Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/16/2010: "SPANJE : SOCIALE REVOLUTIE"

REVOSOCIO (54k image)

Leve de sociale revolutie ! Het is snel gescandeerd. Maar welk een gigantische voorbereiding is er voor nodig. En de afloop ervan is nog onzeker ook, ondanks die voorbereiding. Na verloop van tijd kan er een contra-revolutie, een burgeroorlog ontstaan. Het heeft zich allemaal zo voltrokken in Spanje 1936-1939. Veel is erover geschreven. En met 2011 in het verschiet, zal veel weer worden opgerakeld: 75 jaar geleden, weet je nog wel...

Klik op meer


Onlangs kreeg ik het boek over de geschiedenis van de Spaanse anarchisten in handen, geschreven door César M. Lorenzo. Het betrof niet de uitvoering van 1969, maar die van 2006. De titel is aangepast en het boek is geheel herzien en aangevuld met gegevens, die na de dood van de Spaanse dictator Franco vrij kwamen.

De titel uit 1969 luidt ‘Les anarchistes espagnol et le pouvoir’ en die uit 2006 ‘Le mouvement anarchiste en Espagne, Pouvoir et révolution sociale’. Het boek brengt wat de titel suggereert: de geschiedenis van de libertaire arbeidersbeweging (het anarchosyndicalisme), de aandacht voor de strijd om een andere maatschappij-inrichting (zowel de sociale revolutie als de burgeroorlog en de afloop zijn beschreven), en de diepe maatschappelijke duisternis van het fascistische regime daarna. Daarbij komt ook de aandacht voor de strijd in de latere jaren, vanuit het buitenland, het verblijf van vele Spaanse revolutionairen en vluchtelingen in de Franse ‘concentratiekampen’...

Het is een omvangrijk boek geworden: 559 bladzijden op groot formaat, met geografische kaarten en ander beeldmateriaal. Kortom, een boek volop (detail) informatie over een ‘roerige tijd’.

Als je zo’n werk ziet, zou je bijna vergeten dat Rudolf de Jong in 1963 ook al een boek over die periode heeft geschreven, getiteld ‘ De Spaanse burgeroorlog’. Op de eerste pagina na de inhoudsopgave citeert Rudolf een tekst van Jeroen Brouwer en daarin figureert, wie anders, don Quichot. Ik heb hier die magere strijder met zijn lans overgenomen van de voorkant van het boek van Lorenzo...

Er is natuurlijk al heel veel over de Spaanse sociale revolutie / burgeroorlog geschreven. In de inleiding van zijn boek wijst Rudolf erop dat er in de tijd dat hij schrijft (1963), over die periode al meer dan tienduizend boeken en brochures bestaan. We zijn nu een kleine halve eeuw verder en de stroom van literatuur over die sociale revolutie / burgeroorlog is zeker niet gestopt. De basisgegevens zijn evenwel bekend. Enkele ervan zet ik hier nog eens op een rijtje en ik ontleen ze aan het boek van Rudolf.

De Spaanse burgeroorlog is een voorbeeld van agressie, door fascistische staten bedreven. Het is ook een voorbeeld van het falen en het verraad van democratische staten en die van de Volkenbond in Genève. Verder is het een voorbeeld van politiek en van methoden van (toen communistisch) Moskou om het machtsapparaat van een land te veroveren. Rudolf vult deze voorbeelden met nog andere aan (zie p. 13-14). Wat er zich voordoet, bevat voor het heden nog steeds ‘leermomenten’.

Een daarvan is de volgende: elk bestaand politiek systeem is banger voor een sociale revolutie dan voor een fascistische opstand. Toen en nu ! Een fascistische opstand is altijd reactionair en zal bestaande economische belangen, dat wil zeggen belangen die juist tot sociale revolutie aanzetten, voorwenden te verdedigen. Daar komt bij dat het type machtsdenken correspondeert met het ‘Führerprinzip’. Het is het leidend beginsel voor de kapitaalverstrekker, de staatsleiding en de religieus-institutionele leiding.

Beoogde effecten van een sociale revolutie zullen zijn collectivisatie van productiemiddelen, zelfbeheer in bedrijven, federalisatie van autonome, direct-democratisch ingestelde bestuursniveaus, etc. Ook een ‘communistische’ regime, toen ‘Moskou’, moet daar niets van hebben.

Als dus ‘democratische staten’, zoals die uit West Europa en de USA zich in een ernstig sociaal conflict in een ander land ‘neutraal’ houden (non-interventie politiek), dan is dat omdat die landen hun eigen belangen niet geschonden willen zien.

Over de Spaanse situatie toen kan men dus zeggen dat de betreffende ‘democratische’ staten het fascistische regime van dictator Franco begrepen als de verdediger van economische belangen die de hunne waren. Alles aan leugen en bedrog is dan toegestaan en wordt daadwerkelijk ook uit de kast gehaald.

Vergelijk voor een latere periode hoe Pinochet met behulp van de CIA in Chili aan de macht komt; vergelijk welk rad voor de ogen wordt gedraaid om de inval in Irak te rechtvaardigen. Volg het hypocriete ‘gevecht’ in het Nederlandse parlement om het gelijk, nu een onderzoeksrapport uit is over die inval en de vraag naar de legalisatie daarvan. Zie hoe er met voorwendselen geschipperd wordt om oorlog in Afghanistan te voeren...

Het is allemaal al vertoond, zo leert de sociaal-politieke geschiedenis van Spanje. Rudolf de Jong deed er al verslag van. Lorenzo ploos het allemaal nog eens uit.

LORENZO, César M., Le mouvement anarchiste en Espagne, Pouvoir et révolution sociale, uitgeverij Les Éditions Libertaires, St. Georges d’Oléron, 2006; 559 blz., prijs € 35.

JONG, Rudolf, de, De Spaanse burgeroorlog, Bert Bakker / Daamen, Den Haag, 1963; 320 blz., (alleen nog antiquarisch te verkrijgen).


Powered by Greymatter