Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/08/2009: "Boekpresentatie Ivan de Dwaas van Tolstoj in Amsterdam"

Op zaterdag 28 noveber wordt in Amsterdam het boek Ivan de Dwaas van de Russische schrijver enanarchist Leo Tolstoj gepresenteerd.
IvanDeDwaas (35k image)
De uitgave wordt verzorgd door de Kelderuitgeverij & Atelier GrotesQue en vormt een opmaat naar het Tolstoj-jaar 2010, waarin het honderd jaar geleden is dat Leo Tolstoj overleed.
Klik op meer.

Kelderuitgeverij & Atelier GrotesQue verzorgen de feestelijke presentatie van de gelimiteerde uitgave IVAN DE DWAAS een volksvertelling van Leo Tolstoj met tekeningen van Leo Schatz in de vertaling van Tom Eekman op zaterdag 28 november 2009 om 17.00 uur in:

Sociëteit De Kring
Kleine-Gartmanplantsoen 7-9
Amsterdam

De eerste exemplaren zullen aangeboden worden aan Leo Schatz, die de fraaie illustraties maakte en aan Tom Eekman die de uitstekende vertaling verzorgde. Daarna zal dichter en veilingmeester Jos van Hest met assistentie van Juffrouw Peet zes ingelijste originele tekeningen van Leo Schatz, die ook in deze uitgave zijn opgenomen, veilen.

Het geheel wordt omlijst door muziek van Robert Duizend (viool) en Hans Schnabel (piano).
Na de presentatie kunt U de tentoonstelling van de tekeningen bij Ivan de dwaas bekijken.


IVAN DE DWAAS
In het geestige en navrante sprookje Ivan de dwaas wordt de hoofdpersoon Ivan dwars gezeten door de duivel van hebzucht en macht. De duivel krijgt de broers van Ivan, een koopman en een krijger, zonder veel moeite in zijn macht maar de schijnbaar dwaze Ivan ontsnapt hem. Zoals het in
sprookjes gaat, delft uiteindelijk het kwade het onderspit en zegeviert het goede.

In Ivan’s rijk is, zoals Tolstoj zich als ideaal voorstelt, arbeid de bron van alle leven, want handel en krijgsbedrijf brengen alleen maar misère en dood.

Ivan de dwaas, geschreven in 1885, prikkelt tot nadenken, zeker in tijden van kredietcrisis en groeiende twijfel aan de rechtvaardigheid van het kapitalistisch systeem.

Deze publicatie van Kelderuitgeverij en Atelier GrotesQue is in Nederland de eerste zelfstandige én geïllustreerde uitgave van Ivan de dwaas.

1 Reactie


Een boeiende schrijver met religieuze inbreng in zijn boeken. Vandaar dat sommigen hem tot Christen Anarchist rekent.
Ook in de Islamitische wereld heb je zulke verhalen van kritiek op de heersende klasse, hebzucht en machtmisbruik.
Bekend zijn de verhalen van Hodja Nasrudin en uit de Arabische wereld van Djoha, die ook kritiek levert op de heersende elite en hebzucht van mensen

zei: Harry op 09/11/2009 om: 02:20u


Powered by Greymatter