Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/21/2009: "Schijnproces in Portugal tegen antifascisten"

Op 22 januari 2010 zal in Lissabon een proces beginnen tegen elf mensen, die zijn aangehouden tijdens een antiautoritaire demonstratie tegen het fascisme en het kapitalisme op 25 april 2007 in Lissabon.De elf kameraden, die worden beschuldigd van geweldpleging, opstand en ongehoorzaamheid jegens de politie, kunnen tot vijf jaar gevangenisstraf worden veroordeeld.
Klik op meer.


De demonstratie van 25 april 2007 was uitgeroepen als antwoord op de groeiende macht van extreem rechts en vooral van de partij PNR (Nationale Vernieuwingspartij), die een grote belangstelling van de media genoot omdat neonazi-skinheads meer de straat opkwa­men. In diezelfde periode werd de dictator Salazar, die bijna veertig jaar een fascistisch regi­me uitoefende, in een domme tv-wedstrijd tot "beste Portugees van alle tijden" uitgeroe­pen!

De boodschap van de demonstratie, die plaats vond op de verjaardag van de val van het fascistische regime in 1974, was zeer duidelijk: tegen het fascisme, maar ook tegen het kapitalisme en gezag. Het evenement begon om 18 uur en bracht meer dan 500 mensen bij elkaar, wat in Portugal weinig gebruikelijk is voor een antiautoritaire en antikapitalistische demonstratie.
PortugalDemonstratie0409 (22k image)
De bewuste demonstratie in Lissabon

De politie begeleidde de stoet, maar greep niet in - tot het einde, op de Largo de Camões. Na het einde van de demonstratie was een groep van 150 mensen doorgelopen door de wijk van het Chiado. In de Rua do Carmo sloten de rijkswachters zonder enige waarschuwing beide uitgangen af en rukten ze op, waarbij ze iedereen aanvielen, zowel demonstranten als eenvoudige voorbijgangers.

Als gevolg van dit politieoptreden raakten er veel mensen gewond en werden er elf mensen gearresteerd. De leiding van de PSP (Openbare Veiligheids­politie) begon onmiddellijk een mediacampagne om het brute optreden van de oproerpolitie goed te praten, waarbij ze beweerde dat de demonstraten bezig waren zich aan mensen en eigendommen te vergrijpen, dat ze molotovcocktails aan het maken waren, en dat de politie eerst was opgetreden na herhaalde vergeefse sommeringen om de demonstratie te ontbinden.
Foto's:
hier hier.

Niets van dit alles is waar. De politie heeft niemand “verspreid”. Zij heeft alleen maar geprobeerd demonstranten te slaan. Wie de pech had op de grond te vallen werd keihard door de laarzen en gummiknuppels van de oproerpolitie geraakt. We hebben zelfs een van de politiechefs, die ter plaatse aanwezig was, tot zijn collega’s horen roepen: “sla dat tuig verrot!”. De demonstranten werden achternagezeten tot in de straten van de Baixa.

Het aantal gewonden is onmogelijk te benaderen. Wat zij mogelijk agenten hebben aangedaan, kan niets anders zijn dan het resultaat van legitieme zelfverdediging tegen een expliciet en bovenmatig gewelddadige aanval.

Omdat we solidair met de doelstellingen en de inhoud van de demonstratie van 25 april 2007 zijn, en omdat de aangeklaagden van dit proces iedereen van ons zou kunnen zijn, doen wij een beroep op de internationale solidariteit tegen deze gerechtelijke schertsvertoning die moet worden opgevoerd begin januari in het Gerechtsgebouw van het Volkerenpark van Lissabon. Erg symbolisch bevindt dit “paleis van justitie van Lissabon” zich in het hart van een zakencentrum, omzoomd door luxegebouwen voor de rijken. Een fraai spektakel…

Het beste bewijs dat het om een schijnvertoning gaat is trouwens dat het proces, dat oorspronkelijk op 7 december 2009 was gepland, moest worden uitgesteld. Feitelijk kon de rechter bij de opening van het proces - in een rechtszaal die voor die gelegenheid letterlijk was volgestouwd met politieagenten in uniform en in burger – alleen maar vaststellen dat de verdachten niet waren gedagvaard, zodat hij het proces onmiddellijk moest verdagen. Zelfs al was het zonneklaar dat de verdachten al bij voorbaat veroordeeld zijn, dan moest Justitie toch een schijn van recht laten zien...

Aldus het bericht van de Portugese afdeling van de AIT die oproept tot solidariteit en financiële steun.

AIT - Sección Portuguesa
Apartado 50029
1701-001 Lisboa
PORTUGAL

E-mail: hier
Website: hier

Bijdrage van Jan Bervoets

2 Reacties


Dat bedoel ik dus, fascisten hebben zich nog nooit door dialoog, praten, demonstraties en ludieke geintjes laten verdrijven.
Fascisten gebruiken geweld om in het zadel te blijven. De enige manier waarop fascisten ooit van hun tronen werden gestoten was geweld of als ze vanzelf stierven.

Zolang de groeiend fascistische wordende Europese overheden, in Nederland geïnitieerd door vooral CDA en PvdA, de kans blijven krijgen van de anarchisten om zich als geweldig zijnde te propageren, blijven ze aan de macht. Vooral het soort gemaskeerd fascisme dat nu ons land regeert, het Christen Fascistisch Appel en de Sociaal-Fascisten. Het is moeilijk herkenbaar maar keihard aanwezig. Probeer maar uit....

zei: Hans Langbroek op 22/12/2009 om: 18:24u

Herkenbaar gedrag van overheid en politie, niet alleen in Portugal, maar ook elders in EU.
Anti-fascisten worden tegengewerkt en regelmatig in elkaar geslagen, terwijl de fascisten openlijk hun ideologie mogen verspreiden en regelmatig met geweld hun ideeën kunnen opdringen. En het verzet ertegen met geweld wordt beantwoordt

Deze trend zal gestopt moeten worden en door steun aan deze onterecht veroordeelde kameraden, kan een bijdrage zijn

Lang leve de anti-fascisten van Portugal!!

zei: Harry op 23/12/2009 om: 02:14u


Powered by Greymatter