Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/24/2009: "CATASTROFISME"

Ferrari (52k image)
“Spuit mijn Ferrari maar in groen over...”

De ‘leiders’ van deze wereld en hun trouwe vazallen hebben in Kopenhagen veertien dagen kunnen netwerken om hun persoonlijke posities te verbeteren. Het klimaat hun zorg? “Als het klimaat een bank was, zou het reeds zijn gered”, merkt de Venezolaanse president Chavez ironiserend op. Je hoeft niets met deze man op te hebben om een kern van waarheid in zijn opmerking te ontdekken.

Klik op meer.


De Nederlandse minister van milieu hoor ik een aantal dagen geleden zeggen dat het water aan de lippen staat van mensen op bepaalde kleine eilandjes in de Stille oceaan. Terwijl ze dat zegt, houdt zij haar hand bij haar lippen. Nu lijkt ze mij niet erg lang van stuk, maar haar uitdrukking suggereert dat het water rond het eilandje waarover ze spreekt meer dan anderhalve meter is gestegen. In hoeveel tijd? Dat zegt ze er niet bij. En of het eilandje misschien door geologische wijzigingen in de bodem (ook klimaatsverandering soms?) dieper in zee is gezakt, wordt evenmin vermeld.

De discussie over de klimaatsverandering staat stijf van de retorische overdrijvingen: de natuurlijke omgeving wordt teruggebracht tot ‘klimaat’, dat wordt nog verder teruggebracht tot ‘temperatuur’ en dat wordt weer verward met ‘periode’. Vervolgens wordt daar bovenop gelegd dat de mensenhand van de ‘experts’ zo iets complex als ‘natuur’ kunnen beheersen, reguleren. De wereldtemperatuur twee graadjes lager? Een draai aan de knop van de wereld-thermosstaat en klaar is Kees...

Met het voorgaande ontken ik niet dat door menselijk toedoen de natuurlijke omgeving meer en meer wordt vernietigd. Dat is al eeuwen aan de gang. Dat Spanje voor delen in een woestijn is veranderd komt door ontbossing, ondermeer veroorzaakt door houtkap ten behoeve van de bouw van oorlogschepen, de ‘Armada’, eind 16de eeuw. Je hoeft dus helemaal geen expert te zijn om te zien hoe de destructie werkt. Het betreft beproefde ‘wetenschap’, ook voor een leek te volgen. Wie wil skiën (“Na de top in Kopenhagen, naar de top van de Mont Blanc”, sneert Siné Hebdo in nr. 68) zal eerst de bergen moeten ontbossen. Daarna wordt vervolgens de rest ook kaal. Goed voor het milieu...! Wie ivoren beeldjes wil verkopen, zal eerst olifanten moeten afschieten. Binnenkort blijken ze uitgestorven.

Dan heb ik het nog niet gehad over de industrialisatie en het kapitalistische productieproces, waarbij de gemaakte winsten het gespiegelde bedrag vormen van de aangerichte sociale en natuurlijke schade. Het is voor te rekenen. De econoom E.J. Mishan deed dat al een halve eeuw geleden in zijn ‘The Costs of Economic Growth’ (1967).

Dat er dus iets grondig mis is, valt niet te ontkennen. Maar hoe worden ‘we’ er wijzer van door daar iets aan te doen? Wie of wat de ‘we’ dan wel zijn? Ik noem het ‘de gevestigde kapitaalsbelangen verenigd in een roofbouwconglomeraat’. Hoe krijgt dit conglomeraat mensen zo ver om zich overeenkomstig de wensen van dat conglomeraat te gedragen? Dit geschiedt ondermeer met behulp van het catastrofe-denken. De Franse geograaf en libertaire denker Philippe Pelletier geeft daarover in Le Monde libertaire nr. 1577 (17-23 december 2009) zijn visie.

Het catastrofisme vormt naar zijn idee een hechte ideologie. Het is zelfs de dominante ideologie van de 21ste eeuw. In het kielzog van andere ideologieën vertolkt het een rationaliteit die ook het liberalisme kenmerkt (het klimaat is materieel, objectief, ontdaan van passie...). Het mengt het ware en het onjuiste. Naast het feit dat het onmachtige bevolkingen door middel van angst in de greep houdt en deze vervolgens onder het juk van de ‘redders’, de pretentieuze experts, plaatst, biedt het daarenboven het grote voordeel dat het geld op brengt.

Want het spektakel van de catastrofe ‘verkoopt’. Over de ‘rechten op uitstoot’ is te onderhandelen en levert als je het goed doet profijt op. Het catastrofisme laat zich zelfs ‘uitbetalen’ met de luxe van het rechtvaardigen van nieuwe beperkingen en nieuwe vormen van armoede in naam van de vervangende ‘afnemende groei’. Groei, de drijfveer van het kapitalistische productiesysteem, blijft dus bestaan, maar ten koste van wie en wat? Antwoord: dezelfde groepen als die altijd al onder dat systeem hadden te leiden. De pijn lijkt verzacht omdat het nu ‘duurzaam’ heet...

Het latente doel van ‘Kopenhagen’ (of noem andere klimaattop-plaatsen) is alle landen in de richting van deze ‘logica’ te dringen, aldus Pelletier. Het gaat erom een nieuwe ‘markt’ te openen: rechten om te vervuilen, terugdringen van vervuiling die verandering van de industrie meebrengt, dat wil zeggen die nieuwe producten maakt en nieuwe, minder vervuilende technologieën oplevert... Het is dus helemaal geen toeval dat menige ecologische partij zowel de oorlog in Afghanistan steunt als mede de top in Kopenhagen. Wat dat betreft is men inmiddels ver verwijderd van het eco-pacifisme uit de jaren 1970-1980...

Onder de vlag van het catastrofisme bereidt het roofbouwconglomeraat zich voor op het post-petroleum tijdperk. De actievoerders in Kopenhagen betogen dan ook terecht: ‘Verander het systeem, niet het klimaat’. Het eerste houdt mede in het kweken van het bewustzijn van het destructieve karakter van de groei in combinatie met een socioculturele kritiek op het consumentisme. Of dat aanslaat?

Wat kopt een persbericht direct na de top in Kopenhagen? ‘De prijs van CO 2-vervuiling daalt fors’ (De Volkskrant, 22 december 2009, internet versie). De prijs voor het recht op de uitstoot van een ton CO 2 kelderde... De emissiemarkt beleefde een ‘instorting’. Ook de CO 2 heeft het destructieve kapitalistische systeem tot ‘handel’ weten om te vormen! Zoals al gezegd: Na de top in Kopenhagen, naar de top van de Mont Blanc.

Beeldmateriaal Siné Hebdo nr. 67, 16 december 2009.

3 Reacties


CO2 als handelswaar en winstgevend kapitaal
Dat is op dit moment aan de hand en de arme burgers via aanpassingen en belasting, die winst mogelijk maken en vergroten.
In het bovengenoemde stuk is duidelijk, dat er dus meer moet veranderen om een rechtvaardige en milievriendelijke samenleving op te bouwen.
De machststructuren, het economische,politieke en financiële samenlevingsstructuur en het karakter van de mens om werkelijk veranrwoording te gaan dragen en niet afschuiven op anderen, zijn wezenlijk nodig daarvoor

Zoals het nu gaat en door de meestal westerse politici, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, is het met dwang en angst de mensen zover te krijgen, dat ze het huidige kapitalistische organisatievorm en machtsstructuren accepteren
Werkelijke verzet wordt de kop ingedrukt
Het heeft weg van het gebruik van de shockdoctrine, dat door Naomi Klein benoemd, om het kapitalisme en de daarbij behorende politici meer winst en voordelen op te leveren.
En de arme burgers betalen daarvoor met maatregelen tegen catastrofes( die niet aangepakt worden) en oorlogen tegen mensen, die niet in het spel mee willen doen

zei: Harry op 26/12/2009 om: 15:51u

De opvatting dat de temperatuurstijging niet boven 2 graden celsius mag komen, wil de planeet niet binnen een paar honderd jaar de atmosfeer van de planeet Venus aannemen, is ook een onderdeel van onze eigen anarchistische propaganda. Ik heb mijn wijsheid over klimaatverandering uit een Engelse brochure, die in november 2006 in een antiklimaatdemo werd verspreid. In deze brochure wordt al ernstige crisis & bedreiging van de wereldvrede voorspeld bij + 2 graden; hoger leidt tot deels onomkeerbare gevolgen en hoger dan 5 leidt tot een volledig onomkeerbaar vernietigingsproces. Het jaar daarop publiceerde Buiten de Orde hetzelfde verhaal, ik meen in het herfstnummer. Het is dus niet alleen een pro-kapitalistische schockdoctrine.

zei: jan bervoets op 31/12/2009 om: 11:37u

Zelfs als de vervuiling van aardkorst en atmosfeer geen broeikaseffect teweegbracht zou deze tot staan gebracht moeten worden.

Het gaat er om dat de gerechtvaardigde angst hiervoor en het verzet ertegen wel opvallend gemakkelijk ingepakt wordt door degenen die voortgaande vervuiling organiseren (greenwashing).

Enfin, een vredig en groen 2010 voor u allen!

zei: Prul op 31/12/2009 om: 18:04u


Powered by Greymatter