Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/20/2009: "Canadese anarchisten boycotten Olypische Winterspelen"

Anarchisten in Canada hebben oproepen van een Comité No 2010 verspreid om in Ottawa de drager van de Olympische Vlam tegen te houden.
NoOlympics2010 (17k image)
Klik op meer voor de argumenten om te pleiten voor een boycot.

Zij verzetten zich tegen de Olympische Winterpelen van Vancouver in 2010 om tien redenen:

- De Olympische spelen zijn vooral een fascistische vorm van blanke sportverheerlijking;

- Het land waarop de spelen plaats vinden is door kolonisten gestolen van de indianen;

- Ook al zijn het de “meest groene spelen ooit”, de natuur is door de bouw van pistes e.d. enorm veel schade aangedaan. Vooral zijn er afgelopen zomer veel zwarte beren afgeschoten.

- 850 woningen zijn gesloopt om Vancouver een beter aanzien te geven. 6000 meestal arme bewoners hebben nu geen onderdak meer.

- Voor hen is Vancouver bovendien een politiestaat, omdat bedelarij, landloperij, slapen op straat wordt verboden. Ook worden vuilnisbakken zodanig vervangen dat er niet meer in kan worden gesnuffeld. Er worden inrichtingen ingesteld om daklozen op te sluiten en anders worden ze weggestuurd. Olympische steden worden altijd “sociaal gezuiverd”.

- De spelen zijn bevorderlijk voor prostitutie en vrouwenhandel. In Vancouver zijn er 68 vrouwen vermist of vermoord, en dit aantal zal tijdens de spelen alleen maar toenemen,

- De politie zal worden uitgebreid, er komen veiligheidszones en meer camerabewaking. Demonstraties zullen verboden worden en de stad zal door de politie worden bezet. Men vreest dat bepaalde maatregelen, met name de camerabewaking, permanent in stand zal worden gehouden.

- De spelen kosten 5 miljard dollar voor de belastingbetaler…

- De spelen zijn corrupt. Hierbij gaat het niet alleen om doping,, maar ook om het smeergeld dat nodig is een stad als Olympische stad aan te wijzen.

- De spelen brengen ook invasies van de grote industrieën met zich mee met als gevolg blijvende schade voor het milieu en minder kansen voor de gewone man.

Het gaat bij de Olympische Spelen niet om sport, maar om een miljardeninvestering van industrieën, televisiemaatschappijen en vastgoedhandelaren, die er ten koste van de bevolking financieel beter van worden.

Website .

2 Reacties


De tekst is duidelijk en dit gedeelte is de werkelijke reden van Olympische spelen, niet de zogenaamde verbroedering, zoals dat bij Olympische spelen gezegd wordt
Het gaat bij de Olympische Spelen niet om sport, maar om een miljardeninvestering van industrieën, televisiemaatschappijen en vastgoedhandelaren, die er ten koste van de bevolking financieel beter van worden.
Het is niets anders dan via sport de rijken rijker maken met het geld van voornamelijk de wat armere burgers

zei: Harry op 21/12/2009 om: 02:56u

En op de website van de SP staat dat de olympische spelen in 2028 in Amsterdam moeten beginnen.
Kritiek van mij werd afgedaan met"links moet niet alle leuke dingen willen afpakken van mensen"Ook vertelde ik wat het voor de gewone man in ZA oplevert,niets nada nopes. Dat zouden wij in NL wel anders doen was het antwoord. Gaap

zei: rosa op 26/12/2009 om: 10:29u


Powered by Greymatter