Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/13/2009: "Tegen gevangenissen"

“Hou je kop, als ik het zeg”.
Cipier (80k image)

Vernielingen van winkelruiten van banken en telefooncellen, afgelopen zaterdag, 10 oktober, in Poitiers (Frankrijk). Snelrecht: een aantal mensen veroordeeld tot gevangenisstraf. Op de Nederlandse televisie heet het: anarchisten ‘aan het werk’. Maar waar hoort het over te gaan?

Klik op meer.

In Poitiers wordt op 10 oktober de oude gevangenis gesloten en de nieuwe, even buiten Poitiers, ingericht. Het overbrengen van de gevangenen zal de dag erop plaatsvinden. Op de 10de oktober wordt daarom een anti-gevangenisdag georganiseerd.

In de namiddag wordt het debat geopend met een inleiding door een van de leden van de ‘Vereniging voor het respect van de gevangenisbevolking’ (de Franse ARPI). In die inleiding worden allerlei relevante vragen besproken zoals: Welke zin kunnen we geven aan het abolitionisme? Welke mensen creperen in de gevangenissen? Zal er in een ‘libertaire’ maatschappij ook ongeoorloofd gedrag bestaan en zal daar wel of niet met ‘straffen’ tegen worden opgetreden, waarom, hoe?. Kortom, veel zaken die tot een plubliek debat nopen. Een geslaagde opzet van deze dag tot zover.

Vervolgens is er het vertrek voor een manifestatie. Als er dan iets ontstaat wat door de autoriteiten wordt aangeduid als ‘een meute’ die door de stad gaat, dan is dat iets waar de heersende orde voor aansprakelijk gehouden kan worden, aldus legt de Organisation communiste libertaire (OCL) in een communiqué uit.

Een meute, laten we wel wezen, is een volksverheffing, een aanzienlijke volksmassa die vanwege een bepaalde politieke situatie in beweging is. Waar het tijdens de manifestatie om gaat betreft een groep van enkele tientallen personen, die wij (de OCL) ‘brekers’ (hors-sol) noemen, geen meute dus. Zij nemen de manifestatie van ongeveer 300 mensen over. Weg is bij hen de zorg waarom deze manifestatie georganiseerd is. Geen duidelijk manifest van hen, geen inhoudsvolle slogans. Wat hen rest is het kapotslaan van winkelruiten als doel op zichzelf en het zoeken van de confrontatie met de politie...

Het doel van de dag was, gaat de OCL in haar communiqué verder, een deel van de bevolking gevoelig maken voor de waanzin van het bestaan van gevangenissen. Dat doel raakt geheel verloren als men de meest imbeciele slogan van het jaar leest: ‘La plus belle jeunesse est celle qui est en prison’ (zoiets als: om de jeugdige schoonheid te bewaren, moet ze in de gevangenis blijven).

Kortom, aldus de OCL, het is bij elkaar een weinig democratische omgeving en een avant-gardisme dat doet denken aan de donkere tijden van een ‘militair links’ (gauchisme militaro) dat men op de mestvaalt van de geschiedenis dacht te hebben achtergelaten.

Het is dus niet de eerste keer dat zich dit voordoet en er is een dringende behoefte om te zorgen dat de klokken gelijk staan in dit geval, om er voor te zorgen dat de zin van wat in beweging is gezet, door de abolitionisten (de beweging voor de afschaffing van de gevangenissen), niet naar het tweede plan verdwijnt, niet in diskrediet raakt door acties van anderen. Anders komen we in de permanente cirkel van geweld-repressie terecht.

Begrijp ik het goed, dan is het serieuze doel om de waanzin van het gevangenissysteem te analyseren in het licht van de bestaande criminogene, kapitalistische maatschappij. Om niet verder in de geschiedenis van het anarchisme terug te gaan, voldoet het hier te constateren dat bijvoorbeeld Kropotkin zich al met die problematiek heeft bezig gehouden. Tot op deze dag is dat noodzakelijk. In Nederland is daar aan gewerkt, begin vorige eeuw al door Clara Meijer-Wichmann en in ons tijdperk ondermeer door de niet zo lang geleden overleden hoogleraar strafrecht Loek Hulsman.

Deze maatschappij criminogeen? Onlangs citeerde De Volkskrant (25 september 2009) dat bijna 10% van de Britse gevangenen oorlogsveteranen zijn (uit gewelds- en oorlogsgebieden als Noord-Ierland, Bosnië, Irak en Afghanistan). Ze worstelen met chronische alcohol- en drugsproblemen. De helft van hen kampt met een posttraumatisch stress syndroom. Velen zijn veroordeeld wegens geweld, vaak in huiselijke sfeer gepleegd. Deze mensen zouden niet zo beschadigd zijn als zij niet in een oorlogszuchtige maatschappij leefden.

De Nederlandse gevangenispopulatie is anders samengesteld, maar het beeld ervan is niet minder triest: iets meer dan de helft van hen heeft een psychische stoornis, blijkt uit een ander onderzoek, in De Volkskrant (10 augustus 2009) geciteerd. Ik laat hier buiten beschouwing de vraag hoe deze mensen die stoornis hebben opgelopen, maar waar ze niet thuis horen is duidelijk, niet in de gevangenis! Kortom, er is alle reden om aan maatschappijanalyse te doen en daarbij het ‘gevangeniswezen’ aan kritiek te onderwerpen. Dat is precies waar het inslaan van winkelruiten van afleidt.

De politici maken daar dan ook gretig gebruik van met hun misselijkmakende, want hypocrite, veroordeling van de ‘manifestatie’. Het Franse dagblad Le Monde (12 oktober 2009) citeert enkele van hen.

Minister Hortefeux verklaart niet te aarzelen het verbod te vragen van het bestaan van deze gewelddadige groepjes. Hij heeft er dan ook al op aangedrongen de krakersgroepen in kaart te brengen die deze militanten van ultralinks herbergen. Minister Fillon verklaarde het voor ongehoord dat de veiligheidspolitie ‘verrast’ is door de omvang van het geweld. Hij voegde daaraan toe: ‘Wij zijn met de minister van binnenlandse zaken aan het bekijken hoe het mogelijk is een zeker aantal bewegingen die de democratie en de Republiek niet respecteren, te verbieden’. Alsof er al niet genoeg strafrecht en recht van de uitzonderingsstaat voorhanden is...

In dit koor zingt de woordvoerder van de regerende partij (UMP) natuurlijk mee: degenen die de schade veroorzaakten zullen daar integraal voor moeten opdraaien. Uiteraard kan de sociaal-democratische partij (PS) hier niet bij achterblijven. Maar hun verradersrol, overal in Europa, is al sinds een eeuw in het ooglopend. Volksvertegenwoordiger Fabius (PS) roept op om met de grootst mogelijke energie te strijden tegen deze bendes. De socialistische burgemeester van Poitiers, Claeys (PS) wijst erop dat op landelijk niveau het risico in Poitiers is onderschat...

Het zijn reactionaire uitingen, met een beroep op ‘veiligheid’, die we ook in Nederland en elders tegenkomen. De problematiek waar het werkelijk om draait, het verzet tegen het bestaande gevangeniswezen, daar hoor je niemand over.

Bron beeldmateriaal: Siné Hebdo, nr. 49, 12 augustus 2009

7 Reacties


Het wil mij voorkomen dat ook in kringen die zich anarchistisch noemen het algemene drank- en drugsprobleem natuurlijk ook opgeld doet. En dus gaan we maar ruiten inmeppen weetjewel omdatte we eigenlijk best wel voor gevangenissen zijn, hik.

zei: Prul op 14/10/2009 om: 12:40u

Als het om deze leus gaat:
http://media.de.indymedia.org/images/2009/10/263428.jpg
(uit een bericht van de Duitse indymedia waar ook andere versies van het gebeuren aan bod komen: http://de.indymedia.org/2009/10/263425.shtml) dan is het hierboven behoorlijk mis vertaald en zou het moeten zijn:
'het mooiste deel van de jeugd zit in de bajes te rotten'

zei: keest op 15/10/2009 om: 20:59u

Volgens actualiteiten rubriek gister Netwerk of Een vandaag britse onderzoeker zegt dat TWINTIG procent gevangenen ex soldaat nog een voorzichtige schatting is. Ipv. in stukje genoemde 10 %.
Jammer dat die belangrijke vragen als
hoe zit het met straf in een libertaire maatschappij niet verder zijn beantwoord in stukje. Tot nu toe kwam ik daar alleen vage antwoorden op tegen. Tegen straf was het dan en verder voor preventie. Verder blijft het dan erg vaag in schrijfsels door Anarchisten over dat onderwerp.

zei: academyartpromotion op 15/10/2009 om: 23:06u

REACTIE

In reactie op Keest het volgende.

(1) Als men de twee leuzen naast elkaar legt, kan men een aanmerkelijk verschil tussen beide opmerken. Dat dit dan een verschillende vertaling oplevert, is niet zo vreemd.
(2) De berichtgeving over het gebeurde in Poitiers is inderdaad diverse. Ik heb mij vooral met het doel van de ‘dag’ beziggehouden: de kritiek op het gevangeniswezen en het daarmee samenhangende abolitionisme. Ik noemde de naam van Louk Hulsman. Wie meer over de ideeën daarachter wil weten en over Hulsman zelf, raadplege de site over hem: http://www.loukhulsman.org/Pages/cv_nl/ .
(3) Wat je kon zien aankomen is ook gebeurd: door het optreden van de ‘casseurs’, de ‘brekers’, is alle aandacht uitgegaan naar de vernielingen etc. Het doel van de dag is naar het tweede plan geschoven als het al niet in diskrediet is gebracht.
(4) En ‘breken’? Hebben we dan nog niet van Gustaaf Landauer (‘Beginnen’; begin vorige eeuw) geleerd: “Einen Tisch kann man umwerfen und eine Fensterscheibe zertrümmern; aber die sind eitle Wortemacher (..) die den Staat für so ein Ding oder einen Fetisch halten, den man zertrümmern kann, um ihn zu zerstören”.
(5) Misschien was dat van sommige ‘casseurs’ helemaal niet de bedoeling. Misschien waren zij inderdaad alleen op in ‘diskrediet’ brengen uit. Want je weet niet of achter de maskers ook enkele door ‘het systeem’ betaalde provocateurs schuil gingen. Onmogelijk?
(6) Wie heeft niet in het verleden van de Nederlandse BVD (nu AIVD) gehoord over door die organisatie betaalde infiltranten en provocateurs? In Frankrijk zal dit geen haar anders zijn.
(7) Nu zit een aantal van de ‘brekers’ in de gevangenis. Ten aanzien van hen wordt onze solidariteit gevraagd. Wat het doel van de ‘dag’ betreft zijn we daarmee nog verder van huis geraakt. Moet onze solidariteit niet worden gegeneraliseerd en de hele gevangenisbevolking betreffen? Zit niet iedereen ten onrechte in een gevangenis, gezien vanuit het perspectief ‘product van de kapitalistische maatschappij’?
(8) Maar je zou het ook in een Thoreau-iaanse sfeer (Henri Thoreau, 1817-1862; Amerikaanse libertaire maatschappijfilosoof (die van het boek ‘Walden’ en van de tekst ‘Civil Disobedience’) kunnen omkeren. Waarom zitten wij met zijn allen niet ook in de gevangenis? Of zijn we zodanig ‘medeplichtig’ aan het door ons zo verfoeide maatschappijsysteem, dat de ‘autoriteiten’ nog niets gevonden hebben om ons massaal op te sluiten?

Tot slot een opmerking met betrekking tot hetgeen academyantpromotion naar voren bracht: niet 10 maar 20% van de Engelse gevangenisbevolking is oorlogsveteraan. Het verhoogde cijfer versterkt wat ik wilde betogen.

En onderkend, de schrijfsels van anarchisten (welke dan?) blijven vaag. Evenwel, de wetenschap van het ‘straffen’ wordt niet zozeer door anarchisten bedreven, maar door kritische, juridisch, sociologisch, antropologisch, historisch geschoolde mensen, die in hun bevindingen en beschrijving daarvan vaak in een libertaire hoek zitten (Hulsman is zo’n iemand). Maar los van alle geleerdheid, je hoeft er helemaal niet voor te hebben doorgeleerd om te zien dat ‘straffen’ niet helpt. Hoe draconisch is het ‘straffen’ in de afgelopen eeuwen niet geweest. Heeft dat de ‘misdaad’ (wat is dat overigens?) doen verdwijnen? De doodstraf, heeft die, bijvoorbeeld in diverse staten van de USA, een eind gemaakt aan het moorden door individuele personen in de burgerlijke maatschappij, op school?

zei: Thom op 16/10/2009 om: 16:12u

Dank, Thom, overigens voor al je bijdrages uit het Franse, waar we anders weinig van meekrijgen! Op de website van OCL wordt flink gediscussieerd, ook nav. een klinkklare distanciering (http://oclibertaire.free.fr/spip.php?article634) waarop anderen reageren dat het 'klinkt als een verklaring van de NPA'(=die nieuwe trotskistische partij). En dat is natuurlijk het probleem; wie bepaalt er wat er 'mag' en hoe ga je dat handhaven zonder ordediensten in te stellen zoals de PS en de vakbonden doen? Van die provocateurs geloof ik niet zo, er zijn gewoon genoeg van die opgefokte kids die een hekel hebben aan geleuter en er altijd bovenop willen timmeren.

zei: keest op 17/10/2009 om: 15:41u

Keest geeft een van de problemen weer, waar ook een Franse socioloog zich mee bezighoudt, wat de 'casseurs' betreft. Deze onderscheidt drie groepen mensen in de sfeer van de 'black blogs'. Een daarvan betreft 'opgefokte kids' die er bovenop willen timmeren, op zaken wel te verstaan. Een andere groep wil zich juist 'pacifistisch' gedragen, maar met ludieke dingen voor de dag komen (in de`'provo-tijd' betrof dat bijvoorbeeld uitdelen van krenten of plakjes LUNS-worst). Ook daar rammelde de politie er dan toch op los, wat weer escalerend werkt. Inderdaad, zie maar een weg te komen uit deze spiraal...

zei: Thom op 17/10/2009 om: 19:01u

soms lees ik op de vrije of andere sites over mensen die libertair zijn,en heb ik het gevoel dat ik iets mis.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Libertarisme

http://nl.wikipedia.org/wiki/Anarchisme

https://www.indymedia.nl/nl/2009/10/62535.shtml

https://www.indymedia.nl/nl/2009/10/62527.shtml

zei: Nn op 23/10/2009 om: 20:22u


Powered by Greymatter