Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/01/2010: "1 mei demonstratie in Nijmegen"

Zaterdag 1 mei komt een verbond van antikapitalisten in Nijmgen om 14.00 op straat om de eerste mei te vieren. 1 mei is de dag van de arbeid en internationaal een dag van feest en strijd!
Flyer1mei2010Nijmegen (39k image)
Op deze dag betuigen we onze solidariteit met iedereen die strijdt tegen uitsluiting, onderdrukking of uitbuiting. Met als uiteindelijke doel: een vrije, solidaire samenleving, wereldwijd.

Dit verbond is solidair met iedereen die werkt en uitgebuit wordt, ongeacht of diegene over de 'juiste' verblijfspapieren beschikt. En in het bijzonder met de schoonmakers die vaak als uitzendkrachten werken of andere onzekere arbeidsomstandigheden opgelegd krijgen. Hun solidariteit gaat ook uit naar mensen die door de crisis hun inkomen verliezen en uit hun huizen worden gezet.

Terwijl de staat de banken redt, worden mensen aan hun lot overgelaten. De sociale bescherming van werknemers wordt uitgehold, het sociale huurstelsel wordt afgebroken en publieke diensten worden geprivatiseerd.

"Het wordt tijd dat we ons organiseren, verzet bieden en ons lot in eigen handen nemen", aldus een demonstrant. De schoonmakers hebben laten zien dat zich organiseren en in verzet komen wel degelijk zin heeft: samen stonden ze sterk en konden ze alles en iedereen aan. Zelfs grote multinationale ondernemingen kunnen door vastberaden actie voeren door de knieŽn gaan!

De demonstranten gaan voor een solidaire samenleving waar niet het recht van de sterkste bepaalt wie een beroep mag doen op vrijheid van meningsuiting en wat je op je hoofd of om je lijf mag dragen. Ze willen een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn: vrouw, man, homo, hetero en alles daar tussen in en waar men niet moet voldoen aan (door blanke mannen) opgelegde normen en waarden.

De actievoerders vinden hun eisen realistisch, maar radicaal. De grenzen moeten voor alle mensen worden opengesteld en er moet gezorgd worden voor een mondiale bestaanszekerheid. De repressie en controlewaan van de overheid moet stoppen en er moet een halt geroepen worden aan privatiseringen en de afbraak van sociale voorzieningen.

Op deze manier kan er vrijheid en welvaart voor iedereen op de wereld zijn. Om dit te bewerkstelligen nemen de actievoerders een eerste stap en eisen ze dat 1 mei voor iedereen weer een vrije dag wordt zodat ze weer kunnen bouwen aan een traditie van georganiseerde solidariteit.

Extra informatie: www.1mei.org


Powered by Greymatter