Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/05/2009: "Francisco Ferrer veroorzaakt opnieuw schandaal"

Binnenkort moet in Spanje een groep anarchisten uit Toledo voor de rechter verschijnen wegens “belediging van de katholieke kerk”.
FrancisoFerrer (14k image)
Anarchistisch onderwijshervormer Francisco Ferrer

Dit was het gevolg van acties ter herdenking van Francisco Ferrer, die honderd jaar geleden werd vermoord.
Klik op meer.

Op 13 oktober 1909 werd de Spaanse onderwijshervormer Francisco Ferrer ondanks tal van internationale protesten op bevel van een militaire rechtbank in de kazerne van Montjuich in Barcelona geëxecuteerd. Hij werd met zijn vooruitstrevende denkbeelden door de Spaanse monarchie verantwoordelijk geacht voor het arbeidersoproer, die in dat jaar had plaats gevonden en waarbij alle kerken in brand waren gestoken.

Dat hijzelf met de opstand niets te maken had, deed niets ter zake. De Spaanse monarchie had met steun van de kerk zo zijn eigen inquisitie – en deze inquisitie is nog steeds actief.

Dit jaar vonden er in Spanje natuurlijk de nodige herdenkingen plaats, waarin de rol van de kerk in de Spaanse geschiedenis aan de kaak werd gesteld. Daarom bedacht Ferrer het concept van een school waarin het kind en niet de leerstof - en zekere niet de Roomse catechismus van die dagen - centraal stond.

De bedoeling was om vooral de arbeiderskinderen voor het nieuwe onderwijs te winnen, maar omdat er inschrijvingsgeld moest worden betaald, werd Ferrers Nieuwe School vooral door kindjes van de progressieve middenklasse bezocht. Toch handelde hij in strijd met het kerkelijke beginsel dat God de standen had gewild en dat mocht ook de middenklasse niet weten. De 'Escuela Moderna' (Moderne School) werd wereldberoemd en zijn werk werd zelfs in de Verenigde Staten voortgezet.

Feitelijk onderging Ferrer hetzelfde lot als in 1567 de Nederlandse gezanten Montigny en Jan van Glymes, die namens Oranje bij Philips II wilden pleiten voor de zelfstandigheid van de Lage Landen – zij werden - eveneens op staatsbevel - door Filips II gedood zonder zelf in een proces gehoord te zijn.

En zoals Johan Brouwer in bezettingstijd (1941) de lezer voorhield dat het de taak van de historicus als rechter op te treden tegen tirannieke misdadigers, zo hield de groep Albatros, de plaatselijke afdeling van de FAI (Spaanse anarchistische federatie) in Toledo, op 20 juni 2009 een openbare lezing over “de grondslagen, standpunten en het optreden van een criminele organisatie: de rooms-katholieke kerk” onder de titel “De betrekkingen tussen kerk en staat: tussen parasitisme en chantage”.

Het blad El Dia van 26 juni wijdde een hele bladzijde aan het gebeuren en vroeg zich af waarom de grote vakbonden UGT (sociaaldemocratisch) en Comisones Obreras (communis-tisch) niet bij de organisatie betrokken waren. De socialisten gingen nog verder en vroegen zich op de dag zelf af of er niet sprake was van een misdaad. Franco had namelijk een wet ingevoerd, die “belediging van de katholieke godsdienst” strafbaar stelt en deze wet geldt nog steeds.

De Partido Popular probeerde de bijeenkomst te verbieden, maar zover kwam het niet. De bijeenkomst werd in Toledo gehouden en er volgden nog meer bijeenkomsten over hetzelfde thema, waarbij Ferrer opnieuw werd herdacht of een dialoog van De Sade werd voorgedragen - zonder dat er verder iets gebeurde.

Totdat de Aartsbisschop van Toledo deze laatste beschuldiging bevestigde – en een aanklacht indiende en 30.000 euro schadeloosstelling eiste. Dat is onlangs gebeurd, vrijwel honderd jaar na de executie van Ferrer, in een land waar een socialist minister-president is.

De geschiedenis van Ferrers executie is nog steeds actueel.

Bijdrage van Jan Bervoets.

2 Reacties


Hoe deden ze dat ook weer bij links Ned. toen Franco nog leefde. Boycot spaanse sinasappelen ? Niet meer op vakantie naar Spanje ?

zei: nn op 06/11/2009 om: 21:46u

Het wordt gezien als een belediging van de katholieke Godsdienst, terwijl Ferrer, niet zo direct de godsdienst aanpakte,maar vooral de kerkelijke institutie, die toen tesamen met de toenmalige elite in de godsdienst rechvaardiging zocht voor hun machtspositie en bescherming van hun bezit.
Hij kon ook de Godsdienst gebruiken om die elite aan te pakken. Er zijn genoeg voorbeelden van geweest in de geschiedenis
En hij had de meerderheid van de arbeiders achter zich gekregen en succes was groter en invloedrijker geweest

zei: Harry op 08/11/2009 om: 16:18u


Powered by Greymatter