Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/18/2010: "Belgrado Zes opnieuw bedreigd: solidariteitsactie in Den Haag"

Op 27 maart moesten de zes anarcho-syndicalisten uit Belgrado opnieuw voor de rechter verschijnen nadat ze eerder waren vrijgelaten. Nu luidde de aanklacht 'het veroorzaken van openbaar gevaar'.
belgradesolidarityorg (16k image)
Om te voorkomen dat de zes alsnog voor langere tijd onschuldig achter de tralies verdwijnen is internationaal de solidariteitsbeweging weer op gang gekomen. In Nederland wordt vandaar op 22 april bij de Servische ambassade in Den Haag gedemonstreerd.
Klik op meer.

Op donderdag 22 april vindt er om 14.00 uur een aangemelde demonstratie plaats voor de Servische Ambassade, Groot Hertoginnelaan 30 om te protesteren tegen
- de procesgang tegen zes willekeurig gearresteerde anarchosyndicalisten,
- de daarbij gepleegde schendingen van hun mensenrechten
- de even willekeurige arrestaties van verschillende personen die in Servië voor hun vrijlating zijn opgekomen
- de druk van nationaalsocialistische organisaties op de rechtsgang, de samenwerking van de politie hierbij en de dreiging met veemgerichten
De anarchisten komen op 23 april opnieuw voor en zullen dan waarschijnlijk hun vonnis horen. Wij willen duidelijk maken dat wij geen schijnproces willen, maar vrijspraak overeenkomstig de waarheid en het recht.

Inlichtingen bij Jan Bervoets, Valkenboskade 461, 2563 JC Den Haag, tel. 070-3922102,
e-mail


Achtergrondinformatie:

Een bizarre aanslag bij een ambassade
Op 29 augustus werd naar de Griekse ambassade in Belgrado een molotovcocktail geworpen, waarbij een ruit werd gebroken en de gevel lichtelijk werd geblakerd. Het incident werd geclaimd door “Zwarte Elias”, die de vrijlating eiste van Teodoros Iliopoulos. Dit is een Griekse anarchist, die tijdens de opstand van december vorig jaar willekeurig werd opgepakt en nog steeds zonder aanklacht door de Griekse politie werd vastgehouden. Op het moment van het incident was hij 48 dagen in hongerstaking. Op 27 augustus werd hij mede als gevolg van de internationale druk in vrijheid gesteld.
Voor de aanslag met de mollie werden op 3 september vijf vooraanstaande leden van het Anarchosyndicalistisch Initiatief ASI opgepakt: Ratibor Trivunaċ, Tadej Kurepa, Ivan Vuloviċ, Sanja Dokiċ,Ivan Saviċ en Nicola Mitroviċ. De dag daarop besloot het Districtshof in Belgrado hen dertig dagen in voorarrest te houden onder beschuldiging van internationaal terrorisme. Daardoor hangt hen vijftien jaar gevangenisstraf boven het hoofd.
Het ASI, de Servische afdeling van de anarchistische vakbondsinternationale IWA-AIT is echter principieel tegen dergelijke aanslagen, en heeft dit herhaaldelijk openbaar verklaard. dus mogen we verwachten dat dit een schijnproces wordt tegen willekeurige arrestanten. Het anarcho-syndicalisme streeft ernaar om vanuit zelforganisatie door arbeiders in de fabrieken de klassenstrijd te organiseren en de staat te vervangen door een federale samenleving. In Joegoslavië zijn daarvoor kansen, en die krachten moeten natuurlijk in de kiem worden gesmoord.

Voorlopige vrijlating na bijna een half jaar cel en folter.
Op 7 december werden de zog. Zes van Belgrado door de openbare aanklager formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens “terrorisme”. Zij konden daardoor onbeperkt gevangen worden gehouden in het beruchte Servische gevangenissysteem tot het begin van het proces, dat oorspronkelijk pas in mei werd verwacht. Maar intussen waren de internationale en vooral binnenlandse protesten zo hevig dat men besloot het proces te vervroegen. Met name de juridische faculteit van de universiteit van Belgrado protesteerde tegen de schending van de mensenrechten die met de arrestatie gepaard zouden gaan.
Op 17 februari werden zes Servische leden van de anarchosyndicalistische vakbond ASI,
Sanja Dojkič, Tadej Kurepa, Ratibor Trivunac, Ivan Vulovič, Nikola Mitrovič and Ivana Savič, door de rechter vrijgelaten. De aanklacht van internationaal terrorisme werd ingetrokken, maar Justitie zou met een nieuwe aanklacht komen, en op 27 maart zou een nieuwe zitting plaats vinden. Er kwamen verschillende schandalen aan het licht. De Servische ombudsman, bij wie een klacht was ingediend door Ivan Savič en Ratibor Trivunac moest rapport uitbrengen. Savič werd met een garotte behandeld en zou zijn gewurgd als hij geen bekentenis zou hebben getekend waarin hij voornemens was Griekse ambassadeur te doden. Trivunac was ernstig in zijn rechten geschonden doordat hij niet voor zijn epilepsie werd behandeld. Het proces werd bezocht door honderden belangstellenden uit binnen- en buitenland, die dat allemaal te horen kregen.

De Servische politie reageert
Van de bezoekers werden er opnieuw anarchisten aangeklaagd en vastgehouden, wegens “obstructie van de rechtsgang”, omdat zij op 17 februari pamfletten hadden verspreid met de leuze “laat de anarchisten vrij”! Dit is een nieuwe wet, toepasbaar zonder dat een rechter hoeft vast te stellen dat hij ergens in was belemmerd. Daarom worden Rada Djivadinovič, een Serviër die in Wenen woont en een Kroaat, Davor Bilič, nog steeds in Servië worden vastgehouden Zij zijn dagenlang op het bureau gehouden waar men hen schijnbekentenissen probeerden af te dwingen. Intussen werden de leden van de vakbond ASI opnieuw door de politie lastig gevallen en bedreigd, zodat zij worden belemmerd actie te voeren voor de vrijlating van hun kameraden Een fascistische organisatie die Keltische kruisen gebruikt, hing posters in de stad op met portretten van leden van de vrijgelaten zes, waarin zij hun kameraden opriepen tot veemgerichten als justitie zelf te lankmoedig zou zijn. “Ken uw buren, ken de vijanden van Servië!” Feitelijk is de ASI gedwongen ondergronds te gaan. Intussen zou een onderzoekscommissie van de Europese Unie, die moet onderzoeken naar de mensenrechtensituatie in Servië, zich over de kwestie hebben gebogen.
De voorlopige vrijlating was kennelijk bedoeld om de druk van de ketel te halen en het buitenland in slaap te sussen.

Het schijnproces wordt voortgezet
Onder deze omstandigheden moesten de zes op 27 maart opnieuw voorkomen. Ditmaal werden er geen toeschouwers toegelaten, ook geen pers of familieleden. Anders zou het proces worden uitgesteld en zouden ze gedurende die tijd zelf weer worden vastgezet. Justitie had geen moeite genomen henzelf noch hun advocaten tevoren van de nieuwe aanklacht op de hoogte te stellen, een gewoonte die we in Nederland alleen maar kennen van de rechtspleging tijdens de bezetting onder Seyss Inquart. De aanklacht luidde nu “het veroorzaken van openbaar gevaar”. De rechter gaf de advocaten slechts één uur om de stukken te lezen, verkortte de verdere procedure. De tekst van de aanklacht was dezelfde als die van 17 februari, er was niets aan veranderd. De verdediging kon nog aantonen dat Savič en Mitrovič nooit ter plaatse waren geweest. Toen verdaagde de rechter het proces tot 23 april, waarbij aan de verdediging nog één getuige werd toegelaten. Dan zal er een vonnis worden gewezen en te vrezen is dat de inhoud bij voorbaat vast staat, zoals ook bij de rechtbanken van Seyss Inquart gebruikelijk is geweest.

Wij roepen daarom iedereen op om ons bij te staan wanneer wij aan de Servische ambassadeur een petitie zullen aanbieden voor de vrijlating van Ratibor Trivunaċ, Tadej Kurepa, Ivan Vuloviċ, Sanja Dokiċ,Ivan Saviċ en Nicola Mitroviċ en alle andere arrestanten die naar aanleiding van de acties voor hun vrijlating het slachtoffer zijn geworden van justitiële willekeur.


Powered by Greymatter