Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/06/2010: "Vrijwillige collaborateurs"

sans_papier_expulsable (26k image)
vreemdeling, te verwijderen

Beste burger, de overheid heeft u nodig. Help mee Nederland van de vreemdelingen te ontdoen. Het is hún plicht Nederland te verlaten, het is úw plicht de overheid te helpen ze te verwijderen. U kunt kiezen uit onder meer de volgende mogelijkheden:

bouw detentiecentra
werk voor de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de IND, de Kmar, de (vreemdelingen)politie
ontwerp spuug- en bijtmaskers
werk als vreemdelingenrechter
werk in de detentiecentra
geef vreemdelingen aan

Is dit allemaal niets voor u? Ga dan als vrijwilliger in onze detentiecentra aan de slag en collaboreer met ons. U kunt zich opgeven bij Humanitas, Exodus, VluchtelingenWerk Nederland of de geestelijke verzorging in de centra.

kerkelijke_actie (68k image)
kerken in actie!

In het verleden is het gebeurd dat enkele vrijwilligers zich solidair verklaarden met de gedetineerde vreemdeling en de ogen van de buitenwereld trachtten te openen voor 'Vreemdelingenbewaring - de waarheid achter de humane façade'. Zulke vrijwilligers vormen een wanklank in het lied van de dagelijks populairder wordende vreemdelingenhaat. Nee, wij willen alle neuzen dezelfde kant op: richting landsgrens.

Sinds kort worden in de detentiecentra uitsluitend vrijwilligers toegelaten, die naar het oordeel van sectordirecteur Eric Nijman van de Directie Bijzondere Voorzieningen (DBV) een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan (de bereidheid tot) terugkeer van de vreemdeling naar het land van herkomst in de detentiecentra.

Bezoek-vrijwilligers, die de gedetineerde vreemdeling tot vertrek-vrijwilliger maken…. Wíj vinden het een briljant idee. Helpt ú ons mee de psychologische druk in de centra op te voeren?

Wat moet u doen? Dat zullen we u uitleggen.

Verplaats u allereerst even in een gedetineerde vreemdeling:
Jij (de vreemdeling wordt gewoonlijk door ons met ‘jij’ aangesproken, doet u dat alstublieft ook, dat is de vreemdeling gewend) bent gedetineerd in een detentiecentrum. Niet omdat jij een strafbaar feit gepleegd hebt, maar om jou te dwingen het land te verlaten. Dat betekent: de Dienst Terugkeer en Vertrek in alles ter wille zijn, zodat zij jouw ticket kunnen regelen. Om jou in die geestesstaat te krijgen, word jij stelselmatig onder grote druk gezet. De regievoerder van de DT&V manipuleert, de vreemdelingenpolitie intimideert, jouw telefoongesprekken kunnen worden afgeluisterd. De vreemdelingenrechter fungeert als een verlengstuk van de macht van de Nederlandse Staat: die oordeelt dat de IND altijd 'voldoende voortvarend' handelt, zegt dat jij jouw verwijdering ‘ernstig frustreert’ en verlengt jouw detentie.

gedetineerde_buitenlucht (64k image)
luchten in zaandam

Iedereen zet jou onder druk. Maar gelukkig zie jij daar een vrijwilliger. Iemand van buiten het systeem, die jou, gedetineerde vreemdeling, het gevoel geeft dat hij/zij jou ziet als medemens. Iemand bij wie jij jouw hart kunt uitstorten...........

Dát is het moment waarop u, vrijwilliger, de overheid gaat helpen in haar zware taak om de vreemdeling te hersenspoelen. De DBV heeft daartoe regels voor u opgesteld. U kunt zich gerust achter onze regels verschuilen – dat doen wij ook altijd. Daarmee schuift u alle verantwoordelijkheid voor uw persoonlijk handelen van u af.
Houdt u zich niet aan onze regels, dan wordt u en tevens uw vrijwilligersorganisatie uitgesloten van verdere deelname aan ons hersenspoelprogramma.

Paranoia (29k image)

Enkele regels:
Het is verboden uw naam, adres en telefoonnummer aan de vreemdeling te geven. Noch mag u namen, adressen en telefoonnummers van partner, familie of vrienden van de vreemdeling aannemen. U doet geen toezeggingen aan de vreemdeling over contact na verwijdering, overplaatsing of opheffing bewaring.

Als u deze regels opvolgt, zult u merken dat er van diepgaand contact met de vreemdeling geen sprake kan zijn. In plaats daarvan verwacht uw organisatie van u dat u met de vreemdeling praat over terugkeer. Vraag naar het land van herkomst en stel de zaken daar rooskleurig voor. Ga niet in op verhalen over oorlog of armoede, benadruk dat er nu eenmaal is besloten dat de vreemdeling niet in Nederland mag verblijven en dat de vreemdeling de plicht heeft terug te keren.

U brieft vragen van de vreemdeling om hulp of ondersteuning van welke aard ook direct door aan uw coördinator. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat alles wat de vreemdeling u in vertrouwen heeft verteld, in ons eerstkomende overleg zal worden besproken. Hoe meer informatie wij over de vreemdeling hebben, hoe beter wij de vreemdeling onder druk kunnen zetten, hoe eerder de vreemdeling vertrokken is – goedschiks of kwaadschiks.

Als u zich aan onze regels houdt, kan de vreemdeling bezoeken een leuke hobby voor u worden. U maakt kennis met vreemdelingen uit allerlei culturen en brengt een zonnestraaltje in het leven van de vreemdeling. Bovendien bewijst u Nederland een dienst: dankzij úw inzet draait de uitzetmachine nóg beter!

bezoekzaal_alphen (32k image)
een van de mogelijke plaatsen van handeling: detentiecentrum Alphen aan den Rijn

bezoekzaal_dordrecht (201k image)
een van de mogelijke plaatsen van handeling: detentieboten Dordrecht

Janneke van Beek1 Reactie


Tja, dit is denk ik het meest cynische stukje tekst dat ik de afgelopen maanden heb gelezen...

Als psychische druk leggen inderdaad daadwerkelijk zo uitgevoerd wordt, dan is dat niet al te menselijk.
Het doet me denken aan hoe impopulaire maatregelen doordrukken in Nederland uitgevoerd worden, ook door ze als "leuk" neer te zetten. Of aan Animal Farm.

Feitelijk is het natuurlijk nog steeds het fenomeen van bestaan van imaginaire lijnen, slechts bestaand in de geesten van mensen die zich identificeren met die lijnen die we grenzen noemen, die dit allemaal mogelijk maken.

Aan de andere kant: territoriumdrift is een soorteigenschap. Het behoort tot de dierlijke menselijke aard, een niet te ontkennen factor in al ons handelen.

Ik kom er vooralsnog niet uit. Maar humaan kan ik het niet noemen, dat niet.

zei: Hans Langbroek op 08/05/2010 om: 10:34u


Powered by Greymatter