Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/13/2010: "Paasacties tegen kernwapens"

Als Nederlandstalig medium waarschuwen we onze lezeressen en lezers even de Paasdagen, speciaal 3 april, vrij te houden voor demonstraties tegen (de opslag van) kernwapens. In Kleine Brogel respectievelijk Volkel.

opruimingsactie (124k image)
Klik op meer

Ondanks jarenlange protesten liggen op Volkel nog altijd 20 Amerikaanse atoombommen opgeslagen. Nederlandse F16-piloten worden opgeleid om deze af te kunnen werpen in NAVO-verband. Mogelijk kernwapengebruik vormt een van de hoekstenen van het Strategisch Concept van de NAVO, dat zich in de eerste plaats richt op het beschermen van de belangen van de eigen lidstaten. Belangen die desnoods met geweld, tot de inzet van atoombommen aan toe, afgedwongen kunnen worden. Daarmee leveren deze kernwapens ook een bijdrage aan het in stand houden van armoede en ongelijkheid in de wereld. Een actie tegen de kernwapens op Volkel is dan ook tegelijkertijd een actie voor een eerlijkere welvaartsverdeling en meer mondiale solidariteit.

Volgens een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in 1996 is het inzetten van kernwapens een misdaad tegen de menselijkheid. Dreigen met inzet, waaronder ook het voorhanden ervan hebben valt, is eveneens gekwalificeerd als misdadig volgens het internationaal recht. Een ieder heeft het recht, zelfs de plicht, misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen. Met de actie op 3 april bij Volkel zullen de deelnemers invulling aan deze plicht geven.

Laat de wereld zien dat er nog steeds mensen tegen het produceren, opslaan en gebruiken van massavernietigingswapens zijn (door welk land dan ook). Sluit je aan bij de manifestatie en/of de actie op zaterdag 3 april!

Dit is het moment om massaal deel te nemen aan een internationale actie in Europa met als eis: “Alle kernwapens de wereld uit!”. In alle Europese landen waar nog kernwapens gestationeerd zijn zal op 3 april actie gevoerd worden.
Het initiatief hiertoe werd genomen door de Belgische organisatie Vredesactie. In Nederland heeft Ontwapen!, in samenwerking met Akties tegen Kernwapens, de organisatie op zich genomen. De actie is tevens een vervolg op de burgerinspectie van het NAVO-terrein Nieuw Milligen in maart 2009, waar zo’n 100 activisten het gebied tijdelijk heroverden. In april van datzelfde jaar volgden massale protesten tegen de NAVO-top in Straatsburg, waar het 60-jarig bestaan van dit militair verbond geconfronteerd werd met stevige tegengeluiden. Deze acties laten zien dat er nog altijd mensen zijn die de geldverslindende oorlogsindustrie en het geloof in militaire oplossingen willen ombuigen naar een milieuvriendelijke industrie en naar conflictoplossing die de vrijheid en gelijkheid van mensen bevordert in plaats van vernietigt.

In mei vindt in New York de zogenaamde Review Conference van het Non-proliferatieverdrag (NPV) plaats. Daar wordt gesproken over de verdere uitvoering van dit verdrag dat rust op twee peilers: geen verdere verspreiding van kernwapens en complete nucleaire ontwapening, dus ontmanteling van alle bestaande kernwapens. Keer op keer blijkt dat met name de ‘officiële’ kernwapenstaten (VS, Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en China) eenzijdige nadruk leggen op het tegengaan van verspreiding van kernwapens naar andere landen en nauwelijks stappen ondernemen richting ontwapening.
Ook de recente ontwikkelingen op dit gebied, zoals de belofte tot verregaande nucleaire ontwapening van president Obama, zijn verre van voldoende. Want ondertussen blijft kernwapeninzet een belangrijk onderdeel uitmaken van militaire doctrines van landen en bondgenootschappen die over deze wapens beschikken. Ook worden nog altijd nieuwe kernwapens ontwikkeld en geproduceerd. In 2008 werd 1000 miljard euro uitgegeven aan allerlei vormen van bewapening. Geld verspild, want duizenden levens verwoest in plaats van in kwaliteit verbeterd.

De posters en flyers voor de actie in april zijn klaar en er zal een ronde door Nederland zijn om mensen te informeren en te mobiliseren. Wil je materiaal ontvangen of een infoavond organiseren mail Ontwapen!.
Op 3 april wordt busvervoer georganiseerd met opstapmogelijkheden in
Amsterdam, Den Bosch en Nijmegen. Houdt voor verdere praktische informatie de website van Ontwapen! in de gaten.

nowornever (59k image)

Voor de Belgische mars wil men graag dat er aanmeldingen bij voorbaat worden opgegeven.
Bussen naar Kleine Brogel.

In hetzelfde weekeinde wordt er actie gevoerd aan elke NAVO-kernwapenbasis in Europa: in Duitsland, Frankrijk, Italië, Turkije, Groot Brittannië, Nederland en België, en op veel plaatsen in de Verenigde Staten en Canada.

3 Reacties


Secretaris-Generaal Anders Fogh Rasmussen van de NAVO heeft afgelopen week aangekondigd dat de NAVO vast blijft houden aan de mogelijke inzet van kernwapens. Des te meer reden om zaterdag 3 april naar de manifestatie en opruimingsactie bij kernwapenbasis Volkel te komen.
Geef je nu op voor de bus naar de actie!

Bussen vanuit Amsterdam:

Bus 1 (nog een beperkt aantal plaatsen):
10.00 uur – Veemarkt (Amsterdam Oost)

Bus 2 (onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen):
9.15 uur – Victoria Hotel (tegenover Centraal Station) – Amsterdam
10.10 uur – Jaarbeurs-kant Centraal Station – Utrecht
11.00 uur – NS-station Den Bosch

Bus vanuit Nijmegen:

Vertrek rond 11.00 uur (precieze tijd en vertreklokatie volgen nog)

Geef je nu op: ontwapen@yahoo.com

Via hetzelfde mailadres kun je ook flyers opvragen om te verspreiden.

Alle kernwapens de wereld uit!

zei: Ontwapen! / Akties tegen Kernwapens op 14/03/2010 om: 13:40u

Kernwapens de wereld uit endaarover wordt zogenaamd onderhandeld.Dat geld voor alle andere landen,maar niet vvoor de Navo. Kernwapens zullen ze alleen opgeven als er nog dodelijker wapens geproduceerd worden en dus effectiever zijn, niet eerder.
Dus alle andere landen die zich moeten beschermen tegen Navo beschietingen en bezettingen, kunnen dat niet zonder eigen kernwapens.
Kernwapens de werld uit betekent navo weg, westerse elite weg en hun vrienden, want India en Israël mogen wel kernwapens bezitten, gemaakt en geplaatst met behulp van VS en EU,maar Iran bv niet.

Leve het "vrije" westerse wereld dictatuur

zei: Harry op 22/03/2010 om: 04:22u

Heej heej ik wou komen ma mag ni van ouders, ik ben wel vaker weg gesneaked mar aangezien k nu alweer ruzie heb hou k me maar een beetje gedeist! boos, grr

zei: frankieeeeeeejj op 22/03/2010 om: 18:44u


Powered by Greymatter