Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/01/2010: "Donderdag 4 februari: Nieuw cellencomplex Schiphol? Nee!"

OPROEP! 4 februari
protestdemonstratie bij het stadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1, Hoofddorp: 19.00 uur.
Voorverzamelen Station Hoofddorp 18.30 uur.


schipholoost6 (21k image)

Op donderdag 4 februari 2010 beslist de gemeenteraad van Haarlemmermeer over de wijziging van het bestemmingsplan waardoor een nieuw 'justitieel complex' op Schiphol kan worden gebouwd. Dit complex moet in 2012 het huidige vervangen.

Onderdeel van dit 'justitieel complex' zijn een detentiecentrum en een uitzetcentrum, om mensen die geen verblijfspapieren hebben voor onbepaalde tijd in op te sluiten, met als enig doel hen het land uit te gooien!

klik op meer

Om 19 uur is er een hoorzitting waarin indieners van zienswijzen in slechts vijf minuten hun standpunt moeten toelichten. Daarna is er tot ongeveer 21.30 een BESLOTEN vergadering van de gemeenteraad. Deze is besloten omdat “de gemeenteraad in alle vrijheid en zonder last in staat wil zijn om hierover van gedachten te wisselen”. “Dat mag want het is de raad zelf die hierover mag beslissen”.

Om 22.15 wordt de vergadering pas openbaar en kun je de besluitvorming bijwonen. Mosterd na de maaltijd! Wij roepen op tot luid protest tijdens deze hoorzitting en vergadering. Steun en verspreid deze oproep en kom ook meedoen om een oorverdovend geluid tegen dit besluit te laten horen!

Niet alleen is het schandalig dat deze vergadering besloten (dus geheim) is, maar daarnaast bedotten de 'democraten' van Haarlemmermeer de boel! Want hoewel er nog zienswijzen worden behandeld, is de hele zaak al voorgekookt:

1. De gemeente heeft al een 'anterieure overeenkomst' met Schiphol Real Estate gesloten over de grond waarop gebouwd gaat worden.

2. Vanaf 28 augustus 2008 loopt al een aanbestedingsprocedure waarin bedrijven meedingen naar de opdracht voor de bouw en exploitatie van het complex. Daar is een contract van 400 miljoen Euro mee gemoeid.

3. B&W stellen al bijvoorbaat, in een concept besluitenlijst van 12 januari, aan de raad voor om de zienswijzen ongegrond te verklaren en de wijziging aan te nemen!

Hoe kan dit besluit nog anders uitvallen dan ten gunste van de plannen van justitie om nóg een detentiecentrum en uitzetcentrum te bouwen? Nóg meer cellen, alsof er niet al teveel zijn bijgebouwd: De nieuwe grensgevangenissen in Alphen aan den Rijn en de nieuwe die wordt gebouwd op Rotterdam Airport, onder andere voor gezinnen met kinderen. Iedereen die geen geld in het laatje van de Europese kapitalistische economie brengt, moet weg. De gemeente Haarlemmermeer maakt de handen vuil door hieraan mee te werken!

De gemeenteraad wil “in alle vrijheid” en “zonder last” beslissen. Wat is die last waar ze het over hebben? Het horen van protest dat luider en langer klinkt dan vijf minuten? En waarom is de gemeente bang om hun vrijheid door openbaarheid te verliezen? Het is de wereld op zijn kop!

Elke cel om mensen het leven onmogelijk te maken en voor onbepaalde tijd op te sluiten is een cel te veel!

Voor een grenzeloze solidariteit!

Vrijheid voor allen!

BRONNEN

agenda van de gemeenteraad Haarlemmermeer


raadsvoorstel van B&W


Powered by Greymatter