Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/20/2009: "FAU Berlijn verboden zich als vakbond op te stellen"

Op vrijdag 11 december 2009 verbood het Landesgericht Berlin de anarchosyndicalistische vakbond Freie Arbeiterunion Berlin als vakbond op te treden of basisgroepen te vormen binnen de bedrijven.

FAUBerlijnDemonstratie (11k image)
Kopspandoek van een demonstratie tegen het verbod van FAU Berlijn waaraan 300 mensen meededen

Dit verbod werd uitgelokt door de Deutsche Gewerkschafsbund (DGB). Het verbod is mogelijk gebaseerd op de nog steeds van kracht zijnde naziwet Zur Schütze Volk und Staat van februari 1933, die Adolf Hitler vlak na de Rijksdagbrand had uitgevaardigd en op grond waarvan de Duitse staat ook nog “staatsgevaarlijke” mensen in Schützhaft mag houden. Ook dat is na de oorlog nog doorgegaan…
Klik op meer.


Aanleiding van dit verbod is een arbeidersconflict binnen het bioscoopbedrijf Kino Babylon Mitte met o.a. de studio Babelsberg tussen Berlijn en Potsdam. Daar waren arbeiders het oneens met de salarismaatregelen die de leiding met de Deutsche Gewerkschaftsbund wilde bekokstoven. Het merendeel van de arbeiders was echter bij de FAU georganiseerd, die daar bedrijfsbasisgroepen oprichtte en langs deze weg via stakings- en boycottacties succesvolle akkoorden wilden afdwingen.

De strijd ging echter niet zonder tegenmaatregelen van de baas gepaard: er werd een lid van de FAU ontslagen en dat ontslag werd weer met directe acties aangevochten. Uiteindelijk kwam het tot een akkoord dat door de DGB werd aangevochten. De FAU voerde ook actie door een oproep aan bezoekers van Kino Babylon voor een bioscoopboycot; dat werd al eerder door het Arbeidsgericht verboden.

Het verbod van de FAU-Berlin geschiedde op schriftelijk verzoek van Kino Babylon Mitte, zonder dat daarop een proces was gevolgd: de FAU had zich dus niet voor de rechter kunnen verweren. De rechtbank beschouwde het boycotverbod van het Arbeitsgericht als een totaalverbod, wat alleen mogelijk is op basis van Hitlers naziwet van 1933, die indertijd leidde tot het verbod van alle niet-nationaalsocialistische verenigingen, maar ook thans naar willekeur kan worden gebruikt. Zij wordt nu toegepast om basisorganisaties in de bedrijven te bestrijden ten koste van de in toenemende mate corporatistisch opererende DGB.

Op 19 december vond in Berlijn een demonstratie tegen het verbod plaats. Ondanks de bittere kou (temperatuur -12 graden) waren er zo'n 300 mensen op de been. De tocht voerde naar de bewuste bioscoop alwaar de Margaret-Thatcher-Award 2009 aan de zakelijk leider van Babylon, Timothy Grossman, zou worden uitgereikt. Zie voor foto's hier

Bijdrage van Jan Bervoets


Powered by Greymatter