Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/23/2010: "Het gelijk van Domela over het Vredespaleis"

De Nederlandse juichorganisatie voor het Israelisch regime, het CIDI, organiseert op 9 en 10 maart aanstaande een symposium "over het Midden-Oosten" in het Haagse Vredespaleis, met de Nederlandse politici De Hoop Scheffer, Verhagen, Rutte, Hirsch Ballin en Hoes, alsmede Israelisch minister voor kernenergie (!) Meridor en AKZO Nobel-commissaris, voormalig koloniaal gouverneur van Irak en voormalig ambassadeur van de VS in Nederland, Bremer. Zij "leuken" het symposium op, in de woorden van de jongerenorganisatie van het CIDI. Er is geen enkele Arabische, Turkse of Iraanse spreker of spreekster uitgenodigd, zelfs niet van de collaborerende richting.

280px-Peace_Palace_The_Hague (22k image)

Zoals Domela zei: "Het Vredespaleis is geopend, de oorlog kan beginnen."
Klik op meer

Den Haag,stad van vrede en recht.

Overal zie en hoor je deze uitspraken. Op radio, tv en banners langs de weg. Den Haag stap voor stap op weg naar de vrede is een leus die Den Haag samen met War Child gebruikt om de aandacht op vrede en vredesinspanningen te benadrukken.

Den Haag is trots op zijn internationale instituties die het recht bevorderen of schendingen van het internationaal recht te bestraffen. Een van de plekken waar recht wordt gesproken in het Vredes paleis.

Het Vredespaleis in Den Haag huisvest vermaarde internationale gerechtelijke instanties zoals het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage, maar eveneens de prestigieuze Bibliotheek van het Vredespaleis en de Haagse Academie voor Internationaal Recht, waar jaarlijks honderden rechtenstudenten uit de hele wereld cursussen komen volgen.

Juist in dit Vredespaleis wordt een groot CIDI congres georganiseerd waarbij Paul Bremer aanwezig zal zijn. Paul Bremer, gouverneur van de VS in Irak tijdens de inval en bezetting van Irak.
Buiten Paul Bremer komen er nog meer gasten om te spreken over een "veilig Israel in een vreedzaam Midden Oosten". Niets mis mee zou je denken, maar wie spreken er dan en waar gaat het precies
over?

Het gaat over de export van het conflict tussen Israel en Palestina naar Europa en de dreiging van een mogelijk kernwapen van Iran voor Israel. Iran heeft het NPV getekend, iets wat van Israel niet gezegd kan worden. Israel heeft nog nooit inspecteurs van het atoomagentschap toegelaten en onthoud zich van commentaar over het aantal kernwapens in Israel.

Israel bezet Palestijns grondgebied en heeft net een allesvernietigende oorlog in de Gazastrook achter de rug met ruim 1400 doden. Alles is vernietigd, scholen, ziekenhuizen, infrastructuur, landbouwgrond en ga maar zo door. Het Goldstonerapport wordt als eenzijdig en niet serieus bestempeld. Nog steeds zijn de grenzen van de Gaza strook gesloten en ontberen de Gazanen noodzakelijk materiaal voor de wederopbouw van de Gazastrook. Oost-Jeruzalem en de Westbank worden steeds meer door Israel ingelijfd waarbij de Palestijnen worden verdreven. Israel heeft vele VN verdragen geschonden maar lijkt zich van het internationaal recht niets aan te trekken.

Toch wordt er in het Vredespaleis, waar een uitspraak is gedaan over de illegale bouw van de muur op Palestijns grondgebied, gesprekken gehouden over de veiligheid van Israel binnen het Midden-Oosten.

Google eens naar de namen van alle gasten en u zult lezen dat al deze gasten een zeer nauwe band hebben met Israel. Een nauwe band door gemeenschappelijke overeenkomsten of door het Jodendom.

Is het Vredespaleis een plek om voorbij te gaan aan het internationaal recht of moet dit instituut voor het internationaal recht behoed worden voor misbruik van deze plek?

De oorlog in Irak heeft zeer veel slachtoffers geëist en door velen als illegaal bestempeld. Ook in Nederland is er een onderzoek gedaan en het rapport Davids is nog warm van het schrijven. Toch komt de heer Paul Bremer spreken over veiligheid in het Midden-Oosten en wordt een NAVO-troepenmacht als een van de mogelijkheden om Israel te beschermen, besproken.

Het kan niemand ontgaan wat de resultaten van oorlog in het MO door de NAVO hebben opgeleverd.

Mijn inziens is het een grove fout om in het Vredespaleis een congres te houden met mensen die het internationaal recht niet respecteren en allesvernietigende oorlogen hebben gevoerd of gesteund.

Een zwarte dag in de geschiedenis van het Vredespaleis.

Den Haag stad voor vrede en recht doet zijn naam geen eer aan. De VVD is ruimschoots aanwezig met de nieuwe voorzitter van het CIDI Onno Hoes die de Heer Manheim (VVD) gaat vervangen. Ook komt de vice-premier van Israel, Dan Meridor, minister van informatie en atoomenergie.
O o Den Haag, mooie stad achter de duinen.


(bijdrage van José van Leeuwen).

4 Reacties


Een alternatieve congres en demonstratie tegen de aanwezigheid van deze massamoordenaars

zei: Harry op 23/02/2010 om: 14:46u

ACTIEOPROEP

GEEN GOEDPRATERS VAN OORLOGSMISDADEN IN HET VREDESPALEIS!

Urgente actie nodig, zie modelbrief onderaan

Op 9 en 10 maart a.s. zal het CIDI een symposium organiseren “A safe Israel in a Peaceful Middle East”. De bijeenkomst is in het Vredespaleis, het eerbiedwaardige gebouw van de Carnegie Stichting dat het Internationaal Gerechtshof (ICJ) van de Verenigde Naties huisvest. Sprekers zijn Dan Meridor (vice premier van Israel, minister van Informatie en Kernenergie), Paul Bremmer (voormalige VS Gouverneur in Irak), Jaap de Hoop Scheffer (voormalige secretaris-generaal van de NAVO), Ernst Hirsch Ballin (Nederlandse Minister van Justitie , CDA), Danny Rothschild (Directeur van het Institute for Policy and Strategy, Herzliya, Israel), Irwin Cotler (Canadese parlementariër) en Rob de Wijk (Directeur van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag). Andere deelnemers zijn Maxime Verhagen ( Minister van Buitenlandse Zaken, CDA), Mark Rutte (Kamerlid voor de VVD) Harry Kney-Tal (Israelische Ambassadeurr) en natuurlijk Ronny Naftaniël (Directeur van het CIDI).

Het onderwerp van het symposium is: “Om tot een oplossing van het Arabisch-Israelisch conflict te komen is het nodig de onveiligheid in het Midden-Oosten en het gevoel van onveiligheid te verminderen. Dat is ook van belang voor de harmonieuze verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in ons deel van de wereld. Hoe maken we een eind aan de verbale agressie, de terreur- en oorlogsdreiging en de wapenwedloop in het Midden-Oosten? Kunnen we verhinderen dat onderdelen van het Arabisch-Israelisch conflict overslaan naar Europa en de VS? Zou een NAVO lidmaatschap van Israel en/of een internationale troepenmacht de veiligheid in het Midden-Oosten kunnen vergroten? Valt de ontwikkeling van een Iraanse atoombom te stuiten?”

Het enige doel van dit symposium is de machtsbasis van Israel te versterken ten koste van de Palestijnen en de omringende Arabische landen en Iran. Het CIDI heeft ervoor gekozen de bijeenkomst te laten plaatsvinden in het Vredespaleis, hetzelfde instituut dat in 2004 oordeelde dat de Israelische Muur en nederzettingen op Palestijns grondgebied illegaal zijn en ontmanteld moeten worden.

De Israelische regering waarvan Dan Meridor vice premier is heeft er juist voor gekozen het Internationaal Recht en de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof de rug toe te keren. De Israelische regering waarvan hij deel uitmaakt heeft consequent geweigerd de illegale bouw van Muur en nederzettingen te beëindigen en voert een actief beleid van landroof en vernietiging van Palestijnse woningen en bestaansmiddelen, om de weg vrij te maken voor joodse kolonisatie. Dan Meridor is lid van dezelfde regering die de illegale blokkade van de Gazastrook voortzet die de bewoners onthoudt van voedsel, onderdak, medische zorg, onderwijs en andere basisbehoeften.

Wij zouden positief staan tegenover een bijeenkomst die zou gaan over uitvoering van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, en vergoeding van door Palestijnen geleden schade. Het geplande symposium zal daarentegen streven naar voortzetting van de illegale situatie in de bezette gebieden, en de NAVO en de regeringen van Canada en Nederland medeverantwoordelijk maken.

Het symposium zal door te focussen op mogelijke Iraanse kernwapenproductie de aandacht proberen af te leiden van het reeds bestaande Israelische kernwapenarsenaal.

KOM IN AKTIE EN PROTESTEER TEGEN DIT SYMPOSIUM IN HET VREDESPALEIS! De Carnegie Foundation die ruimte biedt voor bijeenkomsten die verband houden met vrede, recht en veiligheid mag geen ruimte bieden aan partijen die streven naar voortzetting van illegaliteit en oorlogsmisdaden!

Schrijf een beleefde brief naar de Algemeen Directeur van de Carnegie Foundation mr S. Van Hoogstraten, carnegie@carnegie-stichting.nl , fax 0031-70-3024234 and verzoek hem de bijeenkomst te cancellen. Stuur een bcc van je brief naar het Nederlands Palestina Komitee npk@xs4all.nl zodat we de respons kunnen bijhouden. Hieronder is een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken, of naar eigen inzicht kunt bewerken.

Voorbeeldbrief:Mr. S. van Hoogstraten

Algemeen Directeur Carnegie Foundation

carnegie@carnegie-stichting.nl

Fax: 070 302 4234Naam

Adres etcOnderwerp: CIDI bijeenkomst in het Vredespaleis op 9 en 10 maart

Geachte heer Van Hoogstraten,

Wij hebben informatie ontvangen dat het CIDI, een politieke lobbygroep die schaamteloos pro-Israel is, op 10 maart a.s. een symposium organiseert met als onderwerp “A Safe Israel in a Peaceful Middle East”. Het symposium is gepland in het Vredespaleis, een gebouw dat eigendom is en bestuurd wordt door de Carnegie Foundation, en waarin het Internationaal Gerechtshof (ICJ) van de Verenigde Naties is gehuisvest.

Het Internationaal Gerechtshof heeft voor de Verenigde Naties en alle lidstaten de illegaliteit uitgesproken van de Israelische Muur en nederzettingen op Palestijns grondgebied met alles wat daarbij hoort (“with the associated regime”). Volgens deze gezaghebbende uitspraak (Advisory Opinion), die bestaande afspraken in het Internationaal Recht opnieuw heeft bevestigd, moeten de Muur en de nederzettingen worden ontmanteld. Het CIDI heeft dit oordeel openlijk verworpen en het ICJ beschuldigd van een vooroordeel tegen Israel. Wij zien het daarom als een grove belediging dat het CIDI juist deze plaats heeft gekozen voor zijn bijeenkomst.

Ook heeft het CIDI geweigerd Israels militaire operatie (“Gesmolten Lood”) tegen Gaza te veroordelen. Talloze vooraanstaande deskundigen op het terrein van internationaal recht hebben deze militaire operatie en vervolgens slachtpartij bestempeld als illegaal. De operatie leidde tot vele oorlogsmisdaden zoals werd vastgesteld door de VN Commissie Goldstone, Amnesty International, Human Rights Watch and vele anderen.

De Israelische regering, waarvan één van de door CIDI uitgenodigde sprekers Dan Meridor vice premier is, heeft niet alleen de Advisory Opinion als “irrelevant” gedefinieerd, maar heeft ook consequent geweigerd de illegale bouw van nederzettingen en Muur op bezet Palestijns grondgebied stop te zetten. Meridor is lid van dezelfde regering die de illegale blokkade van de Gazastrook voortzet, waarmee het de burgerbevolking voedsel, onderdak, medische zorg, onderwijs en andere basisbehoeften onthoudt.

Deze bijeenkomst is een belediging voor het Internationaal Recht, voor de Verenigde Naties, en de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. De bijeenkomst is ook een belediging voor de nagedachtenis van de ruim 1400 slachtoffers van Israels illegale aanval op Gaza. Het enige doel van deze bijeenkomst is de politieke positie van Israel te versterken ten koste van de mensenrechten en het internationaal recht. De bijeenkomst zal de illegale situatie in the Bezette Gebieden inclusief Gaza verdoezelen of goedpraten, en de NAVO en de overheden van Canada en Nederland proberen medeplichtig te maken.

De Carnegie Foundation, die verantwoordelijk is het Vredespaleis, het Internationaal Gerechtshof huisvest en ruimte biedt aan debatten over vrede, recht en veiligheid zou geen ruimte moeten bieden aan degenen die er actief naar streven deze fundamentele beginselen van het internationaal recht te ondermijnen.

Geachte heer Van Hoogstraten, ik verzoek u dringend deze beslissing van de Carnegie Stichting te herzien en niet toe te staan dat het Vredespaleis wordt misbruikt voor dergelijke extremistische doeleinden.

Hoogachtend,

zei: rosa op 27/02/2010 om: 15:51u

Beste Anarchistische vrienden,

Wanneer het Palestina Komittee een Palestijnse spreker uitnodigen, of een israelische links-radicaal of iemand anders die dergelijke standpunten onderstreept, dan wordt er toch ook niet door jullie ge-eist dat er een 'tegengeluid' aanwezig is?

Het is toch het recht van iedere organisatie om uit te nodigen wie ze willen voor haar eigen achterban?

Wordt het niet tijd dat jullie je bezig gaan houden met de echte mensenrechtenschenders (sudan, iran, syrie, hamas, etc.), die jullie niet, zoals Israel, vrij het land in laten om te protesteren?

Zou dat niet echt 'revolutionair' zijn?

Is het niet hypocriet om te demonstreren tegen, en in, een land dat jullie bescherming biedt om uberhaubt te kunnen demonstreren?

Klinkt dit niet een klein beetje hypocriet?>

1,5 miljoen vluchtelingen en doden in darfur (maar darfur is een lid van de Human Rights Council in Geneve, eveneens Iran, Saudi Arabie, Libie etc.)

Wordt het niet eens tijd dat jullie je reputatie eer aan doen en gaan demonstreren tegen de echte bad guys?

Of zijn jullie gewoon een stel salon socialisten/anarchisten die zich uitsluitend bezig houden met het demoniseren van een land dat, of je het wil of niet, nog steeds in haar bestaan (ik weet dat jullie daartegen zijn) wordt bedreigd?

Ik hoop dat jullie eindelijk eens een bril opzetten en jullie sterk gekleurde zicht rechtzetten.

Met vriendelijke groet,

een voormalige supporter.

Daniel

zei: daniel op 11/03/2010 om: 21:32u

Daniel, war het om gaat is dat het Vredespaleis gebruikt wordt voor reclame voor een staat waarvan de regering overduidelijk geen vrede nastreeft.
Dat zou ook gelden voor de door jou genoemde en gewraakte staten, maar die krijgen geen speciale toegang tot het Vredespaleis. Als anarchist ben ik althans tegen iedere staat, wat niet wil zeggen dat de ene de andere maar mag opheffen (hetgeen dus ook voor het toegezegde Palestina geldt).

zei: Prul op 11/03/2010 om: 22:42u


Powered by Greymatter