Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/15/2010: "Vergeet Berlijn, 1 Mei demonstratie in Nijmegen!"

1mei (1486k image)
Antikapitalistische demonstratie
voor een radicaal andere samenleving
Om 14.00 uur op het Stationsplein in Nijmegen.

Een verbond van arbeiders, schoonmakers, levensliefhebbers, kunstenaars, (bewust) onaangepasten, feministen, antikapitalisten, socialisten en anarchisten roept iedereen op om dit jaar naar Nijmegen te gaan om de 1e mei te vieren en op te komen voor een samenleving die gebaseerd is op zelforganisatie en solidariteit.

’s Avonds zal er in de Grote Broek (van Broeckhuyzenstraat 46) een programma zijn met een infomarkt, eten, debat en muziek.

1 mei iedereen vrij!

Sluit je dan aan bij ons en ga mee met de bus vanuit Amsterdam

Kaartjes zijn €10,- Verzamelen: 11.15u Vertrek: 11:30
verzamelen: Victoria hotel, Prins Henderikkade (tegenover Amsterdam CS)
Terugreis: we vertrekken ca 20:00u terug, er is dan nog gelegenheid om mee te eten. We blijven niet voor het avond programma.
Kaartjes te verkrijgen bij Het Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24
of te reserveren via bus(A)1mei.org

Meer info op: www.1mei.org
Vier met ons 1 Mei
Antikapitalistische demonstratie voor een radicaal andere samenleving

Wij zijn solidair met iedereen die strijdt tegen uitsluiting, onderdrukking of uitbuiting. Met als doel: een vrije, solidaire samenleving, wereldwijd.

Solidair met mensen die door de crisis hun inkomen verliezen en uit hun huizen worden gezet.
Terwijl de staat de banken redt, worden mensen aan hun lot overgelaten. De sociale bescherming van werknemers wordt uitgehold, het sociale huurstelsel wordt afgebroken, publieke diensten worden geprivatiseerd. Het wordt tijd om ons te organiseren, verzet te bieden en het lot in eigen handen te nemen

Solidair met iedereen die werkt en uitgebuit wordt, ongeacht of diegene over de ‘juiste’ verblijfspapieren beschikt.

Solidair met de schoonmakers die vaak als uitzendkrachten werken of anderszins onzekere arbeidsomstandigheden opgelegd krijgen.

Solidair met werknemers wereldwijd: Wij steunen arbeiders, boeren en armen in hun strijd tegen de rijken en tegen “onze” bedrijven als Shell, ING en Unilever die hun grondstoffen en arbeid roven.

En zeker ook voor een solidaire samenleving waar niet het recht van de sterkste bepaalt wie een beroep mag doen op vrijheid van meningsuiting en wat je op je hoofd of om je lijf mag dragen. Waar iedereen zichzelf kan zijn: vrouw, man, homo, hetero en alles daar tussen in en waar men niet moet voldoen aan (door blanke mannen) opgelegde normen en waarden.

Daarom roept een verbond van arbeiders, schoonmakers, levensliefhebbers, kunstenaars, (bewust) onaangepasten, feministen, antikapitalisten, socialisten en anarchisten iedereen op om dit jaar naar Nijmegen te gaan om de 1e mei te vieren en op te komen voor een samenleving die gebaseerd is op zelforganisatie en solidariteit.

1 mei iedereen vrij!

Mondiale bestaanszekerheid
open grenzen voor alle mensen
Stop de repressie en controlewaan
Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen
Vrijheid en welvaart voor iedereen!

2 Reacties


Het klinkt eigenlijk wel interessant, deze demonstratie. De zaken waar het om gaat spreken me vrij sterk aan.
Zal er eens over denken, heb rekening te houden met een kind.

zei: Hans Langbroek op 18/04/2010 om: 20:35u

Een oproep om socialisten te laten deelnemen aan een demonstratie ter bevordering van een samenleving die gebaseerd is op zelforganisatie en solidariteit? Socialisme en vrijheid c.q. zelforganisatie staan volledig haaks op elkaar. Socialisme is niet mogelijk zonder de dwang (repressie noemen jullie dat graag) van een grote controlerende overheid die organiseert, beslist en herverdeeld. Of denkt u dat alle mensen vrijwillig verworvenheden, bezittingen en bedrijven gaan afstaan aan het collectief? Kunt u dit uitleggen?

Ik zelf verdom het bijvoorbeeld om af te staan waarvoor ik jaren hard mijn best heb gedaan. Wat gaat er met mij gebeuren in jullie utopie? Wordt ik opgepakt? Opgesloten? Vermoord?

De hang naar een maatschappij die nooit te realisteren valt omdat deze onverenigbaar is met de menselijke natuur. Hou hier toch in godsnaam eens mee op.

zei: Boris op 22/04/2010 om: 12:32u


Powered by Greymatter