Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/16/2010: "Nieuwe grensgevangenis Schiphol wordt zwaarbeveiligd complex"

Het nieuwe 'Justitieel Complex Schiphol', dat het huidige Schiphol Oost moet vervangen, lijkt wel een bunker. Dat blijkt uit de bouwtekeningen ingediend door bouwer BAM.
In het huidige cellencomplex op Schiphol Oost kwamen in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 door opsluiting in een brandgevaarlijk cellencomplex elf mensen om het leven.

bouwtekening_plattegrond_400px (97k image)
Bouwtekening overgetekend van het origineel

Wil je de bouwtekening echt goed bekijken? Download dan hier het PDF met informatie over de bouwplannen!

De bouwplannen lagen ter inzage bij de gemeente Haarlemmermeer. Op 14 juli j.l. Ging een drietal mensen ze bekijken, maar de inzage bleek onvolledig. Zo ontbraken namen van de betrokken bouwbedrijven en architect en ontbraken ..... ja, wt eigenlijk? Het ontbrak immers!

klik op meer


Inmiddels is n van de overgetekende bouwtekeningen (kopiren mocht niet), de belangrijkste, namelijk de plattegrond, nader uitgewerkt en zijn de gemaakte aantekeningen nagekeken.
Hieruit blijkt dat deze nieuwe grensgevangenis een zwaar beveiligd complex moet worden. Tenminste, als het aan bouwer BAM en de anonieme architect ligt.

Volgens de gemeente kan er nog van alles aan de bouwplannen veranderen, aldus een ambtenaar aldaar. De welstandcommissie, de brandweer... ze kunnen nog dingen willen laten aanpassen. Het zal allemaal wel, maar het zullen details zijn. Misschien vindt iemand de kleur niet mooi of is er een andere kleinigheid, maar een bunker, dat wordt het.

Toen de gemeente Haarlemmermeer instemde met de wijziging van het bestemmingsplan, om deze bouw mogelijk te maken, werd verwezen naar het huidige Schiphol Oost. Het moest humaner worden en dus moest deze nieuwe bajes er komen. Maar vergeet niet: al die tijd heeft de gemeente Haarlemmermeer willens en wetens meegewerkt aan het openhouden van Schiphol Oost, en heeft dus zelf bloed aan de handen. Nog steeds is Schiphol Oost in gebruik.

De gemeente stuurde, hoe daadkrachtig, een hypocriete brief naar justitie, om aan de buitenwereld goede wil te tonen. Op die brief heeft de gemeente intussen een nietszeggend standaard antwoord van justitie gekregen dat lijkt gecopy&paste van de website van jusitie of de IND. Daarmee is de kous af, ook al roept ook vluchtelingenwerk dat de 'opvang' wel een open karakter moet krijgen. Maar dat alles is allemaal gerommel in de marge. Waar het om gaat, is dat die bajes er niet moet komen en dat al die andere dicht moeten. Om te beginnen.

RGD_feliciteert_BAM_met_JCSCHIPHOL (117k image)
Op de foto: P.F.M. Jgers, Directeur-Generaal van de rijksgebouwendienst, feliciteert J.A.P. van Oosten, voorzitter van de Raad van Bestuur van BAM, met het binnenhalen van de opdracht.

Open is het karakter van de nieuwe bajes allerminst! Waarom zou het ook? Het is een bajes toch?
Kijk maar naar de overgenomen tekening. De luchtplaatsen, onderling van elkaar gescheiden door 3 meter hoge muren, zijn ingeklemd tussen gebouwen van 3 of 4 verdiepingen enerzijds en een muur van 3 meter hoog met daar bovenop een hekwerk anderzijds. Maar dat is nog niet alles. Stel je voor dat iemand daaruit weet te komen! Dan wacht die nog een muur van 5 meter hoog met 'stroomvoerende detectie'. Deze beveiliging is extreem te noemen, zowel voor een 'gewone' gevangenis als voor een detentiecentrum.

Humaan? Open? Laat ons niet lachen! Het enige wat er open aan is, is de lucht waar je nog naar kunt kijken, die telkens wordt doorkruist en verstoord door het vliegverkeer van de naastgelegen vertrek- en landingsbanen, om je toch vooral telkens eraan te helpen herinneren wat de bedoeling van dit alles is: je deportatie.

Van dit alles ziet of hoort niemand wat. Het complex gaat worden gebouwd in een uithoek van Badhoevedorp, aan het doodlopende einde van de Sloterweg, naast de A4. Daar komt niemand. Wie er rondkijkt, is meteen verdacht, zo ondervond al een activiste die er de marechaussee tegenkwam.

Na de Schipholbrand waren protesten en acties legio. Wat is er daarna gebeurd? Nadat Ahmed Isa tot zondebok werd verklaard voor de brand en alle werkelijk verantwoordelijken vrijuit gingen? Nadat nog meer deportatiecentra zijn bijgebouwd, zoals Alphen aan den Rijn en Rotterdam Airport (DC16)?

De gemeente Haarlemmermeer zal uiterlijk 10 september een beslissing nemen. Dit kan gebeuren zonder dat er verder in een raadsvergadering, commissievergadering, of hoorzitting over wordt gesproken. Daarmee lijkt het bouwen van deze zoveelste uitzetbajes een hamerstuk en daarmee kunnen we toch niet akkoord gaan?

Wil je meedenken en meedoen om dit allemaal niet zo gladjes te laten verlopen als gemeente, justitie en bedrijven zouden willen? Neem dan contact op met ons.

STOP JCSCHIPHOL!

Werkgroep Stop Deportaties
Powered by Greymatter