Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/01/2010: "Bericht uit de canyon"

Overdag is het heet, 's nachts berekoud, vooral zolang er wind staat. We lopen van het thuishonk in Vegas Heights, Nevada, naar de plaats waar de meeste bomproeven in de geschiedenis van Moeder Aarde zijn gehouden, en de basis waarvandaan de drones wereldwijd worden bestuurd om dood en verderf te zaaien of te spioneren.

310310-2walkindesert (69k image)
Klik op meer

Vraag niet hoe wij als Nederlands contingentje hier gekomen zijn, ik kan het niet eens meer bedenken in de ochtendkilte en ik leg het nog wel eens uit, eenmaal terug misschien.

Het is een wonderlijke gewaarwording. 's Ochtends word je wakker en de acteurs die geen acteurs waren maar echt handelende mensen uit de geregeld vertoonde film over het inhakken op raketten (ik heb hem zelf op een Pinksterlanddag gezien) praten en lachen om je heen, spreken serieus over "de revolutie". Elk heeft een aantal jaren achter tralies achter de rug, en soms nog tegoed, simpelweg vanwege dergelijke acties. Als je de strafmaat die in de VS wordt gehanteerd in overweging neemt moeten zij er steeds wel goed vanafgekomen zijn. Het is voor het regime uiterst genant dat het zo eenvoudig is kernbomraketten met hamers en flesjes bloed te behandelen.

Hier heerst de geest van '68, alsof hij nooit weg is geweest. En voor de wandelaars, voorzover op jaren, en dat zijn er vele, is hij dat ook nooit. De gemiddelde leeftijd wordt gedrukt door studenten of jongeren, geen van allen uit de streek afkomstig. Vlakbij ligt Las Vegas, stad van gokken, prostitutie en klatergoud. Daar is men wat men noemt conservatief (toch een heel vreemde term in dit verband). Met Pasen moet het doel bereikt zijn en dit zal ook bereikt worden.

Broeder Paul krijgt een enorme glimlach als hij hoort dat wij uit Nederland komen. Hij heeft in Amsterdam voor het eerst marihuana gerookt en geregeld op de Dam geslapen. "'s Ochtends kwam de brandweer onze verblijfplaats schoonspuiten." Hij spreekt nog wat Nederlands. Een franciscaanse pater. De zeer ruim vertegenwoordigde katholieke geestelijken leven in de geest van het Vaticaanse Concilie, dat de deur open heeft gezet voor veranderingen die niettemin nooit hebben plaatsgevonden. Een enkeling is "voor de laatste keer" gewaarschuwd door zijn bisschop. Reden tot schouderophalen.

Soms lijkt dit alles inderdaad een droom.
Tot spoedig, wellicht.


Powered by Greymatter