Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/10/2009: "DEFENSIEF EN OFFENSIEF VERZET"

Verzet (80k image)

Of je nu in Amsterdam, Rotterdam of Montreal woont, of in welke andere grote stad in deze wereld, de strijd om een aangename leefomgeving heeft herkenbare trekken. Dit leert, in dit geval, het boek van Marcel Sévigny getiteld: ‘En wij zouden lui zijn?’. De ondertitel ervan luidt: ‘Volksverzet en libertair zelfbestuur’. Wat is het geval?

Klik op meer.Een aantal jaren terug meende het stadsbestuur van Montreal (Canada) dat een deel van de stad – een volkswijk natuurlijk – moest worden afgebroken. De huizen moesten plaatsmaken voor een uitgaanscentrum annex een grote casino. Dit project zou een troef vormen om de concurrentie met andere steden, wat hun aantrekkelijkheid betreft, in dat deel van de wereld aan te gaan.

Het volksverzet heeft erin geresulteerd dat de plannen niet zijn uitgevoerd. Het boek beschrijft het verzet tegen de plannen minutieus: het waarom van de strijd, hoe die te organiseren, de oppositie die dat weer uitlokt en hoe die te weerstaan. Het is vervat in het deel over het ‘defensief verzet’: de strijd tegen het casino. Dat sluit dus aan bij het element ‘volksverzet’ in de ondertitel van het boek.

Het element ‘libertair zelfbestuur’ in de ondertitel sluit aan bij wat in het boek ‘offensief verzet’ wordt genoemd. Dat gaat over de strijd om een libertair centrum op te zetten in de vorm van een ‘cultureel café’. Dat café is er ook gekomen, maar na enkele jaren moest het weer zijn deuren sluiten.

Dat deel van het boek beschrijft de strijd die moest worden geleverd om de opening van het café mogelijk te maken, alsmede hoe het zelfbestuur ervan werd opgezet en vervolgens wat de oorzaak van de ondergang was.

De auteur, een Canadese militante anarchist en ecologist, is zelf een van de ‘spelers’ in beide avonturen geweest. Dit maakt dat hij de gang van zaken van binnenuit beschrijft. In een korte inleiding zet hij de elementen van zijn libertaire zienswijze uiteen. Deze vormen de achtergrond van het defensieve en offensieve verzet. Ook tussendoor brengt hij tot uitdrukking waar de libertaire elementen van de strijd zitten. Dit tezamen genomen, acht ik evenwel toch te mager om het gepresenteerde als een soort ‘handboek’ te zien (de auteur had die pretentie ook niet).

Het is zeker wel een sympathiek boek. De grote herkenbaarheid van de soort strijd maakt dat de feitelijkheden inwisselbaar zijn. Of je nu hier of daar woont: hun strijd is onze strijd, en andersom, zullen we maar zeggen !

SEVIGNY, Marcel, Et nous serions paresseux? Résistance populaire et autogestion libertaire, uitgegeven door : Les Editions Ecosociété, Montréal, 2009 ; 215 blz., prijs € 13.


Powered by Greymatter