Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/25/2010: "Buitgemaakte papieren: geweld tegen gevangenen"

(overgenomen van Indymedia, 'Boris Boef & de Boze Bajesklanten')

Download snel het PDF bestand en verspreid het verder! Het PDF bestand bevat onthullende informatie over de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheden, LBB. Dit is de ME die wordt ingezet in gevangenissen, huizen van bewaring, en detentiecentra. Ze zijn goed getraind, gewelddadig, en ze stellen valse rapportages op. Een voorbeeld daarvan staat in het PDF.

foto_indymedia_lbb-1_klein (100k image)

Het PDF bevat ook gevoelige informatie voor de wereldpers over vervoer van verdachte van het international criminal court, en veel meer.

klik op meer

Het PDF bestand begint met de oefenmiddelen van de LBB te laten zien. Een flipovervel met instructies. “Vermeld: gebruik geweld, waaronder het vuurwapen”. Oefenkogels en oefenpepperspray. In het echt zullen ze scherp schieten met Walter P5, sprayen en slaan met lange latten en vuisten. Het eigen geweld wordt onder de baret gehouden, het verzet van gevangenen overdreven.

Alle bestanden in het PDF komen rechtstreeks bij de LBB vandaan.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) over de LBB:
“De Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) is een onderdeel van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) en houdt zich bezig met zoekacties, ordehandhaving en evacuaties en met ziekenhuisbewaking.”
“Voor kleine ordeverstoringen heeft de gevangenis haar eigen interne bijstandsteam (IBT). Maar voor grootschalige calamiteiten roepen penitentiaire inrichtingen hulp in van de LBB van de DV&O. Dit is de mobiele eenheid voor het gevangeniswezen.”

Vanaf 1 juni 2010 wordt de LBB samengevoegd met EBV (Extra Beveiligd Vervoer). Dit blijkt uit een 20 pagina's tellend Concept Plan van Aanpak integraal overgenomen in het PDF bestand.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) over EBV:
“In het geval van grote beheersrisico’s, zetten wij het extra beveiligd vervoer in. Tijdens deze transporten zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Het gaat hier vooral om het vervoer van agressieve of psychisch gestoorde gedetineerden. Deze justitiabelen worden vervoerd in onopvallende personenbusjes. Deze bussen worden ook gebruikt bij een sociaal of medisch bezoek van een justitiabele.”
“Met dezelfde voertuigen worden verdachten voor het VN-tribunaal en het Internationaal Strafhof in Den Haag vervoerd door onze transportgeleiders. Dit gebeurt dagelijks vanaf de penitentiaire inrichting in Scheveningen.”

In het PDF zit een als CONFIDENTIEEL aangemerkte e-mail correspondentie over zo'n transport voor het ICC (International Criminal Court). Citaat:
“Eric een dringend verzoek doch erg belangrijk, alles is confidential en ligt er gevoelig bij buitenlandse zaken/justitie. Dus we houden dit zo rustig mogelijk, zonder te veel mensen hierin te betrekken of te informeren. Als dit niet goed gaat hebben we te maken met de wereldpers als host nation, en niet met de locale pers en wil ik liever niet aan de gevolgen denken voor de DV&O.”

Om verdachten van het ICC te mogen vervoeren moeten LBB'ers de BOA status hebben. Over opleiding tot BOA en de beëdiging van BOA's hebben we ook een hoofdstuk opgenomen in het PDF.

Verwant aan IBT, LBB en EBV is het BOT, Bijzonder Ondersteunings Team. DJI:
“Vervoer waarbij sprake is van dreiging van buitenaf (bijvoorbeeld een poging tot bevrijding of liquidatie) gebeurt met een bijzondere beveiligingsopdracht. Hierbij zet DV&O het Bijzondere Ondersteuningsteam (BOT) in. De gedetineerden worden met gepantserde personenvoertuigen vervoerd.”

De trainingen vinden plaats in het LBB-IBT trainingscentrum in Kamp Zeist en in het PIOG (Politie Instituut voor Openbare Orde en Gevaarsbeheersing) in Ossendrecht.

Het PDF bestand bevat ook verslagen van vergaderingen, e-mails en brieven. Tot slot trekken we de bivaks af. Wie zijn het LBB? Download snel het bestand.

Inhoudsopgave van het PDF bestand:

Inleiding en verklaring van afkortingen
Hoofdstuk 1 – Oefening: materiaal en instructies
Hoofdstuk 2 – De praktijk: verdoezelen van geweld tegen gevangene
Hoofdstuk 3 – 'Als dit niet goed gaat, hebben we te maken met de wereldpers...'
Hoofdstuk 4 – DJI schendt Wet Bescherming Persoonsgegevens tav eigen personeel
Hoofdstuk 5 – Per 1 juni 2010: Samensmelting LBB en EBV
Hoofdstuk 6 – Vergaderingen: Agenda en notulen
Hoofdstuk 7 – Overigen LBB: Certificaat van inzetbaarheid en Afspraken toegang
Hoofdstuk 8 – Beëdiging: LBB'ers krijgen BOA status
Hoofdstuk 9 – Personeel: Wie zijn de LBB?
Hoofdstuk 10 – Overigen: Briefing OVD training en Memo SSC Noord Oost

Boris Boef & de Boze Bajesklanten

Download hier

12 Reacties


Heb nog even een spiegeltje gemaakt van het document. Geen wachttijd, geen obscure reclames, directe download. smile

http://www.coevoet.nl/files/lbb.pdf

zei: Tristan op 26/05/2010 om: 14:13u

Vreemdelingenbewaring en (ahum) ‘proportioneel geweld’

Gisteren verscheen het rapport ‘Humaniteit in vreemdelingenbewaring - Ervaringen van het r.-k. justitiepastoraat’.

Daarin worden een paar ‘incidenten’ van geweld vermeld, toegepast door Interne Bijstands Teams, die zelfs de geestelijke verzorging schokten…

Voor het hele rapport:
http://www.justitiaetpax.nl/nieuwsbericht/50
klik op: Onderzoeksrapport 'Humaniteit in vreemdelingenbewaring', mei 2010

4.4.2 Veiligheid en de toepassing van geweld
In de vreemdelingendetentiecentra mag wettelijk gezien “proportioneel geweld” toegepast worden door de bewaking. Ook is er ter plaatse een Intern Bijstand Team (IBT) dat kan ingrijpen als dat nodig mocht blijken. Wat precies proportioneel is, is volgens pastores niet altijd duidelijk. Meestal wordt het gezien als het gebruik van evenveel geweld als de gedetineerde zelf toepast.

“Er is een geval bekend van een man die in elkaar werd geslagen door de IBT en vervolgens in de isoleercel werd opgesloten, van wie later bleek dat hij een epilepsieaanval had gehad.”

Volgens pastores is het niet altijd duidelijk wat proportioneel geweld is. Dat er geweld wordt toegepast is een feit en dat hierbij zo nu en dan gewonden vallen ook.

“Er is een geval van hysterie bekend bij een man, die vervolgens door een team van zes leden van de IBT (bewapend met schild, helm, stok) een aantal tanden is uitgeslagen en die vervolgens drie weken lang isoleercel heeft gekregen.”

zei: Janneke op 27/05/2010 om: 12:48u

Op dit moment raakt de publicatie van wat inmiddels wordt genoemd 'de LBB papers' in de publiciteit omdat justitie grootschalig onderzoek doet naar de publicatie. Verschillende websites zouden zijn verzocht het bestand te verwijderen.

Er wordt op Indymedia al opgeroepen om de 'LBB papers' overal te blijven publiceren.
Zie
http://nos.nl/artikel/160418-geheime-justitiegegevens-gelekt.html

zei: Joke Kaviaar op 28/05/2010 om: 15:10u

Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om de LBB papers online te houden.

De volgende downloads worden aangeboden, ook al wil Hirsch Ballin dat niet:

http://www.2shared.com/document/VpwRtZ90/lbb.html

http://www.filefactory.com/file/b1e564d/n/lbb_pdf
http://www.megafileupload.com/en/file/235165/lbb-pdf.html

http://miss.sg/HOMF

http://hidemyass.com/files/Z4IjU/

http://rapidshare.com/files/392539236/lbb.pdf.html

http://rapidshare.com/files/392540460/lbb.pdf.html

http://rapidshare.com/files/392541502/lbb.pdf.html

http://rapidshare.com/files/392542931/lbb.pdf.html

http://rapidshare.com/files/392543606/lbb.pdf.html

..maar of ze het nog doen?

zei: Joke Kaviaar op 29/05/2010 om: 10:36u

nee ze doen het inmiddels niet meer. Bij sommige websites kan je ip ook geblokkeerd worden zodat je er helemaal niet meer op kan.

Het zou dus het beste zijn als mensen het op hun eigen websites willen plaatsen. Dit maakt het ook moeilijker 1 persoon er uit te pakken die nog wel de info aanbied zoals NU nog het geval is als bij tristan van coevoet: http://www.coevoet.nl/files/lbb.pdf

zei: nee op 30/05/2010 om: 14:21u

Nou vooruit dan, ik zal mijn nek ook uitsteken:

http://www.jokekaviaar.nl/pdf/lbb.pdf

Verder nog iemand?

zei: Joke Kaviaar op 30/05/2010 om: 22:20u

CBP of justitie blokkeert websites

De websites http://www.coevoet.nl en http://www.jokekaviaar.nl zijn momenteel niet bereikbaar en dus ook het lbb.pdf niet meer.

Ze weten niet wat ze willen daar bij het College Bescherming Persoonsgegevens en justitie. Sturen ze een dringende hoog prioriteit mail met het verzoek het lbb.pdf te verwijderen voor 15 uur vanmiddag, blijkt dat niet eens te kunnen!

Bij mijn website, http://www.jokekaviaar.nl, is namelijk de FTP server geblokkeerd, en de e-mail niet bereikbaar. Dit was al het geval om 14.30, dus nog voor aan de sommatie kon worden voldaan.

De mail van het CBP bereikte me niettemin toch, doordat dit een adres buiten het domein is, namelijk joke.kaviaar@zonnet.nl.

Mijn website is bereikbaar op de mirror: http://www.vrijeboeken.nl/Kaviaar, maar dan zonder lbb.pdf.

Het CBP heeft een mail van mij terug ontvangen met het dringende verzoek de blokkade op te heffen, aangezien op deze manier niet eens aan de sommatie kan worden voldaan. Vervolgens hebben zij een mail terug gestuurd waarin zij ontkennen dat zij of justitie verantwoordelijk is voor het niet bereikbaar zijn van de website. Wel schrijft het CBP dat zij hebben gezien dat de site, en dus het bestand, niet meer bereikbaar zijn.

Nu ja, Kafka in Nederland dus. Hoe het ook zij, de lbb-papers staan nu niet meer op internet. Wie durft?

Voor de liefhebbers, de mail van het CBP:

Onderwerp: urgent: verzoek tot verwijdering onrechtmatig bestand

Geachte mevrouw Kaviaar,

Namens het College bescherming persoonsgegevens (CBP) wijs ik u erop dat u als houder van de website www.jokekaviaar.nl aansprakelijk bent voor
het voortduren van een onrechtmatige publicatie op internet.

Het betreft het bestand http://www.jokekaviaar.nl/pdf/lbb.pdf
Dit bestand bevat gevoelige persoonsgegevens van medewerkers van het
ministerie van Justitie. Publicatie van deze persoonsgegevens op
internet is evident in strijd met diverse bepalingen van de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp), zoals artikel 6, artikel 8, artikel 9 en artikel 11 Wbp.

U dient ervoor te zorgen dat het betreffende bestand onmiddellijk van uw website wordt verwijderd.

Indien de Wbp niet wordt nageleefd kan het CBP bestuursdwang toepassen.
Onder bestuursdwang wordt verstaan het met feitelijk handelen optreden door een bestuursorgaan tegen een illegale situatie, doorgaans op kosten
van de overtreder. Ook kan het CBP een last onder dwangsom opleggen. Een last onder dwangsom kan bijvoorbeeld inhouden dat een verantwoordelijke
een gegevensverwerking moet aanpassen of staken op straffe van een
dwangsom van een bepaald bedrag per dag. Als de verantwoordelijke niet
voldoet aan de last, kan het te betalen geldbedrag fors oplopen, tot een vooraf vastgesteld maximumbedrag.

Ik verzoek u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vanmiddag 31 mei voor
15.00 uur, te bevestigen dat u het bestand heeft verwijderd. Indien u
geen contact opneemt, zal het CBP uw hostingprovider om passende
maatregelen vragen.

....

zei: Joke Kaviaar op 31/05/2010 om: 15:14u

De website http://www.jokekaviaar.nl is weer online. Het bestand heb ik zelf daarna verwijderd, want ik heb geen trek in dwangsommen.

De hosting provider heeft het probleem kunnen oplossen en zoekt nu uit wie op welke manier precies de site onklaar heeft gemaakt voordat het CBP ultimatum verstreek.

Het CBP ontkende eerst de betrokkenheid van zowel CBP als justitie. Na een fax van de advocaat ontkende CBP nogmaals, maar dit keer alleen hun eigen betrokkenheid.

Zelf denk ik dat ze bij justitie geen zin hadden om af te wachten. Hopelijk kan de provider nog aantonen wie verantwoordelijk was voor het onbereikbaar maken van een hele site, enkel en alleen om de niet-beschikbaarheid van één document op die site te bewerkstelligen.... Wordt vervolgd.

Heeft iemand lbb.pdf al op wikileaks gezet?

http://www.coevoet.nl is nog steeds helemaal off line.

zei: Joke Kaviaar op 31/05/2010 om: 17:28u

Vandaag merkte ik op dat de partij die de hosting verzorgt voor het coevoet.nl-domein het account op non-actief heeft gezet. Of dit verband houdt met een aanschrijven door het CBP of justitie, of dat hier een administratieve reden achter schuilt is mij op dit moment niet duidelijk. Ik verwacht hier de komende dagen meer duidelijkheid over.

Tot op heden ben ik zelf nog niet aangeschreven door het CBP of justitie.

Inmiddels is de webhosting voor het domein weer hervat via een andere partij. E-mail is helaas nog niet hervat...

File is dus weer beschikbaar via http://www.coevoet.nl/files/lbb.pdf

zei: Tristan op 31/05/2010 om: 20:08u

Torrent: http://www.coevoet.nl/files/lbb.torrent
Magnet-url: magnet:?xt=urn:btih:I7VDU5WCJ7QQFJ62UD7CJDFYT5Q4SJC3

zei: Tristan op 31/05/2010 om: 21:34u

Op indymedia zijn meer andere downloads ook al weer geplaatst! Super, we maken er een publicatie estafette van!

http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=pgixecjvwi

http://www.skilinium.com/lbb.pdf

http://85.92.145.115/lbb.pdf

zei: Joke Kaviaar op 01/06/2010 om: 04:08u

Op 4 juni 2010 nog werkende downloads:

http://tinyurl.com/2dc9y2h

en

http://www.ilsken.net/lbb/lbb.pdf

wel veel commercieel gedoe, maar lbb.pdf staat er.

zei: Joke Kaviaar op 04/06/2010 om: 12:08u


Powered by Greymatter