Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/05/2010: "La Patagonia Rebelde op filmavond Pinksterlanddagen"

Tijdens de Pinksterlanddagen wordt op vrijdagavond de film "The Rebel Patagonia" (La Patagonia Rebelde) van Hťctor Olivera vertoond.

Vergadering met portretten van Proudhon, Bakoenin en Kroptkin tussen een rode en zwarte vlag

Deze film uit 1974 toont de repressie tegen en de strijd van de hoofdzakelijk anarchistische georiŽnteerde landarbeiders uit PatagoniŽ in het uiterste zuiden van ArgentiniŽ in de jaren 1920/1921.
Klik op meer.

De film is gebaseerd op onderzoek van Osvaldo Bayer die van 1972 tot 1978 hierover vier delen publiceerde onder de titel "The Avengers of Tragic Patagonia".

De film speelt tegen de economische achtergrond van dalende wol- en vleesprijzen waardoor werkloosheid en verslechterde levensomstandigheden het gevolg zijn. De lokale afdelingen van de door anarchisten gedomineerde vakcentrale Federaciůn Obrera Regional Argentin (FORA), die invloedrijk is in steden als San JuliŠn and RŪo Gallegos, grijpt de crisis aan om leden te werven onder de arbeiders.

Het antwoord van de boeren was verschrikkelijk: uitsluitingen van arbeiders, gewelddadigheden en bedreigingen. Zelfs het opstellen van een eisenpakket kon tot represailles leiden.
Tegen de achtergrond van het ontbreken van overeenstemming tussen beide partijen besloot de nationale regering tot het sturen van een regiment cavalerie. De commandant was luitenant-kolonel Hťctor Varela die genadeloos onbeschoft optrad: hij was verantwoordelijk voor massa-executies, slachtoffers die hun eigen graf moesten graven voordat ze doodgeschoten werden, stakers die in hutten werden opgesloten die vervolgens in brand werden gestoken. Volgens de anarchisten werden zoín 1500 mensen vermoord, officiŽle cijfers ontbreken.

Varela werd weliswaar niet bevorderd maar evenmin vond er onderzoek plaats naar zijn optreden. President Yrigoyen verkoos te zwijgen. Jaren later werd Varela gedood bij een aanval bedoeld als wraakactie voor de gruwelijkheden die hij had begaan tijdens deze missie onder verantwoordelijkheid van de minister van binnenlandse zaken.

3 Reacties


Benefiet dvd over opstand in PatagoniŽ (ArgentiniŽ, 1921)

Voor degenen die niet naar Appelscha gaan of de film nog eens op hun gemak thuis of in hun lokale info-cafe willen draaien is er de volgende mogelijkheid:

De Anarchistische Groep Amsterdam heeft op de anarchistische boekenbeurs in Gent (jl 17-4-2010) zijn nieuwe benefiet-dvd uitgebracht. Het betreft een dvd van de speelfilm `La Patagonia Rebelde' [Het opstandige PatagoniŽ], voorzien van Nederlandse (en Engelse) ondertitels, samen met een brochure met achtergrondmateriaal over de film en de (voor)geschiedenis.

De in 1974 uitgebrachte speelfilm handelt over een opstand van met name landarbeiders in PatagoniŽ, het zuidelijke deel van ArgentiniŽ. Het geheel speelt zich af in 1921. Aanvankelijk begint de opstand als een staking tegen de schaamteloze uitbuiting van de arbeiders door agrarische grootgrondbezitters en het niet naleven door deze laatsten van een akkoord tussen de arbeiders en werkgevers. De heersende klasse reageert meedogenloos op dit verzet: het leger wordt er op afgestuurd. De stakende arbeiders zijn voor een groot deel georganiseerd in anarcho-syndicalistische bonden. Tussen de 1000 en 1500 arbeiders worden vermoord tijdens de repressie campagne. Als reactie daarop worden in de jaren daarna door de anarchisten meerdere gezagsdragers die direct of indirect met dit bloedbad te maken hadden, omgelegd. Een interessant en in Europa weinig bekend stuk arbeidersgeschiedenis. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Argentijnse anarchistische historicus Osvaldo Bayer.

Bij de dvd zit een brochure met een vijftal achtergrondartikelen over de opstand, het boek en het maken van de film. In deze brochure vind je een bundeling van artikelen over dit thema. In het Nederlandse taalgebied is nog zelden wat verschenen over deze anarchistische staking en opstand in het Zuiden van ArgentiniŽ, die zich afspeelde in 1920-21.

De bundel begint met een artikel van Osvaldo Bayer. In dat artikel geeft Bayer een korte inleiding in het thema. Bayer is een Argentijnse historicus en anarchist die zich intensief heeft bezighouden met deze opstand en daar een boek over heeft geschreven. Bayer is tevens zeer nauw bij de totstandkoming van de speelfilm betrokken geweest.

In het tweede artikel, dat eveneens van Bayers hand is, legt hij uit welke moeilijkheden het maken van de film heeft opgeleverd en hoe men in aanloop naar de militaire dictatuur poogde de film vertoond te krijgen nadat die voltooid was.

Het derde artikel betreft een interview van LuŪs Bruschtein met Osvaldo Bayer waarin de jaren zeventig en de ontvangst van de film en het boek worden belicht.

Het vierde artikel is een biografische schets van de van oorsprong Duitse anarchist Kurt Wilckens. Wilckens pleegde in 1923 een aanslag op luitenant-kolonel Varela die leiding had gegeven aan de militaire operatie tegen de anarchistische stakers in PatagoniŽ in 1920-21. Varela kwam hierbij om het leven. Wilckens had zijn doel bereikt. Niet zo zeer wraak, hij wou voorkomen dat Wilckens ooit nog een keer een bloedbad onder de arbeidersklasse zou aanrichten.

Het vijfde en laatste artikel is een korte kroniek van de opstand in PatagoniŽ vanaf het moment dat de repressie op gang komt bij de tweede staking (vanaf oktober 1920). Achter in de brochure vind je een kaartje van PatagoniŽ.

Met deze brochure hoopt de AGA een stuk sociale geschiedenis uit de Zuidpunt van Zuid-Amerika te ontsluiten voor het Nederlandse taalgebied.

De opbrengsten uit de verkoop van dit boekwerkje en de bijbehorende dvd getiteld `Patagonia rebelde' komen geheel ten goede aan de anarchistische bibliotheek te Amsterdam, die iedere zaterdagmiddag van 14.00-18.00 uur te raadplegen is in Koffieshop Bollox, gelegen aan het pleintje bij 1e Schinkelstraat 14-16 te Amsterdam. Voor meer info over de bieb zie:
http://agamsterdam.wordpress.com/2006/09/25/anarchistische-bibliotheek/

De dvd is voor 5 euro (exclusief eventuele verzendkosten) verkrijgbaar bij:
Anarchistische Groep Amsterdam
Postbus 16521, 1001 RA, Amsterdam
www.agamsterdam.wordpress.com

Boekhandel Het Fort van Sjakoo
Jodenbreestraat 24
1011 NK Amsterdam
020-6258979
info@sjakoo.nl
www.sjakoo.nl

Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16A, Groningen
Open: Dinsdag en donderdag 13.00u. - 17.00u.
050-3133247
rosaboek@xs4all.nl
http://www.bookshoprosa.org/

E-Mail: agamsterdam@yahoo.com Website: http://www.agamsterdam.wordpress.com

zei: AGA op 05/05/2010 om: 22:06u

tip van mip voor de film avond misschien...en is met een flinke dosis humor.
is nog steeds actueel..
THEM ROC-Dewaere 1978..

groet

zei: pim op 06/05/2010 om: 13:30u

Die werd in 1986 al vertoond! big grin

zei: Arend op 08/05/2010 om: 12:10u


Powered by Greymatter