Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/11/2009: "VOORUITGANG ZONDER DANK"

De geschiedenis van de vooruitgang schrijven lijkt op het herschrijven van de geschiedenis. En het blijft steeds ook de geschiedenis van leugen en barbarij...

Gekozen (53k image)

“Je doet geen moeite om links te zijn, je doet moeite om gekozen te worden”.
“Hah,hah,hah”.

Klik op meer


De Fransman Jean Druon, een oud-ingenieur, is de auteur van het boek ‘Een eeuw vooruitgang zonder dank, Geschiedenis, Fysica en de twintigste eeuw’. In het Voorwoord zegt hij de geschiedenis van de afgelopen eeuw te willen schrijven vanuit de ontwikkeling van de fysica. Dit betekent dat hij de ontwikkeling van de rationele kennis en de verschillende ideologieën in ogenschouw neemt.

Zijn methode van beschrijven heeft een enigszins springerig opgezet boek op geleverd. In feite bestaat het uit uitgeschreven tekstmateriaal en hergebruikt beeldmateriaal dat behoort bij een documentaire, die hij heeft gemaakt onder gelijkluidende titel als het boek. Waarom er hier aandacht aan besteed?

Ik denk dat het niet onbelangrijk is om te weten, hoe zeer hetgeen ‘vooruitgang’ van de wetenschap wordt genoemd, vooral het dienen van de ‘barbarij’ betekent. Het heeft dat op zijn minst opgeleverd. En de ermee gepaard gaande leugen, niet te vergeten. Dat komt allemaal in het boek tot uitdrukking. Want wat geschiedenis schrijven ook is, het is eveneens herschrijven en wegschrijven.

Zo maar wat voorbeelden, voor het grootste deel aan het boek ontleend.

De Duitse staalfabrikant Krupp wil aan het begin van de vorige eeuw een goed soort staal kunnen gieten voor de lopen van de door zijn firma gefabriceerde kanonnen. Daarvoor moet je ondermeer op een precieze manier de temperatuur van het kokende ijzer kunnen meten en de staallegering kunnen bepalen. Fysici leveren daarvoor de nodige kennis.

In 1914 weten de kanonnen van Krupp granaten van 800 kilo negen kilometer ver te schieten. Daarmee beschikt dan één Duits infanterieregiment over een vuurkracht die deze overtreft van alle legers in de Napoleontische oorlogen bij elkaar. Het betreffende ‘granaatvuur’ levert in een paar weken tijd een slagveld van een half miljoen dode mensen op...

Dat is nog maar het begin, want in die oorlog komt daar bijvoorbeeld ook het ‘mosterdgas’ van de Duitse chemische fabriek IG Farben bij en 25 jaar later het Zyklon B voor de gaskamers. Pracht van een vooruitgang, niet? Andere fysici werken mee aan de ontwikkeling van de atoombom en meer van die soort dodelijke kennis. In het echt zijn ze door de Amerikanen op Japan (Hiroshima en Nagasaki) in gebruik genomen...

Frankrijk ontwikkelt zijn eigen atoomwapen en houdt daarvoor in de jaren tachtig op enig moment proeven op een atol in Frans Polynesië. Daartegen wordt geprotesteerd, ondermeer door Greenpeace. Zij is ter plekke aanwezig met haar actieschip, de Rainbow Warrior. Dit schip wordt, liggend in de haven van Auckland (Nieuw Zeeland) met twee ‘kleefbommen’ tot zinken gebracht...door de Franse geheime dienst. Een fotograaf verliest daarbij het leven. Het is de Franse president, de socialist F. Mitterand (1916-1996), die toestemming heeft gegeven voor deze terroristische daad. Natuurlijk heeft men dit laatste lang geheim weten te houden...

De geschiedenis van deze socialist zelf? Vóór de tweede wereldoorlog is hij actief in nationalistische, ultra-RECHTSE bewegingen (waaronder ook de gewelddadige beweging ‘Cagoule’) ; tijdens de tweede wereldoorlog is hij handlanger van het met de Duitsers collaborerende ‘Vichy-bewind’ onder leiding van maarschalk Pétain. Dan wordt hij ‘socialist’ en leider van de Franse sociaal-democratische partij (Parti Socialiste). Er is nog meer ‘fraais’ in politiek opzicht over de man te schrijven. De Franse filosoof Michel Onfray doet dat in het jongste nummer van het Franse satirische blad Siné Hebdo (nr. 57, 7 oktober 2009).

Vervolgens. Wat te denken van een ‘echte’ democraat, want wie wil de veel bewierookte J.F. Kennedy niet in die rij opnemen? We komen hem in het boek tegen, op de foto. Maar met wie? Met Werhner von Braun, de nazi-Duitser die in het Duitsland van Hitler het project leidt om het Duitse leger aan raketten te helpen om Engeland te vernietigen. Natuurlijk moet je daar een knappe geleerde voor zijn om er de techniek voor te ontwikkelen, nazi of niet...

Wel, deze Von Braun komt na de tweede wereldoorlog in dienst van de Amerikanen (bij de NASA) om hen te helpen een raket te maken die een lancering naar de maan mogelijk maakt. Om ‘Moskou’ (het ‘communisme’) de loef af te steken...

Ideologische problemen voor de Amerikanen? In dat geval, nee, hoor ! Na de tweede wereldoorlog hebben de Amerikanen het verleden laten ‘verdwijnen’ van de nazi-fysici en andere nazi-experts die zij kunnen gebruiken. Daarvoor zijn talloze documenten, die samenhangen met dat verleden, zoek gemaakt en zijn archieven vernietigd (het Amerikaanse project getiteld ‘Paperclip’). In dat zelfde tijdperk loopt in de VS de communistenjacht van McCarthy...

Fout? Goed? Het gaat er gewoon om, een mooie plek in het zadel van de macht te verwerven. Dit is niet een conclusie die de auteur van het onderhavige merkwaardige geschiedenisboek trekt. Die trek je als je het gelezen hebt, zo je het al niet wist!

DRUON Jean, Un siècle de progrès sans merci, Histoire, Physique et XXe siècle, uitgave Éditions L’Échappée, Montreuil, 2009, 188 blz., prijs € 12.

Bron gebruikte karikatuur : Siné Hebdo, nr 57, 7 oktober 2009.

2 Reacties


Je hebt geschiedenis, dat de verschijnselen uit het verleden beschrijven en je hebt geschiedenis die door de elite en hun vrienden worden beschreven.Nauwelijks aandacht aan sociaalverzet en het verheerlijken van handel, veroveringen, oorlogshelden en kapitalisme Dat laatse wordt voornamelijk in het onderwijs onderwezen.

En is er wel vooruitgang?
Als men het resultaat van de geschiedenis tot nu toe bekijkt is het woord vooruitgang niet op zijn plaats
Het enige wat de met name de europese mens heeft ontwikkeld zijn hulpmiddelen om de aarde en andere bevolkingsgroepen steeds beter en effecienter te kunnen controleren en beheersen.
Beter massavernietigingswapens,manipulatieve massamedia, meer geld naar militaire activiteiten, vergroten van de armoede, verslechteren van het milieu en klimaat
Het is een vooruitgang in het vernietigingsmechanisme, maar niet in een vreedzame en menselijker samenleving

zei: Harry op 14/10/2009 om: 04:04u

in de grote lijnen blijven we de zelfde fouten maken om een of anderen reden...
maar er zijn toch ook wel succesen geboekt...op het gebied van recht en natuur in een aantal landen....

zei: pim op 14/10/2009 om: 10:53u


Powered by Greymatter