Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/15/2010: "Staatsveiligheid in gevaar door inzage bouw grensgevangenis?"

68731 (4k image)
De gemeente kán nog steeds NEE zeggen...

Werkgroep Stop Deportaties

Enige tijd geleden berichtten we dat BAM de opdracht heeft gekregen om de nieuwe uitzetbajes, officieel “Justitieel Complex Schiphol”, op Schiphol te bouwen. Kort daarna bleek dat BAM nog geen bouwvergunning had. Deze heeft BAM nu aangevraagd bij de gemeente Haarlemmermeer. Drie activisten togen afgelopen woensdag naar het stadhuis in Hoofddorp om de bouwaanvraag in te zien.

Bij de balie in de hal van het stadhuis werd zowaar niet moeilijk gedaan over de inzage. Echter, toen de map tevoorschijn kwam, bleek deze voorzien van een memo met onderstaande tekst:

MEMO
Datum: 30 juni 2010
Onderwerp: Bouwaanvraag Justitieel Complex

Op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt niet alle bij de bouwvergunning behorende informatie ter inzage gelegd. Wel is bijgevoegd:

Overzicht –Complex/Situatietekening
Gevelaanzichten
Principedetails

De overige informatie is niet openbaar omdat dit de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden (art. 10, lid 1 onder b van de Wob), omdat het vertrouwelijk meegedeelde bedrijfsgegevens zijn (art. 10, lid 1 onder c van de Wob) en omdat openbaarmaking van deze informatie niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de Staat.

Hoogachtend,
burgemeesters en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer
namens dezen,
de gemeentesecretaris,
voor deze,
de clustermanager Dienstverlening

Mr. E.H. Pranger

Zie: de Wet Openbaarheid van Bestuur: Wob

De drie activisten werd een tafel in de hal aangewezen waar de weinige documenten konden worden ingezien. Kopieën mochten niet worden gemaakt. De verantwoordelijk ambtenaar, en een aantal bodes van het stadhuis, hielden het drietal nauwlettend van zeer nabij in het oog. Er zat maar één ding op: nauwkeurig lezen en bekijken, en zoveel mogelijk overtekenen en overschrijven.

Dit nam geruime tijd in beslag maar heeft toch wel wat informatie opgeleverd. In dank werd het niet bepaald afgenomen en het kwam zelfs zover dat de politie werd gebeld. Althans, dat moet wel, want na ongeveer een uur kwamen zij: “Wij willen even uw legitimatiebewijs zien.”

Wát?!

Dit werd natuurlijk geweigerd. ID bewijzen mogen ze bepaald niet vorderen als je in het stadhuis niets anders doet dan een onvolledige bouwaanvraag bestuderen! Onverrichterzake gingen ze weer.

Wat er niet ter inzage ligt, is onduidelijk. Namen van de betrokken bedrijven met bloed aan hun handen ontbreken. Wat wel duidelijk is, is dat hier een grensgevangenis wordt gebouwd die zo zwaar beveiligd wordt als de beruchte bajes in Vught, waarin de landelijke afzonderingsafdeling (LAA), de extra beveiligde inrichting (EBI), de terroristen afdeling (TA) en landelijke afdeling beheersproblematische gedetineerden (LABG) zijn gevestigd!

Muur na muur zal, als deze grensgevangenis er komt, de daar opgesloten mensen en hun omstandigheden verborgen houden voor het oog van critici. De bouwtekening van de zorgvuldig geheim gehouden architect laat een vesting zien waarin de luchtplaatsen zijn ingesloten door enerzijds de cellengebouwen van drie en vier verdiepingen, en anderzijds een muur van 3 meter hoog met daarbovenop een hek van 2 meter hoog. De aan elkaar grenzende luchtplaatsen worden van elkaar gescheiden door 3 meter hoge muren. Alsof zoveel muur nog niet genoeg is, komt bovendien om het hele complex heen óók nog eens een ringmuur van 5 meter hoog, voorzien van 'stroomvoerende detectie'. En opnieuw zullen ook de isoleercellen niet ontbreken, op de vierde verdieping van deel 'B'.

Op 10 november 2009 verscheen er nog een bericht in de lokale media waarin gesproken werd van “de opvang en behandeling van verzoeken en aanvragen van asielzoekers” en over “verblijven”, waarmee cellen werden bedoeld. Dit soort verhullend taalgebruik is al jarenlang tekenend voor het deportatiebeleid! Eens te meer wordt de huichelachtigheid en het bedrog duidelijk.

Toen de gemeente Haarlemmermeer op 4 februari 2010 instemde met de wijziging van het bestemmingsplan voor de bouw gebeurde dit met verwijzing naar de Schipholbrand en het huidige cellencomplex. Nu zal het 'humaner' worden!

Intussen....

Een campagne en vele acties tegen het nieuwe detentiecentrum op Rotterdam Airport hebben niet kunnen voorkomen dat deze eerste PPS grotendeels privaat beheerde uitzetbajes deze maand in gebruik wordt genomen. De Dienst Terreur en Verrek (bij justitie bekend als Dienst Terugkeer en Vertrek) heeft er al zijn intrek genomen. Intussen wordt druk 'verhuisd'. Het detentiecentrum in Alphen gaat tijdelijk dicht vanwege problemen met bedrading en lekkage en mensen worden overgeplaatst naar Kamp Zeist en het nieuwe 'DCR' (Detentie Centrum Rotterdam). Ook vanuit de boot in Dordrecht worden mensen overgeplaatst. Tegelijk blijft het huidige uitzetcentrum op Rotterdam Airport óók nog in gebruik.

De deportatiemachine draait op volle toeren. Onlangs nog kondigde Hirsch Ballin aan een groep Somaliërs per charter uit te zullen zetten. Wanneer? Ook geheim. Dat heet 'operationele informatie'.

Om deze machine op gang te houden, worden als het aan justitie en aan de gemeente Haarlemmermeer ligt wéér meer cellen bijgebouwd. En om die bouw te garanderen worden bouwplannen omgeven door geheimzinnigheid. Maar voordat BAM en zijn medeplichtige bedrijven daadwerkelijk aan de slag kunnen moet de bouwvergunning nog worden afgegeven. Voorafgaand daaraan is het mogelijk om zienswijzen in te dienen (nu dus). Wordt de bouwvergunning toegekend, dan kunnen er nog bezwaarschriften worden ingediend.

BAM moet de nieuwe grensgevangenis eind 2012 hebben staan. Begin 2013 verloopt namelijk de vergunning voor het huidige Schiphol Oost. Het zou ons niet verbazen als de gemeente Haarlemmermeer nogmaals bereid blijkt een oogje toe te knijpen: ten gunste van de 'staatsveiligheid' en ten nadele van de veiligheid van de levens van ongedocumenteerden.

De rol van de gemeente Haarlemmermeer is nog geenszins uitgespeeld. Nog altijd kan de gemeente ervoor kiezen om niet mee te werken aan de misdadige opbouw van Fort Europa!

Achtergrond info:
www.dc-16/PPS_JCSCHIPHOL/index
www.dc-16.nl/PPS_JCSschiphol/bedrijven_bouwen_grensgevangenis_Schiphol.html

E-Mail: stopdeportaties@dc-16.nl
Website: www.dc-16.nl


Powered by Greymatter