Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/08/2009: "PROVOCATIE"

Provo (67k image)

Provo, een politiek verschijnsel van wereldformaat op lokale basis, een anarchistisch avontuur van weleer met Amsterdam als ‘magisch centrum’. Smeult het vuur nog?

Klik op meer.


Hoewel Provo een anarchistisch avontuur van inmiddels meer dan veertig jaar geleden is, verschijnen nog steeds allerlei boeken over dit avontuur. Zo is daar het proefschrift van Niek Pas, getiteld: ‘Imaazje! – De verbeelding van Provo (1965-1967)’, (Amsterdam, 2003), besproken in De AS nr. 143 (2003). Het kan niet uitblijven dat het onderwerp weer opduikt als een van de mensen uit de ‘innercircle’ van Provo overlijdt. In dat teken staat het boek van Eric Duivenvoorden, getiteld: ‘Magiër van een nieuwe tijd – het leven van Robert Jasper Grootveld’, (Amsterdam, 2009), besproken in De AS nr. 167 (2009).

Provo schudde niet alleen een autoritaire maatschappij cultureel wakker, het maakte ook dat het kon bestaan bij de gratie van de aanstoot die de ‘officiële’ maatschappij aan de PROVOcaties nam. Die provocaties waren meer dan eens van een ongelooflijk eenvoudige soort: krenten uitdelen aan voorbijgangers op straat... Provo schonk het anarchisme een ludiek element en het introduceerde het ‘ecologisch denken en doen’. Het is allemaal bekend, althans ook voor degenen die het niet hebben meegemaakt, is er in het Nederlands voldoende over te lezen.

In het buitenland was er in die jaren veel media-aandacht voor Provo. En nog steeds is er kennelijk aandacht voor dit verschijnsel, blijkens het opnieuw uitgeven van de Franstalige tekst ‘Provo, Amsterdam 1965-1967’ van de Fransman Yves Frémion.

Deze tekst verscheen in 1982 als resultaat van een onderzoek uit 1979. Onder dezelfde titel is het boek dit jaar ‘herzien en gecorrigeerd’ opnieuw uitgegeven. Ik heb de twee teksten niet naast elkaar gelegd, maar in de uitgave van 2009 zit een aantal zaken die nog steeds zwemen naar onzorgvuldigheid en of rechtuit incorrect zijn. Ik ga die onvolkomenheden hier niet behandelen. Dat zal ik wel doen in een bespreking voor een Frans anarchistisch blad. Hier nu slechts een signalement.

Het boek bestaat in feite uit twee delen. Het eerste beschrijft de ‘geschiedenis’ van Provo (en vervolgens de Kabouters en de Krakers). Het tweede deel betreft onder meer vertalingen in het Frans van allerlei provo-stencils en artikelen uit het blad Provo. Uiteraard is het geïllustreerd.

De beschrijving getuigt van sympathie voor het onderwerp. Maar zoals ik al zei, er zitten redelijk wat storende elementen in. Eén ervan kan ik niet nalaten te noemen. Op verschillende plaatsen komt men tegen dat Frémion de schilder en futuristische urbanist Constant (die van ‘Nieuw Babylon’) de jongste zoon van Domela Nieuwenhuis noemt. Onjuist dus. Ook worden sommige toenmalige sympathisanten tot ‘de’ provo’s gerekend die dat niet waren (zoals Harry Mulisch). Dat alles is jammer, want bij een zorgvuldige ‘screening’ had dit soort zaken herzien kunnen zijn. Maar het is goed om te weten dat provo nog niet de wereld uit is.

FREMION, Yves, Provo, Amsterdam, 1965-1967, édition revue et corrigée, uitgegeven door Editions Nautilus, Paris, 238 blz., prijs € 18.


Powered by Greymatter