Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/28/2009: "BAAS IN EIGEN BUIK!"


DolleMollies (45k image)

Ja, je leest het goed. Baas in eigen buik, dat is wat wij vrouwen willen, zijn en eisen. Maar om deze keuzevrijheid te behouden, is het nog altijdhard nodig om actie te blijven voeren. Want wie denkt dat abortus in Nederland wel goed geregeld is, kan nog weleens van een koude kermis thuiskomen.

Conservatieve krachten
Onder druk van conservatieve christelijke partijen en organisaties wordter de laatste tijd namelijk weer stevig gerommeld met de abortuswetgeving. Zo kreeg de christelijke lobby het tijdens de laatste coalitie-onderhandelingen voor elkaar om de juridische kaders voor het verstrekken van de abortuspil drastisch te veranderen. Tegelijkertijd positioneren fundamentalistische organisaties als Schreeuw Om Leven en VBOK (verenigingter bescherming van het ongeboren kind) zich onder valse voorwendselen als hulpverleners en adviseurs.

Die positie misbruiken zij om vrouwen, dievoor een moeilijke keuze staan, onder sterke emotionele druk over te halenom de zwangerschap niet af te breken.

DUS, WEER De straat op! Na jarenlang actie voeren dachten de Dolle Mina’s dat zij in Nederland voor eens en altijd het recht op abortus hadden verworven. Maar 40 jaar later moeten wij, de Dolle Mollies – een bonte verzameling vrouwen, mannenen alles wat daartussen zit – deze strijd nog steeds leveren.

Op 12 december gaan we de straat op, om te vertellen over de ingrijpende veranderingen rond de abortuswetgeving. En condooms uitdelen omdat hetvoorkomen van een abortus altijd beter is.

Bovendien loopt Schreeuw Om Leven die dag in Amsterdam een kruistochttegen abortus. Wij zullen aanwezig zijn om een tegengeluid te laten horen. En om duidelijk te maken dat we hen niet de ruimte geven om hun intolerante inperkingen en acties tegen het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw te
kunnen tentoonspreiden! mail:mybodymychoice@ymail.comwebblog:

website
mailadres


Powered by Greymatter