Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/14/2009: "Schijten op Non Refoulement"

Afgelopen vrijdag, 11 december, verklaarde het UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, dat de Europese landen moeten stoppen mensen uit te zetten naar Irak. Het UNHCR handhaaft daarmee de adviezen die het eerder in april dit jaar gaf, terwijl Engeland, Denemarken, Nederland, Noorwegen en Zweden sinds april zijn doorgegaan met deportaties naar Irak.

Albayrak_No_Stop (36k image)

Vandaag, maandag 14 december, maakt Albayrak bekend: “De IND gaat de tijdelijke asielvergunning van ongeveer drieduizend Irakese vreemdelingen in ons land binnen een half jaar opnieuw beoordelen.” en ''Een aanzienlijk deel van deze mensen zal naar verwachting moeten terugkeren naar Irak. In de brief die de vreemdelingen ontvangen, worden zij aangemoedigd zich alvast te oriënteren op deze terugkeer”.


klik op meer

Dat is dus wat ze noemen: 'vrijwillige' terugkeer. Ik zal nooit de man vergeten die 'vrijwillig' terugkeerde naar Afghanistan en sindsdien zich daar schuil moet houden.

Het bericht over de Irakezen volgt op een bericht gisteren, dat luidde “Groepsgewijze bescherming asielzoekers eindigt”, waarin wordt bericht: “Asielzoekers uit landen waar het gevaarlijk is, kunnen straks niet langer als groep automatisch aanspraak maken op bescherming”. Als excuus wordt gegeven dat asielzoekers van het categoriale beschermingsbeleid misbruik zouden maken.

Niet alleen wordt op misdadige wijze doorgegaan met de demonisering, vervolging, opsluiting en deportatie van vluchtelingen, maar daarbovenop heeft het hele Nederlandse kabinet, ondanks rapporten van één van de grootste vluchtelingenorganisaties van de VN, het UNHCR (gesponsord door 'onze eigen' Nationale Postcode Loterij), volkomen schijt aan het principe van Non Refoulement: het verbod om mensen naar voor hen gevaarlijke gebieden of landen te deporteren.

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) reageerde op het afschaffen van het categoriale beschermingsbeleid met:
''Wij vinden het categoriaal beschermingsbeleid juist heel belangrijk. Dat mensen altijd nog individueel een asielprocedure kunnen starten klopt niet helemaal, want de IND is dan bij zo'n aanvraag alleen geïnteresseerd in het persoonlijke verhaal. Dat, terwijl iemand is gevlucht vanwege de oorlogssituatie. Daar heeft de IND dan geen boodschap meer aan”.

Nog wat meer dagen terug reageerde VWN op een andere bekendmaking vanuit Den Haag. Dat was deze: “Minderjarige alleenstaande asielzoekers die in Nederland aankloppen, moeten voortaan binnen een jaar weten of ze hier mogen blijven of het land uit moeten.” De wetswijziging wordt goed gepraat met: “Het is in het belang van het kind om waar mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving op te groeien”. Het maakt niet uit wat dat is voor omgeving; overstroomd, verdroogd, vernietigd, in oorlog... De voorlopige verblijfsvergunning wordt afgeschaft en we gaan er de vaart in zetten.

Albayrak_cel (8k image)

16 jaar? Eruit! En dan is er natuurlijk het sluitstuk: “Uitgeprocedeerde kinderen worden zo nodig in afwachting van hun uitzetting in vreemdelingenbewaring vastgezet”. Er wordt nog wat gebazeld over overleg met het UNHCR, dat hier blijkbaar wel iets in de melk te brokkelen heeft, het IOM, ook al zo goed voor de 'vrijwillige' terugkeer, en het Rode Kruis.

Terug naar VWN en hun reactie: “VluchtelingenWerk Nederland (VWN) verzet zich ertegen dat Justitie straks drie jaar krijgt om de kinderen terug te sturen. Je mag kinderen niet zo lang in onzekerheid laten zitten. Dat gaat tegen alle fatsoensnormen in”, en meneer Edwin Huizing, de directeur van VWN pleit ervoor “dat de IND de tijd neemt om de asielaanvraag van kinderen goed te behandelen. Extra tijd voor een nauwkeurige asielprocedure is bij deze kinderen echt noodzakelijk. Ze zijn wantrouwig en vermoeid als ze in Nederland aankomen”.

VWN is een hypocriete club. Ze protesteren, maar steunen het deportatiebeleid. Zij zijn een warm voorstander van 'vrijwillige' terugkeer, hét devies van menig zich als organisatie 'voor' migratie, 'voor' vluchtelingen, presenterende club. Maar 'vrijwillige' terugkeer, dat is die terugkeer waarvoor mensen zich moeten melden in de 'vrijheidsbeperkende locatie' in Ter Apel. Dat is die terugkeer die wordt afgedwongen door het afnemen van rechten, het afschaffen van voorzieningen, het op straat schoppen of opsluiten in deportatiecentra.

Wat gaat Vluchtelingenwerk Nederland doen nu de vrijwillige terugkeer van mensen die zo overduidelijk gevaar lopen wordt afgedwongen? Stoppen met meewerken aan de waanzin? Vast niet. VWN zal ongetwijfeld proberen de nieuwe regels in goede banen te leiden door mensen ervan te overtuigen dat ze in het licht van al deze repressie maar beter kunnen meewerken, want anders.... Anders is er die stok achter de deur! Het VWN toont zich daarmee het verlengstuk van mensenrechtenschendingen die op steeds grotere schaal worden uitgevoerd met doden tot gevolg. Het VWN is, om met Kafka te spreken, de eerste wachter voor de Poort van de Wet (in het verhaal 'Voor de wet'), die spreekt tot de man die naar binnen wil: “Ik ben machtig. En ik ben maar de laagste wachter. Van zaal tot zaal staan er wachters, de een al machtiger dan de andere. Ik kan de derde al niet eens meer aankijken”.

En zo kruipt VWN voor Albayrak. En zo kruipt Albayrak voor Europa. Europa op haar beurt kruipt voor de kapitalistische economische orde, vertegenwoordigd door multinationals die de wereld vervuilen, verwoesten, en daarmee de zich democratisch noemende staten van geld en welvaart voorzien. Schijt aan mensenlevens. Schijt aan het door staten zelf ooit opgestelde principe van Non Refoulement. Spoel maar door de plee.

De tijd van overleg en polderen is meer dan ooit voorbij. Met de nieuwste maatregelen wordt alweer aan vluchtelingen de oorlog verklaard. Voor tegenstanders van het beleid zit er niets anders op dan de aanval keihard in te zetten; op de racistische vreemelingen(haat)wet, op Albayrak, Hirsch Ballin, het kabinet, op justitie, de IND, de dienst Terugkeer en Vertrek, op de (vreemdelingen)politie, het IOM, en ja zelfs op VWN, die dit alles met voor-de-vorm-protesten legitimeert en intussen de 'vrijwillige' terugkeer als reële optie en vrije keuze presenteert.

Al wie meewerkt aan deze schanddaden, of het nu is om gewin of om de schijn van redelijkheid op te houden, is een werktuig in de handen van dictaturen die wèl hun ware gezicht durven te laten zien. Daarmee is ook Nederland en haar bureaucratische doen-alsof-vriendelijkheid, die haar valstrikken in wetten en regels verbergt, niets meer en niets minder dan een dictatuur. Een dictatuur, die aan al haar ambtenaren op straat speciale bevoegdheden verleent om 'illegalen' te kunnen vangen en daarvoor de medewerking van 'de burger' verlangt.

Hoeveel meer maatregelen en wetswijzigingen worden er in de laatste maand van het jaar, als niemand oplet tussen de kerstboodschappen door, nog snel even doorgevoerd? Het kruit dat tijdens nieuwjaarsnacht in de lucht wordt geschoten 'om de boze geesten te verjagen', zou wellicht beter kunnen worden besteed.

Joke Kaviaar, 14 december 2009

3 Reacties


Joke, je artikel is duidelijk. De zoveelste methode om asielzoekers en vluchtelingen te kunnen weigeren
Het geldt niet alleen voor Irak, maar ook voor Afghanistan

Mensen die al jaren hier wonen, kinderen op school hebben, worden door deze maatregel naar een onveilig gebied gestuurd met het gevaar voor hun leven
Albayrak is voor mij een variatie op Hirshi Ali.
In een samenlevingsklimaat, waarbij zoveel mogelijk nieuwe Nederlanders, dus ook asielzoekers het land uit moeten, komt zij met zo'n maatregel
Opnieuw overtreedt Nederland de internationale afspraken en de internationale mensenrechten beleid, waar ze ook hun handtekening erop hebben gezet
UHNCR waarschuwt Nederland regelmatig van het niet naleven van de mensenrechten en ook de Europese Commisie voor mensenrechten tikt Nederland regelmatig op de vingers, maar politici blijven daarvoor doof en volgen de trend in de huidige samenleving, van zoveel mogelijk nieuwe Nederlanders het land uit.
Afghanen en Irakezen zullen hun verblijf via een ander land moeten gaan regelen of ergens anders gaan wonen, want terug kan niet, dat is dodelijk voor hen en hierblijven wordt voor hen onmogelijk gemaakt
En verzet tegen de huidige politiek in regering en parlement is alleen mogelijk met lange procedures met veel geld en verder met alleen opvang en onderduiken
Het blijft racisme en onrechtvaardig van Nederland om zo met nieuwe Nederlanders, asielzoekers en vluchtelingen om te gaan
Ik wordt zelf wel heel moedeloos van en ook machteloos, want ik weet niet hoe ik het toenemend racisme en vreemdelingenhaat kan keren.
Al blijf ik hen, de nieuwe Nederlanders, asielzoekers en vluchtelingen wel steunen met mijn beperkte middelen, want zij verdienen het en hebben daar volgens de menselijkheid en internationaal recht, ook recht op

zei: Harry op 15/12/2009 om: 02:59u

@Harry,

Dat gevoel van machteloosheid bekruipt mij ook steeds vaker. Albayrak doet haar best om 'roomser dan de paus' te zijn. Veel mensen vrezen het wanneer Wilders aan de macht zou komen, maar dat is hij eigenlijk al als je ziet hoeveel het beleid door de druk van zijn kant invloed heeft. Het gaat inderdaad niet alleen over Irakezen, ik noemde ook al even een Afghaanse man en zo heb ik weet van minstens nog een. Het erge is dat je van de meesten nooit meer wat hoort, als je ooit al van ze gehoord had want het is de mate waarin mensen buiten de samenleving worden opgejaagd dat hen verborgen houdt. Onderduiken en schuilhouden, alsof ze niet bestaan. Hóe kun je helpen, ik weet het niet. Het beleid blijven aanvallen helpt ook geen individu aan een verblijfsvergunning, aan veilige woonruimte en een manier van bestaan, maar nooit geschoten is sowieso mis. Op langere termijn moet er echt iets veranderen in de mentaliteit van de egoïstische en racistische inwoners en regeerders van dit land. Vooralsnog de deportatiemachine ook blijven in de weg zitten op alle mogelijke manieren. En we moeten het van de daken blijven schreeuwen, de feiten blijven publiceren, enzovoorts. Woorden en daden, tot allen vrij zijn!

zei: Joke op 15/12/2009 om: 11:45u

Joke je bent dus niet de enige.Misschien moeten al die machtelozen te samen bij elkaar komen om een macht te gaan vormen.
Albayrak en ook de burgemeester van Rotterdam, Aboutalib, zijn extremer bezig, omdat ze op hun achtergrond worden aangesproken en niet op hun kwaliteiten. En dat voelen ze ook zo.
Vele nieuwe Nederlanders zijn al zo bezig geweest met in het extreme Hirshi Ali.
Daaruit blijkt dat de Nederlandse media en grote delen van het volk, vanuit een racistische kijk de nieuwe Nederlanders benaderen.
Er zal nog veel moeten gebeuren, voordat dat veranderd.
Voordat Fortuin optrad, was het wel latent aanwezig,maar het racisme werd toen bestreden ook door de overheid( zie de gevangenisstraffen van Jan Maat)

En nu er de basis ligt voor openlijk racisme , kan Wilders en PVV daarop teren.

Dus voor de nieuwe Nederlanders, asielzoekers en vluchtelingen wordt het er niet makkelijker op.
Ik voel me ook machteloos, omdat het steeds heviger wordt.
Ik was al bij het racisme bestrijding en anti-discriminatie activiteiten aanwezig, voordat Fortuin actief werd en zie de hele ontwikkeling verslechteren.
En jij zal dat dus ook gemerkt hebben.
En wat kunnen we er tegen doen en op de rem trappen om dit proces te stoppen. Ik weet het niet, dan alleen maar feiten aandragen en morele steun bieden via internet etc.
Daarnaast hier en daar wat tips geven om toch een alternatief te kunnen bieden voor het lijden van de nieuwe Nederlanders, asielzoekers en vluchtelingen
Een organisatie als de Fabel van de illegaal te Leiden doet nog wat voor hen
http://www.gebladerte.nl/defabel.htm
Dan heb je nog enkele politici, die Wilders durven tegen te spreken, zoals Pechtold. En bekende Nederlanders zoals Herman van Veen als artiest. Maar de meesten houden het op negeren of zelfs meedoen met PVV
Misschien kunen de anarchisten een alternatieve opvang en ook doorvoer routes bedenken om vluchtelingen en asielzoekers via buitenland aan een verblijf te helpen.
In België is de organisatie van Geneeskunde voor het Volk medisch actief voor hen. Misschien ook een idee voor in Nederland
http://www.gvhv.be/nl/
En ook een advokatencollectief uit België

http://www.progresslaw.net/index.php?pg=30&id=84

Dan heb je nog steun- comités in Nederland zoals 1 F Comité van Afghanen
http://www.comite1fbeleid.nl/
En mee denken en discussiëren op deze site
http://wildersgeenvrede.hyves.nl/
Is ook weleens handig om te lezen wat andere Nederlandes vinden, die het racisme ook beu zijn

Om nieuwe Nederlanders, asielzoekers en vluchtelingen te kunnen opvangen en te beschermen, zal samenwerking met anderen noodzakelijk zijn
Zo bereik men meer organisaties en mensen, die wat voor hen iets kunnen betekenen en ook blijft men op de hoogte van de mogelijkheden om hen te helpen.

Veel meer dan dat kunnen we nog niet doen

Ik hoop ooit dat het verzet tegen discriminatie en racisme gezamelijk breder gedragen wordt, dan dat het nu het geval is.
Zo kan ook een nader beleid afgedwongen worden en ook goede opvang voor vluchtelingen en asielzoekers geregeld worden

zei: Harry op 15/12/2009 om: 19:53u


Powered by Greymatter