Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/12/2010: "Wat is er toch met de Zes van Servië aan de hand?"

Op 23 april zou het proces tegen de zes anarchosyndicalisten, die nu al vanaf 4 september door politie, justitie en fascisten – ten onrechte - worden vervolgd voor een molotovcocktail naar de Griekse ambassade, worden afgerond met een vonnis.
belgradesixabc (101k image)
Na het verstrijken van deze dag heeft niemand van de anarchistische pers iets meer bericht. Maar tijdens een bijeenkomst van de CRIFA, de contactvergadering van de Internationale van Anarchistische Federaties, in Berlijn werd beraadslaagd over steun aan onze kameraden en dus kwam er ook nieuws.
Klik op meer.

Dit zijn de feiten.
Op 23 maart werd de aanklacht tegen de zes van “internationaal terrorisme,” waarop een onherroepelijke straf van 15 jaar staat, gewijzigd in “bedreiging van de openbare veiligheid,” waarop een maximumstraf van 13 jaar staat, en een minimum van zes maanden. De verwachting is nu - volgens geruchten - dat drie van de zes zullen worden vrijgesproken en drie anderen de minimumstraf krijgen.

De rechter kan niet anders: de rechtse extremisten, die tijdens de Kossovo-oorlog in 1999 de ambassade van de Verenigde Staten in brand hebben gestoken kregen dezelfde lichte straffen of gingen vrijuit en de schijn van een “eerlijk proces” moet nu eenmaal worden hoog gehouden, omdat Servië zich ook als EU-kandindaat presenteert.

Hoe het ook zij – op 23 april werd de zitting uitgesteld tot 16 juni. De reden is dat Iván Vulovic, die tijdens zijn gevangenschap last kreeg van epileptische aanvallen en daarvoor niet werd behandeld, nu zo ver heen is dat hij in een ziekenhuis is opgenomen en niet in staat is het proces bij te wonen. Had hij in de gevangenis drie aanvallen gekregen, na zijn vrijlating werden het er vijfendertig, die wellicht bij tijdig ingrijpen voorkomen hadden kunnen worden. Nu moet men wachten tot hij is hersteld.

Men verwacht dat tot de (onschuldig!) veroordeelden zeker Ratibor Tribunac zal horen, die tot de bomaanslag zou hebben aangezet. Als argument (want bewijs is er nu eenmaal niet) geldt zijn anarchisme en zijn optreden tijdens het bezoek van Joe Biden in mei 2009, toen hij een Amerikaanse vlag in brand stak.

Naast de affaire over de met een worgpaal afgedwongen bekentenis van Ivan Savic is er intussen nog een klacht over marteling ingediend en wel door Ratibor. Hij zou langdurig in een vermoeiende houding hebben moeten staan, en recentelijk is hij langs de politie geweest om de man aan te wijzen die hem daartoe heeft gedwongen. Ook dit onderzoek doet veel stof opwaaien.

Het uitstel is voor de leden van de ASI een grote teleurstelling, omdat het bureau nog steeds wordt geterroriseerd door agenten en de fascisten met hun dreigingen van veemgerichten. Zij worden namelijk ernstig in hun bewegingen beperkt.

Er zijn namelijk nog vijf anarchisten gearresteerd wegens actievoeren. Drie kameraden, die in november posters hebben opgehangen met het opschrift “de anarchisten vrij!” worden aangeklaagd voor “hooliganisme”, een typische Sovjetrussische aanklacht, waarop nu drie jaar staat omdat ze ook van toepassing is op echte hooligans.

Daarnaast mogen de Kroaat en de in Wenen wonende Serviër, die tijdens het proces van 17 maart zijn opgepakt wegens “obstructie van de justitie” – ook na het opplakken van een pamflet – Servië nog steeds niet verlaten. In totaal dreigt voor alle kameraden een boete van ca. 14.000 euro. De totale kosten worden met de proceskosten geschat op 40.000 euro.

De CRIFA heeft besloten alle aangesloten anarchistische federaties op te roepen tot actie bij de Servische ambassades. Het kan helpen!

Van mensen van de anarchosyndicalistische internationale IWA/AIT kreeg ik bericht dat zelfs het bescheiden spektakel dat we hebben opgevoerd op 22 april heeft geleid tot een rapport waarin de ambassadeur zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over de gevolgen voor de reputatie van zijn land! Ook heeft de CRIFA besloten tot een steunactie waarbij alle federaties worden opgeroepen daaraan bij te dragen, zodat naast de IWA ook de IFA hulp kan bieden.

Bijdrage van Jan Bervoets

3 Reacties


Dus doorgaan met steunacties en solidariteit met deze 6 van Belgrado

zei: Harry op 12/05/2010 om: 23:22u

Hooliganisme is inderdaad een mooie aanklacht, overgenomen uit Rusland.
Er is volgens mij echter wel verschil in het gebruik ervan. In bovenstaand voorbeeld wordt een niet of nauwelijks strafbare actie erdoor in ernst van de aanklacht verzwaard. In Rusland wordt deze aanklacht juist vooral gebruikt om zeer ernstig geweld tegen met name moslims uit de caucasus, maar ook antifa en andere linksen, niet zelden met de dood tot gevolg, door neo-nazis of nazbols, te a-politiseren.

zei: 6822 voorheen 6826 op 13/05/2010 om: 10:22u

Vechten tegen collectivistische massa-intimidatie, tegen corporatisme, tegen kapitalisme, tegen uitbuiting, op welke wijze dat vechten dan ook gebeurt, wekt van staatsinstituties en daaraan gelieerde organisaties nu eenmaal effectieve weerstand op.
Het laat zien dat de actie van anarchisten als effectief-bedreigend gevoeld wordt, op zich positief.

Maar de basis van macht is nog altijd uiteindelijk de mogelijkheid van gebruik van geweld. En dat gebeurt dan uiteindelijk ook altijd.
Altijd wel, nooit niet.

zei: Hans Langbroek op 13/05/2010 om: 12:20u


Powered by Greymatter