Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/20/2009: "De Ridder Albayrak: Vrijheid, gelijkheid, broederschap, of: de dood"

Jean-Marie Bockel, staatssecretaris van Justitie van het Frankrijk van de beestachtige ontruiming van De Jungle in Calais, heeft ons eigen staatssecretaris Nebahat Albayrak van justitie een onderscheiding uitgereikt.

Dit gebeurde op 14 oktober 2009. De uitreiking is die van de 'Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur', in het Nederlands: Ze is tot Ridder geslagen in het Legioen van Eer!

Albayrak_Knights_who_sayNO (82k image)

Gefeliciteerd Nebahat! Mogen we even applaus van de ook aanwezige minister van justitie Hirsch Ballin? Applaus voor het helpen tot stand te laten komen van het Europees Pact immigratie en asiel!

klik op meer

Klinkt mooi toch? Maar het is de zoveelste ontwikkeling in het dichttimmeren van Fort Europa voor migranten!

Op 9 september 2008 was Albayrak al in Parijs tijdens de Eurotop voorzetjes aan het geven. Zij presenteerde toen Nederland als ´gidsland voor asielpolitiek´. Op deze Eurotop werd gesproken over het gelijktrekken van het beleid. Niet dat we nu met ons allen mensen gaan welkom heten (alleen noemden zij het 'herverdelen van asielzoekers in Europa'), zoals Italië en Cyprus bepleitten...

“Nee,” riep Albayrak “Ga je herverdelen, dan is dat een open uitnodiging om nog massaler te komen.” Kijk, aan zo iemand nemen de Fransen graag een voorbeeld! Albayrak pleitte er vervolgens voor “Het probleem bij de bron aan te pakken; door bijvoorbeeld Oekraïners te leren hoe ze Somaliërs met valse papieren herkennen.” Hoe heldhaftig! Te paard, te paard!

Het daaropvolgende Europees Pact werd afgesloten op 16 oktober 2008. Het volgde op het eerder dat jaar, 18 juni, aannemen van de Terugkeerrichtlijn. In die Terugkeerrichtlijn werd de detentieduur van Nederland als praktijk voor heel de EU overgenomen: anderhalf jaar. In sommige landen was dit tot dan maximaal enkele maanden geweest. Bravo, Nebahat! Geef haar harnas en zwaard!

Nog een paar feiten over de Terugkeerrichtlijn:
Het regelt het opsluiten en de deportatie van kinderen en minderjarigen.
Het bepaalt dat mensen die ongewenst zijn verklaard in heel de EU vijf jaar niet meer mogen komen.
Prachtig zo'n eenwording van beleid, n'est ce pas?

In een paar maanden tijd is de situatie vorig jaar voor migranten dus snel verslechterd. Op één uitzondering na: de mensen die we kunnen gebruiken. De 'kennismigranten'. Mensen die geld in het Europees laatje brengen dus, want we willen graag dat de arme landen hún beetje welvaart met ons delen, of beter gezegd: weggeven. Niet andersom natuurlijk! De Ridders plunderen er op los.

Albayrak heeft in 2008 een belangrijke voortrekkersrol gespeeld, en de Fransen zijn haar dankbaar. Een kleine opsomming van al hetgeen dat migranten die hun heil zoeken in Europa aan ons Nederlands Albayrak te danken hebben door haar steun aan de Fransen bij het totstand komen van het Europees pact voor immigratie en asiel, waarbij triomfantelijk werd gemeld: Fort Europa kan uit de steigers!

Het pact bevat afspraken over:

1.reguliere migratie
2.irreguliere immigratie
3.grenscontroles
4.asielpolitiek
5.samenwerking met landen van herkomst en doorvoer (de landen waar men doorheen komt)

Concreet betekent dit dat er alles aan wordt gedaan om 'illegalen' te weren en te deporteren, en om kennismigranten juist binnen te halen. Het betekent ook dat Frontex meer geld krijgt en meer middelen en dat kennis wordt uitgewisseld om de grenzen in het Oosten en in het Zuiden te versterken, beter te controleren. Het betekent ook dat landen van herkomst, zoals het wordt genoemd, onder druk worden gezet om mensen terug te nemen. Dit gebeurt door ontwikkelingshulp hiervan afhankelijk te maken en dat is dus kortgezegd: chantage. En tot slot: de chartervluchten, van alweer: Frontex.

Voor haar hulp bij het tot stand komen van deze Europese afspraken is Albayrak dus tot Ridder geslagen. Een 'erkenning voor buitengewone verdiensten'. “Met deze onderscheiding wordt onder andere het Europees engagement van staatssecretaris Albayrak beloond.”, zo schrijft het ministerie van justitie trots in haar persbericht.

Dit is dus waar we trots op moeten zijn:

Het opjagen van mensen door de politie te belonen met kopgeld voor elke opgepakte 'illegaal'.

Het geven van meer bevoegdheden aan de vreemdelingenpolitie, om bij arrestaties na huisinvallen alles te doorzoeken op identiteitsbewijzen, en zelfs mobieltjes uit te lezen. Let wel: geen huiszoekingsbevel meer nodig en dit wordt toegepast op mensen die niets anders hebben 'misdaan' dan geen verblijfspapieren te hebben!

Het uitvoeren van racistische identiteitscontroles op straat, bij stations, op elke plek waar naar verhouding meer mensen met een andere huidskleur rondlopen, of met een hoofddoekje, of anderszins afwijkend.

Natuurlijk kan dit alles slechts verkocht worden aan het publiek wanneer mensen aan de lopende band wordt wijsgemaakt dat we te maken hebben met criminelen. En natuurlijk hebben we voor die criminelen cellen nodig. En natuurlijk is dat ook iets waar we trots op moeten zijn: dat we zo'n enorme 'celcapaciteit' aan het scheppen zijn!

Intussen breidt Fort Europa uit tot ver voorbij de Europese grenzen. Fort Europa eindigt aan de grens tussen Europa en Afrika al lang niet meer bij de straat van Gibraltar! Onze Ridders leveren een heroïsche bijdrage ver in de woeste internationale wateren en aan de training van andere koene Ridders in grensgebieden in het Oosten waarvan de meeste Nederlanders de naam niet uit kunnen spreken.

Maar klaar zijn we nog niet, zo sprak Albayrak plechtig in het Frans nadat zij de onderscheiding opgespeld had gekregen. In haar toespraak verklaart zij het een genoegen te hebben gevonden om met de Fransen samen te werken. Een ruwe vertaling van het laatste deel van haar toespraak:

“Het Middellandse-Zeegebied is belangrijk voor Nederland, zeker op het gebied van asiel en migratie. We hebben een grote behoefte om effectieve wederzijdse afspraken op het gebied van repatriëring te maken.

We kunnen dit ook realiseren op het gebied van grenscontrole. Bijvoorbeeld de rol van Frontex voor een adequate bewaking van de buitengrenzen van de Unie. Beide landen zien de wederzijdse belangen en het gemeenschappelijk belang van de Europese geharmoniseerde asielprocedures.
Deze onderscheiding betekent veel voor mij. Ik beschouw het als een aanmoediging om onze goede relatie voort te zetten in de komende jaren. Als het aan mij ligt, komen er veel meer Frans-Nederlands initiatieven.”


Gefeliciteerd Nebahat! Dit is een reuzentaart waard! In je gezicht. Merci, merci, merci! En dat we nog lang goede vrienden mogen zijn in onze strijd tegen het vreemde! Liberté, égalité, fraternité maar dan wel alleen onder ons! De toevoeging in deze Franse slogan 'Ou la mort' geldt allicht alleen voor de onwelkome gasten.

Joke Kaviaar, 20 oktober 2009
2 Reacties


Dat de grenscontroles voorbij EU gaan is te merken aan het harde optreden van de Marokkaanse overheid naar asielzoekers, die naar EU willen.
De Marokkaanse overheid wordt onder druk gezet om dat te doen, anders worden ze beboet met vele euro's of anderzins tegen gewerkt binnen internationale handel en afspraken.

EU hanteert dus het Nederlandse apartheidsmodel uit Zuid Afrika
Daar met veel moeite en strijd afgeschaft, in EU ingevoerd.

En ondertussen nieuwe Europeanen, asielzoekers en vluchtelingen afschilderen als criminelen, terroristen, achtelijken om zodoende dat apartheidssysteem te handhaven en uit te breiden
Verlichting als ideaal voor "witte" Eu burgers, maar niet voor de Nieuwe EU burgers.
Die zijn ondergeschikt en minder mens

Daarom is blijvende steun nodig voor acties en verzet daartegen en hopeljk ook met krachtige inspirende persoonlijkheden daarbij

zei: Harry op 04/11/2009 om: 03:44u

Nog effe oefenen met Photoshop hoor. Lijkt nergens op.

zei: Effe oefenen op 06/11/2009 om: 22:20u


Powered by Greymatter