Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/07/2010: "FRANSE OVERHEERSING IN AFRIKA?"

Offensive (55k image)

Of hoe de zaken gewoon bij het zelfde blijven… Vijftig jaar zijn verstreken na de officiële onafhankelijkheid van de Afrikaanse koloniën van Frankrijk: dat moet worden gevierd, meent de Franse president Sarkozy. Het is een staatsfeestje met een grote ‘top’ van staatsleiders van Afrika en Frankrijk, gehouden in Nice (31 mei -1 juni 2010). Het feestje zal worden afgesloten met een defilé van Afrikaanse troepen op de Champs-Élysees, op 14 juli aanstaande. Immers, staatsleiders beschikken over troepen en van de Fransen is afgekeken hoe daarmee een bevolking onder de duim te houden. Het mooie is, dat je daar feestelijk blijk van kan geven bij je vroegere onderdrukker. Het Franse libertaire kwartaalschrift OFFENSIVE kiest dit als thema voor het onlangs uitgekomen nummer?

Klik op meer.


Het is namelijk nog lang niet afgelopen met die overheersing! Ja, officieel wel, maar officieus? Er kan wel worden gesproken van een ‘breuk’ (einde kolonialisme), maar er is zeker een ‘vervolg’ (doorgaan met leegroven; continueren van bestaande machtsverhoudingen door binnenlandse overheersing).

Van 10 tot 18 juni organiseert de Fnac (bekend als grote boekhandel, etc) door heel Frankrijk een aantal inleidingen over deze halve eeuw onafhankelijkheid. De laatste in die serie zal in Parijs plaatsvinden onder de titel ‘France-Afrique: Ruptures et Continutés’ (Fnac Forum des Halles, 18 juni om 18 uur).

Uit de verschillende bijdragen in OFFENSIVE (nr. 26, mei 2010) blijkt dat er is sprake van ‘neokolonialisme op zijn Frans’. Op de in het blad afgedrukte kaart van Afrika zijn 20 landen gemarkeerd waar de Franse overheersing zich deed gevoelen en waar nog steeds wat te halen valt voor Franse firma’s (olie, uranium, goud, diamanten, etc). Op welke wijze dit aan de orde is, wordt in het 22 pagina’s omvattende dossier ‘Françafrique’ uit de doeken gedaan.

Als je het dossier leest, ontkom je er niet aan de verhouding Nederland – Nederlands-Indië (Indonesië) er in gedachte bij te betrekken. Zelfde smerigheden, zelfde leugens, en dat ongeacht over welke politieke partij je spreekt. Beloftes: niets waard. Dus het maakt geen bliksem uit of de ‘socialisten’ (in Frankrijk de Parti Socialiste) de politieke macht hebben of anderen. Wangedrag, graaizucht, het zijn verschijnselen die zich niet laten stoppen door een ‘onafhankelijkheidsverklaring’. En dat loopt door tot…

In 1997 (!) nog belooft Lionel Jospin (PS): ‘Als het volk ons het vertrouwen geeft, dan veranderen wij diepgaand de Afrikaanse politiek van Frankrijk’. Resultaat? Niets! Want van 1997 tot 2002 laat de regering-Jospin gewoon het veld vrij voor president Jacques Chirac. Tijdens de aanloop van de presidentsverkiezingen in 2007 (!) belooft de presidentskandidaat van de PS, Ségolène Royal op haar beurt te breken met de ‘Françafrique’. Links (al vanaf beginjaren tachtig, Mitterrand) of rechts (nu, Sarkozy): het neokolonialisme weet zich te handhaven. Met een veelheid van feitelijke gegevens en theoretische overwegingen wordt dit in Offensive aannemelijk gemaakt.

In dit nummer ook een artikel over ‘het anarchisme van Afrikaanse bodem’ en verder nog over ‘terreur en verdwijningen in Peru’, over ‘pédagogie nomade’ op een school die ‘anders’ wil zijn, over de redenen om nanotechnologie af te wijzen, over “de nieuwe ‘nieuwe militanten’” . Nieuw? Nieuw is het omgevingsgeluid waarbinnen de ‘constante’, dat wil zeggen ‘dat wat zich herhaalt’, zich ophoudt.

OFFENSIVE, nr. 26, mei 2010, 51 blz., prijs 4 euro. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Offensive Libertaire et Sociale (OLS); zie de site: http://offensive.samizdat.net/ .

4 Reacties


Volgens mij betaalt Frankrijk z'n kapitalistische en neo-koloniale houding wat betreft een deel van Noord-Afrika heel erg duur in de zin van een enorme sociale onrust binnen de grote groepen immigranten uit Noord-Afrika die het land herbergt.
De sociale onrust slaat langzaam maar zeker over naar andere bevolkingsgroepen, en ik denk dat de heren rijkaards en profiteurs eens een klein stukje in het verleden zouden moeten kijken om te zien of al hun uitbuitingspraktijken waard zijn wat ze kan overkomen in hun rijkdom: een potentiële terugkeer van de Cellules Combattant in een nieuwe incarnatie.

Uitbuiters zijn en blijven in alle opzichten onverbeterlijk hebzuchtig, en anderen zitten met de brokken in alle opzichten die denkbaar zijn.

zei: Hans Langbroek op 07/06/2010 om: 23:14u

Het kolonialisme heeft een andere vorm aangenomen.Van politieke overheesing naar economische overheersing.
De staten zijn wel politiek vrij,maar nog steeds afhankelijk van die economische overheersing.
En dan te bedenken, dat veel Afrikaanse leiders nog steeds enthousiast achter de voormalige bezetters aanhuppelen.
Houd hen een wortel voor en ze blijven achteraan lopen, zonder maar ook iets van gegeten te hebben,maar ondertussen opnieuw leeggeroofd van hun delf- en grondstoffen tegen een zeer lage prijs, meestal en zak rijst voor de arbeiders in Afrika.
Dat er door immigratie uit de vroegere koloniën verzet komt is wel logisch, want ze zien en ervaren de grote verschillen tussen de autochtone Fransen en henzelf. Ook in Frankrijk worden de meesten als gekoloniseerde burgers gezien en dus minder rechten dan de autochtonen. Of zelfs geen rechten,maar alleen plichten.
En als er verzet is, dan wordt dat ook door links niet opgepakt,maar als lastig ervaren. Geen strijdbare vakbonden voor migranten-rechten en emancipatie.
Wat wel speelt is dat men de kolonialistische leefstijl in Frankrijk,maar ook in de rest van EU wil blijven handhaven. Migranten hebben geen rechten, kledingverboden,godsdienstverboden,huwelijksbeperkingen(naar leeftijd, een relatie met iemand van je land, als je ouder bent dan wat er wettelijk voor staat)zware eisen om in Frankrijk te kunnen wonen, verplichtte lessen op school over de dominantie van Fransen over migranten, etc.

zei: Harry op 08/06/2010 om: 19:16u

Kent Frankrijk een leeftijdsgrens om te mogen trouwen in de zin dat je te oud kunt zijn om te mogen trouwen?! Wat idioot!

zei: Hans Langbroek op 08/06/2010 om: 20:33u

Alhoewel, zo idioot is dat waarschijnlijk niet.
Jonge mensen die trouwen hebben natuurlijk de status van potentiële economische productiviteit voor uiteindelijk het heil van de staat, ze zorgen tevens voor behoud van de productieve burgerij dmv voortplanting etc. Daar tegenover staan wettelijke rechten die bovenstaande hoedanigheden waarschijnlijk uiteindelijk ondersteunen.

Als oude mensen trouwen, zonder productief te zijn en alleen maar geld kostend, dan hebben ze wél de getrouwdenrechten zonder er dus iets tegenover te kunnen stellen.
Dat wil de staat cq het kapitalisme niet, vanzelfsprekend.

Die leeftijdsgrens komt feitelijk dus neer op een kapitalistische en tevens manipulerende uitbuitingsmaatregel.
Denk ik althans, binnen de kaders van mijn denkpotentie.

zei: Hans Langbroek op 08/06/2010 om: 20:45u


Powered by Greymatter