort.

Enfin, iets om spoedig op terug te komen.

zei: Prul op 07/10/2010 om: 01:30u

Ja, dat heb je nu bij De Groene ook, dat de reageerders de boel daar volplempen met pro-wilders ranzigheid. Ik schrok nog het meest van een filmpje over Kerkrade dat op Sargasso geplaatst werd: http://sargasso.nl/archief/2010/10/06/op-naar-de-blanke-macht-in-kerkrade/

Anarchisten (en iedereen zouden zeker wat moeten gaan doen) alle hens aan dek, zou'k zeggen

zei: keest op 07/10/2010 om: 15:30u

Volgens mij maakt iedereen zich veel te ongerust wat betreft de potentiële vergelijkingen met '33.
Het zijn andere tijden, er spelen andere belangen en krachten, en we hebben als mensen nu dat '33 in ons achterhoofd als wat kan gebeuren als we het uit de hand laten lopen.
Altijd en eeuwig de vergelijking trekken met die tijden en de bijbehorende gebeurtenissen zorgt ervoor dat je niets meer op de eigen mérites kan gaan beoordelen.

zei: Hans Langbroek op 10/10/2010 om: 22:28u


Powered by Greymatter