Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/05/2009: "AAGU vecht aantijgingen AIVD aan"

Afgelopen zaterdag heeft dagblad Trouw een interview gepubliceerd met één van de leden van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU). Mikkie legt daarin uit wat haar en deze groep bezielt.
Mikkie (22k image)
Mikkie

Dit mede naar aanleiding van een nieuw tendentieus rapport van de AIVD, getiteld 'Het vuur van verzet'. Daarin wordt de AAGU verdacht gemaakt en middels methoden die uit de riooljournalistiek afkomstig zijn, verdacht gemaakt en gecrimininaliseerd. Wij stellen: de grootste anti-democratische club in Nederland is de AIVD zelf!
Klik op meer.

Nadat eerst de dierenrechtenbeweging en vooral onze geestverwante organisatie Respect voor Dieren in de hoek werd gezet, is nu in het nieuwe AIVD-rapport o.m. de AAGU aan de beurt (zie voor het AIVD-rapport hier [pdf]. En opnieuw wordt hier een organisatie verdacht gemaakt en verbonden met illegale acties. U dacht dat dit d.m.v. bewijzen wordt aangetoond? Dus mooi niet. We lezen in het rapport termen als 'waarschijnlijk' als het gaat om het voeren van illegale acties, verstrekkende conclusies en suggestieve kwalificaties worden gegeven zonder onderbouwing, kortom het is broddelwerk van de bovenste plank waar een roddelblad zich niet voor zou schamen.

Een dergelijk schandelijk rapport verdient het om juridisch aangevochten te worden. Zeker zoals uit het interview in Trouw blijkt omdat dergelijke flutrapporten van de AIVD dus niet zonder gevolgen blijven.

Daarom is het goed dat AAGU nu deze AIVD-praktijken aan de kaak stelt. Deze hebben namelijk geen ander doel dan maatschappelijk protest en verzet te crminialiseren en dus te isoleren. Daarmee wordt de politieke betekenis ontkracht waarmee de weg naar strafrechtelijke vervolging vrij wordt gemaakt.'Soms moet je vervelend worden'
door Bart Zuidervaart

De AIVD waarschuwt voor radicalisering onder asielactivisten. De Utrechtse verzetsgroep Aagu zou een bron van extremisme zijn. Mikkie Venema, lid van het eerste uur, voelt zich gecriminaliseerd. Slot van
een tweeluik.

Mikkie Venema (47): "Ik ben een anarchist in hart en nieren, al van jongs af aan. Ik maakte vrije radio, was actief in de kraakbeweging, liep voorop in scholierenprotesten, noem maar op. Het verzet in mij is
diepgeworteld.

Ik zat ooit bij een anarchistische praatgroep in Utrecht. Daar kwam de vraag op tafel hoe we ons het beste konden manifesteren. Het werd de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht, de Aagu. Dat was ergens begin deze eeuw. Sindsdien verzetten wij ons tegen het huidige imigratiebeleid. Dat doen we met openlijke en directe acties, en zonder geweld tegen mensen.

We zijn anti-nationalistisch en anarchistisch. We vinden dat migratie een oorzaak heeft, mensen vluchten om een reden. Omdat wij hier zo rijk zijn, komen er arme mensen deze kant op. Dat is logisch. Illegalen vormen de onderste laag van de samenleving. Die kun je niet zo behandelen als de Nederlandse overheid nu doet. Mensen worden onder dramatische omstandigheden opgesloten omdat ze hier zogenaamd niet mogen zijn. En daar verzetten wij ons tegen.Vorige week hielden we een lawaaidemonstratie bij detentiecentrum Kamp Zeist. Dat doet de Aagu vaker. We hebben met veertig man gezwaaid en geroepen naar iedereen die daar zit opgesloten, omdat we ons solidair verklaren. De respons was overweldigend. De gevangenen bonkten op de ramen en riepen terug. Iemand liet zijn kind zien voor het raam, om te laten zien dat er nog steeds minderjarigen worden opgesloten. Anderen moesten huilen.

En nu worden wij door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) betiteld als gevaarlijk. Twee weken terug kwam de AIVD met dat criminaliserende rapport over radicalisering onder asielactivisten. We zijn als organisatie neergezet als 'extremistisch'. Dat is pijnlijk om te lezen. Ik weet zeker dat dit een strategische zet is geweest van de AIVD, om het verzet te isoleren. Want dan hoef je er als overheid niets mee. Nu gaat het alleen om de vorm van het protesteren en niet meer om de inhoud.

Op tv werd aandacht geschonken aan dat rapport. Mijn vader zag mensen ruiten ingooien. Hij dacht dat ook mensen zoals ik met bivakmutsen op tekeergaan. Zo'n beeld is nu ontstaan. We merken dat sommige instanties niet meer met ons willen samenwerken. Je kunt bij Vluchtelingenwerk gratis oude nummers van hun blad opvragen. Dat hebben wij als Aagu gedaan. Vluchtelingenwerk stuurde een e-mail terug dat onze organisatie wordt genoemd door de AIVD onder het kopje 'extremisme'. We krijgen het blad niet.

We worden dus in de gaten gehouden. Daar schrik je van, hoor. Je houdt er toch rekening mee dat je wordt afgeluisterd. Maar ik laat me daarin verder niet meeslepen. Wat ik doe, daar sta ik helemaal achter.

Laatst hielden we picketlines bij uitzendbureaus die personeel voor detentiecentra werven. Dan delen we flyers uit met de tekst 'Geen mens is illegaal'. Wij vinden dat mensen dat werk niet zouden moeten doen en dat die uitzendbureaus daarin ook een verantwoordelijkheid hebben. Of die bureaus dat vervelend vinden? Ik denk het wel. Ze vinden het lastig. De eerste keer kregen de demonstranten nog koffie en thee. Nu negeren ze ons. Dat zal de politie ze hebben geadviseerd.

We hebben ook de raadszalen in Soest en Zeist bezet, op momenten dat de gemeenteraden instemden met de uitbreiding van Kamp Zeist. Dat was inderdaad minder vreedzaam. Enkelen van ons ketenden zich vast in de zaal en moesten worden losgesneden. De politie heeft ze uiteindelijk uit de zaal verwijderd.

Is dat gewelddadig? Nee toch. We gebruiken toch geen geweld tegen mensen? Ja, we gingen de grens van het democratisch toelaatbare over. Maar dat doen we geregeld en bewust. Het is een overtreding om een grotere misdaad, het opsluiten van vluchtelingen, onder de aandacht te brengen. We moeten bepaalde mensen duidelijk maken onder welke omstandigheden vreemdelingen in dit land worden opgesloten. Soms moet je dingen doen die mensen vervelend vinden, maar vervelend doen vind ik niet erg.

We ketenen ons ook vast aan de poorten van detentiecentra. Soms sneuvelt er dan een hek. Daar heb ik geen moeite mee. Geweld tegen een hek is geen geweld.

Twee keer hebben we een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bezet. We hebben het dak van Kamp Zeist beklommen. Bij dit soort acties worden er vaak mensen gearresteerd. Dat is mij ook overkomen. Die zaken komen dan voor de rechter. Meestal staan er boetes op, soms een gevangenisstraf. Waarvoor ik ben veroordeeld? Ik vind die vraag niet ter zake doen. Het gaat niet om mij, maar om de zaak waar wij voor strijden.

Ik weet dat veel mensen denken dat wij verder gaan dan deuren forceren en hekken openknippen. De AIVD associeert ons met mensen die verfbommen gooien en autobanden lek steken. Dat is echt onzin. De Aagu is puur anarchistisch, daar past geweld tegen mensen niet bij.

De AIVD noemt zes gevallen van persoonlijke intimidatie van mensen die meewerken aan het migratiebeleid. Zoals een directeur van een bouwbedrijf en de architect van een detentiecentrum. Er zijn huizen beklad met rode verf en zo. De inlichtingendienst verdenkt mensen van Aagu ervan dat zij ook achter die acties zitten. Ik kan me niet voorstellen dat dat werkelijk zo is. Die acties zijn strijdig met alles waar de Aagu voor staat. Angst aanjagen bij mensen gaat ons te ver. Daar ligt de grens.

Maar ik kan het me wel indenken, dat je een bouwkeet bij het nieuwe detentiecentrum op vliegveld Zestienhoven in de brand steekt, zoals in augustus is gebeurd. Soms word je zo boos en voel je je zo machteloos. Als je jaar in jaar uit bij opgesloten mensen op bezoek gaat, dan hoor je hoe erg het daar is. We zijn in Calais geweest, de 'Jungle', waar duizenden zogenaamd illegale mensen in de open lucht moeten leven of in zelfgemaakte hutten. In Europa! Er zijn mensen die al 21 jaar in Nederland wonen en werken en alsnog het land worden uitgezet. Mannen die tot acht keer worden opgesloten in zo'n gevangenis en maandenlang in hongerstaking gaan. Als je dat hoort, voel je je machteloos en dan kan
ik me voorstellen dat er een bouwkeet in de fik gaat van bedrijven die aan het uitzettingsbeleid meewerken.


De AIVD ziet parallellen tussen extreem dierenactivisme en asielactivisme. Er zijn door beide groepen home visits gepleegd, doelwitten die thuis worden opgezocht. Het gebeurde ook bij de mensen achter dat Science Link Park in Venray, waar dierproeven zouden worden gehouden. (Er werden medewerkers bedreigd en huizen beklad. Het park kwam er niet, red.). Volgens mij is de enige echte overeenkomst het
anarchisme. Ik denk ook niet dat er mensen in beide kringen actief zijn, maar er is onderling wel een groot gevoel van solidariteit. Bij de laatste lawaaidemonstratie deed ook Respect voor Dieren mee, een
dierenbevrijdingsorganisatie. Zij hoorden van het AIVD-rapport en kwamen ons steunen.

Hebben onze acties zin? Ik vind dat mensen op welk terrein dan ook hun verzet moeten tonen. Als dat door de eeuwen heen niet was gebeurd, zag de wereld er veel slechter uit.

Soms krijgen we aandacht in de media, daar moeten we het dan mee doen. Maar als we daar in alle vroegte bij het hek van Kamp Zeist staan en we zien achter de ramen de duimen van gevangenen omhoog gaan, geeft dat veel voldoening. Dat is fantastisch.

Het verzet tegen het huidige vreemdelingenbeleid zal alleen maar toenemen, dat weet ik zeker. Ook nu de PvdA aan het roer is. Albayrak is minstens zo erg als Verdonk. Fort Europa sluit de poorten steeds verder. Marineschepen patrouilleren langs de Afrikaanse kust op jacht naar bootjes met vluchtelingen. Dat roept om verzet. Iemand vlucht niet zomaar. Hij gaat dood van de honger of leeft in oorlog. Een hele familie sprokkelt geld bij elkaar om iemand hier een kans te gunnen.

Zitten er mensen tussen die terug kunnen naar hun eigen land? Ik ken ze niet. Wij zeggen: grenzen open en iedereen toelaten. Ik geloof niet dat we dan worden overspoeld met migranten. Wie geen leven heeft in zijn eigen land, is van harte welkom. Wij strijden daar voor."

3 Reacties


Reden in Huize Prul Trouw op te zeggen - waarmee na vele jaren de band met krantenland Nederland definitief is doorgesneden - want er is geen landelijk dagblad (meer?) dat je met fatsoen nog kunt lezen.

zei: Prul op 05/11/2009 om: 23:00u

Ik kan niet terug naar mijn eigen land want ik heb en had geen land. ik ben geboren in Ned. en heb er mijn hele leven gewoont zonder onderbreking. Zoals mijn vader al zei - mijn vader vermoord in een verpleeghuis in Ned. door hem de nodige zorg te onthouden - dat het onzin is om over " mijn land " te praten. Zoals jullie weten is er niks van ons. Overigens heb ik zelf kennis gemaakt met enkele deelnemers aan de AAGU. Het lijkt mij verstandiger als
Anarchistische initiatieven als de AAGU wat minder sektarisch worden. Ze doen zelf aan uitsluiting weet ik uit eigen ervaring.

zei: nn op 06/11/2009 om: 22:00u

Beste nn, we weten niet wie je bent en (dus) ook niet waarom je je door AAGU uitgesloten voelt. Misschien kun je ons hierover mailen.

zei: AAGU op 09/11/2009 om: 14:39u


Powered by Greymatter