Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/03/2010: "IN DE AANVAL"

Aanval (57k image)

De CO 2 productie in de vorm van vervuilend element kan voor een groot deel worden teruggebracht door afbraak van de dierenindustrie. Iedereen kent de cijfers betreffende die vervuiling. Waar wachten regeringen op daar wat aan te doen? Zij zeggen toch dat het milieu hun zorg is? Maar in werkelijkheid zal het hen een zorg zijn. Immers, als zij het ene kunnen verbieden, roken in kroegen bijvoorbeeld, kunnen zij het andere dat gigantisch meer vervuilend is, zoals het bestaan van de dierenindustrie, ook verbieden. Maar niet dus. Het kapitalistische productiesysteem moet het immers hebben van consumptie. De stimulering daarvan heet juist goed voor ‘de economie’. En bestaande regeringen zijn ingesteld om dit systeem veilig te stellen. Weg met de regeringen! Kopersstaking dus.

Klik op meer.


Een kopersstaking heeft succes als voldoende mensen daarin actief mee werken. In dat geval komt het mede aan op voorlichting. Wat dat aangaat hebben de tijdschriften De AS en Offensive zich in hun laatst verschenen nummers niet onbetuigd gelaten. Veel van de lezers van deze site zullen bekend zijn met De AS, wat niet het geval zal zijn met Offensive.

Het driemaandelijkse Franse tijdschrift ‘Offensive’ (Aanval) verschijnt sinds 2003. Het wordt uitgegeven door ‘Offensive Libertaire et Sociale’ (OLS). Elk nummer kent een aantal artikelen dat tezamen een bepaald thema (een ‘dossier’) bestrijkt. Het laatst verschenen nummer (nr. 24) heeft als thema ‘Natuur en dierlijkheid’. Het voorlaatste nummer (23) ging over ‘Bouwen aan de anarchie’.

In wat op een beginselprogramma lijkt, verklaart de OLS zich in te zetten voor een maatschappij die gestoeld is op solidariteit, sociale gelijkheid en vrijheid. Het wil zijn steentje bijdragen aan de revolutionaire, libertaire beweging. Daarvoor steunt het anti-autoritaire en anti-kapitalistische activiteiten. Inmiddels bestaan er in Frankrijk verschillende OLS-groepen. Voor het opnemen van contact met de OLS, zie de site: http://offensive.samizdat.net/ .

Zoals gezegd bevat het nr. 24 van Offensive een serie artikelen over ‘Natuur en dierlijkheid’. Met ‘dierlijkheid’ wordt hier mede verwezen naar het feit dat mensen ook dieren zijn. De hoop is dat de erkenning van onze eigen ‘dierlijkheid’ bijdraagt tot het meer in een ecologisch perspectief zetten van ons handelen. Je zou hier bijvoorbeeld onder kunnen laten vallen dat dieren gemeenlijk niet hun eigen ‘nest’ bevuilen. En waar de mens de natuurlijk omgeving als zijn ‘nest’ kan begrijpen, zou hij eens overeenkomstig veel andere dieren kunnen handelen...

Langs een andere kant besteedt De AS eveneens aan dit soort zaken aandacht, te weten langs de kant van ons voedsel. Het themanummer VOEDSEL van De AS (nr. 168, winter 2009) gaat daarbij ook in op de problematiek van de sociale ongelijkheid als het om voedsel en gezondheid gaat. In beide nummers aandacht voor vegetarisme, waarbij in Offensive wordt toegespitst op het worden van vegetariër als ‘politieke handeling’. Verder in dat nummer artikelen onder titels als ‘Een andere biologie’, ‘Onderdrukking van de vrouw en de uitbuiting van dieren’ en ‘Éthique et politique animales’.

Niet uitzonderlijk is het, in dit nummer ook allerhande verwijzingen aan te treffen naar de Franse beweging op het vlak van het dierenbevrijdingsfront en de anti-jacht beweging.

In beide nummers komt tot uitdrukking dat de gepresenteerde informatie is ingegeven om mensen meer te laten nadenken over de positie, die zij innemen in de ecologisch opgebouwde, natuurlijke omgeving en de consequenties die bepaalde voedingspatronen voor hen zelf en de omgeving hebben. Hoe kan je beter op jezelf en je eigen gezondheid passen en tegelijk de kapitalistische voedingsproductie en dierenindustrie een hak zetten? In beide bladen ben ik daaromtrent niet een nadrukkelijke aandacht voor de kopersstaking tegengekomen, maar de consequentie van lezing van de artikelen is wel een sterke aandrang daartoe. In de aanval dus, verwerp de ‘dikmakende samenleving’ (Jaap van der Laan in De AS).

OFFENSIVE, nummer 24, december 2009; 51 blz., prijs € 5.

De AS, nummer 168, winter 2009; 84 blz., prijs € 8,50.


Powered by Greymatter