Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/01/2010: "Tramremise gekraakt in Amsterdam"

Het voormalige tramremisecomplex op het Amsterdamse Bellamyplein is gekraakt. Jaren geleden alweer moesten de er opgeslagen trams (museummaterieel) beslist onmiddellijk weg en aan weer en wind blootgesteld worden (ze dienen nu op hun beurt deels als woning in Amsterdam-Noord) want er Waren Grootse Plannen Met Het Terrein. Die zijn er nog - maar dan wat betreft de mensen die het gekraakt hebben.

bellamyremise1 (29k image)

Klik op meer
(Aanvulling onderaan)

Ontleend aan Indymedia NL:

Zondagavond 31 januari 2010 heeft een groep activisten, jongeren en kunstenaars een
deel van de voormalige tramremise in de Bellamy/Kinkerbuurt bezet na
langdurige, structurele leegstand.

Met behulp van verschillende kraakgroepen en kraakspreekuren uit de hele
stad is een deel van het immense terrein gekraakt. Al jaren worden de vele
mogelijkheden van dit monument maar zeer spaarzaam benut, zo hebben op het
terrein van ca. 15.000 m2 slechts enkele antikrakers een atelier en staat
het grootste deel al tijden weg te rotten. Na het onlangs definitief
stranden van de plannen voor een controversieel, megalomaan
uitgaanscentrum ligt er nu een aanzet tot nieuw voorstel maar het lijkt er
niet op dat er binnen afzienbare tijd al een nieuwe bestemming aan het
terrein wordt gegeven. De plannen moeten immers nog uit gewerkt worden,
het nieuwe fusie-stadsdeel West moet er nog over oordelen en daarna zal
het nog zeker één jaar duren voordat het bouwvergunningen en
bestemmingsplan traject is doorlopen.

De krakers zijn zich er terdege van bewust dat de stadsdeelpolitiek
onlangs een brainstorm met de buurt heeft gehad. Zij willen benadrukken
dat zij deze actie niet hebben ondernomen om buurt initiatieven te
frustreren maar dat zij juist de buurt van harte wil uitnodigen om samen
met de krakers alvast te beginnen met het terrein een wenselijke invulling
te geven.
De politiek is immers al jaren bezig met de ontwikkeling van het complex
en in die tijd is er nooit geluisterd naar de wensen van de buurt. De
kraakgroep heeft er weinig vertrouwen in dat dit ditmaal, zonder een
gelijktijdige bezetting om druk te zetten, anders zal gaan. Ook nu weer
blijkt immers in de coulissen al een nieuwe project ontwikkelaar klaar te
staan om het terrein een grotendeels commerciële, grootschalige invulling
te geven, waarin voor de door de buurt gewenste voorzieningen haast geen
plaats is ingeruimd.

Buurtbewoners en overige geïnteresseerden zijn dan ook via een verspreid
pamflet van harte uitgenodigd om langs te komen en boven een kop koffie of
soep met de krakers van gedachten te wisselen.

De kraakgroep is i.i.g. van plan om op de korte termijn in het complex een
scala aan kleinschalige culturele en sociale projecten te ontplooien.
Gedacht wordt onder andere aan atelier en galerie ruimte, een dagcafé met
koffie en internet, een z.g. volkskeuken restaurantje, een weggeefwinkel
en een theater- en filmzaal.

Ook is deze bezetting uitgevoerd met het oog op de voortdurende
verkrotting van het rijksmonument. Door de jarenlange leegstand en het
gebrek aan goed onderhoud is het complex zwaar aan het vervallen. Zo zeer
zelfs dat (gedeeltelijke) sloop onlangs door stadsdeelvoorzitter Olij niet
bij voorbaat werd uit gesloten. De krakers hopen met deze actie een
steentje bij te dragen aan het redden van dit karakteristiek erfgoed.

Tenslotte willen de krakers met de kraakactie de sociale, culturele en
politieke noodzaak van het kraken zoals dat in Nederland plaatsvindt
benadrukken. Zoals een aanwezige kraker opmerkte: “Deze actie mag [naast
alle lokale aspecten] ook zeker gezien worden als een lange neus naar die
tweede kamer leden die hoopten dat het kraken in Nederland per 1 januari
geschiedenis zou zijn.”


Uw dienstdoende redacteur heeft bij een blad gewerkt waar hij nog wel eens een artikel moest schrijven om een bepaalde al gemaakte foto heen. Het doet mij genoegen dit ook te kunnen doen nu,. met een zelfgemaakte foto uit eigen archief naar aanleiding van een zeer gerechtvaardigde kraak.
Succes, mensen!

Site met betrekking tot de kraak.


Powered by Greymatter