Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/07/2010: "SPANJE 1936-1975"

Spanje.36-75 (54k image)

De geschiedenis van de Spaanse sociale revolutie / burgeroorlog wordt meestal geplaatst in de periode 1936-1939. Niet zo vreemd omdat in 1939 de fascistische machtsinname door Franco plaatsvond. Maar de libertaire strijd in en rond Spanje loopt in tijd door. Het eindpunt daarvan wordt gelegd bij de dood van de Spaanse dictator Franco, eind 1975. Niemand beweert evenwel dat de strijd tegen ‘fascisme’ daarmee ook ten einde is. Laat dat duidelijk zijn.

Klik op meer.


“SPANJE 1936-1975, De affiches van de strijders en strijdsters voor de vrijheid”, is de titel van het tweede deel van een bundeling affiches, prentbriefkaarten en postzegels, van het onlangs op deze site besproken eerste deel (zie SPANJE 1936). Veel van wat ik daar heb gezegd over de afgedrukte politieke, libertaire grafiek is ook hier van toepassing. Ik ga dat niet herhalen.

Ook hier weer rond 200 nummers fraai ‘beeldmateriaal’ (doorgenummerd vanuit het eerste deel), met naast de begeleidende tekst van de samenstellers, nu ook enkele korte beschouwingen van onder meer Albert Camus en André Breton. Over dit tweede deel zeggen de samenstellers het volgende (ik vertaal hier de achterflaptekst):

“Met dit tweede deel vervolgen wij ons onderzoek naar een historische periode in de twintigste eeuw. Sommigen blijven die verwaarlozen of zelfs vervalsen.

Meer dan 200 affiches, prentbriefkaarten en postzegels weerspiegelen de strijd van mannen en vrouwen voor vrijheid en gelijkheid in die periode:
- in Spanje tussen 1936-1939;
- in Frankrijk tussen februari 1939-1945, zowel in Franse concentratiekampen als in het verzet aldaar;
- in Spanje en in Frankrijk tegen het franquisme, de laatste gedaantewisseling van het Europese fascisme van na 1945.
De grafische uitdrukking daarvan creëert een emotie, een schok, om aan die strijd deel te nemen.

Affiches, postzegels, prentbriefkaarten enzovoort, zijn chronologisch en naar thema gegroepeerd en hebben tot doel een loutere inventarisatie te overstijgen. De aanschouwer van dit beeldmateriaal moet zich aan aangesproken voelen: wil hij mee helpen het fascisme te bestrijden of zal hij gewoon een politieke pion blijven? Deze vraag bij de aanschouwer doen oproepen, is wat de grafici aan kracht in hun werk hebben gelegd.

Wat dat betreft is het interessant hun werk te vergelijken met dat wat men heden ten dage voorgeschoteld krijgt van de politieke partijen...”.

ESPAGNE 1936-1975, LES AFFICHES DES COMBATTANT-E-S DE LA LIBERTÉ, (deel 2), uitgegeven door Les Éditions libertaires, 2007, 159 blz., prijs € 35.


Powered by Greymatter