Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/03/2010: "Bestuursgebouwen universiteiten in Nederland bezet"

Na drie dagen bezetting is het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht door de bezettenden ontruimd, na een akkoord met het bestuur van de universiteit. De directe aanleiding tot de bezetting was het plan van dit bestuur het universiteitsblad gelijk te schakelen tot een reclameblaadje voor dit bestuur (zoals elders ook gebeurd is).

utregbezet (56k image)

Maar er blijkt het een en ander aan de hand te zijn aan de Nederlandse universiteiten.
Op 4 februari wordt er in Rotterdam gedemonstreerd op Tinbergen Plaza om 13 uur. Mijnheer Plasterk weet weer eens vrij van zijn werk te nemen om er bij te zijn...
Klik op meer

Van Studentenprotest Utrecht:

Vanavond 3 februari 2010 is een gemeenschappelijke verklaring ondertekend door de bezetters van het Bestuursgebrouw en het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. In de verklaring wordt het belang van inhoudsvolle medenzeggenschap benadrukt voor het functioneren van de universiteit. De bezetters benadrukken dat de beslissing over de toekomst van het Ublad uit handen is getrokken van het college van bestuur en de hoofdredacteur, en is verschoven naar de redactie en de redactieraad.

De studenten geven aan dat deze bezetting een belangrijke stap is voor de groei van de studentenbeweging in Nederland en de groeiende discussie over onderwijs, medezeggenschap en bezuinigingen. Ze roepen dan ook iedereen op om op 4 februari 13:00 uur samen met de bezetters naar de demonstratie te gaan in Rotterdam. De strijd gaat door!

Akkoord:
3 februari 2010

Gemeenschappelijke verklaring van college van bestuur van de Universiteit Utrecht en de actievoerende studenten in en rond het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht

Na intensief en constructief overleg tussen een delegatie van de actievoerende studenten en het college van bestuur, is besloten om een gemeenschappelijke verklaring af te geven. Partijen zijn het erover eens:

- dat de onafhankelijkheid van de redactie van een universiteitsblad (al dan niet digitaal) gegarandeerd moet zijn;

- in Utrecht is gekozen voor een nieuwe formule van het Ublad. De invulling van deze nieuwe formule ligt in handen van redactie, hoofdredacteur en redactieraad. Consensus hierover tussen hen is noodzakelijk. De universiteitsraad toetst of consensus is bereikt, niet de invulling van de formule;

- het college van bestuur heeft toegezegd tweemaal een papieren uitgave te laten verzorgen door het Ublad. Het college van bestuur financiert de twee uitgaven (personeel, materieel). De redactie wordt gevraagd:
* in de eerste uitgave (in februari) het belang van onafhankelijkheid in de universiteit en het belang van onafhankelijke journalistiek in de universiteit en ook de gemaakte keuze voor een nieuwe formule centraal te stellen;
* in de tweede uitgave de start van de nieuwe formule centraal te stellen.
Deze uitgave krijgt een zo groot mogelijk verspreiding onder de Utrechtse studenten en medewerkers.

Verder:

- ongeacht de vorm van een publiek systeem van financiŽle steun voor studenten, acht het college van bestuur het een randvoorwaarde dat de toegankelijkheid voor het Hoger Onderwijs is gewaarborgd en dat deze toegankelijkheid niet afhankelijk mag zijn van de financiŽle situatie van ouders of verzorgers;

- het college van bestuur spreekt uit dat het Hoger Onderwijs van groot belang is voor de toekomst van Nederland. Het college vindt dat er extra geÔnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs en niet bezuinigd. Het college en de actievoerende studenten zijn het hierover eens. Het college zal dit standpunt blijven uitdragen;

- het college van bestuur vindt inhoudsvolle medezeggenschap essentieel voor het functioneren van het bestuur van de universiteit; dit draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het college van bestuur en de universiteitsraad zullen in maart in een speciale bijeenkomst aandacht besteden aan het borgen van inhoudsvolle medezeggenschap.

Op grond van bovenstaande verklaring hebben de actievoerende studenten het bestuursgebouw verlaten. Tegen de actievoerende studenten wordt geen vervolging ingesteld.


Makkers en maksters aan de universiteiten en elders!
Anarchisten hebben geen voorhoedepretenties en houden er dus ook geen organisatie op na die "leiding" kan geven aan jullie acties. Een dergelijke organisatie zou ook geen leiding willen geven.
De organisatie, dat zijn jullie zelf. Zonodig of desgewenst leggen we dit verder uit.

Interessante sites in dit verband:
Kritische studenten Utrecht, wazda?,
en Universitaire activisten.


Powered by Greymatter