Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/07/2009: "Kraken en wraken"

Twee teksten overgenomen van koppenhinksteeg.nl - en dit op de dag waarop de Nieuwe Nederlandsche Coalitie contouren krijgt aan de hand van Strenge Straffen tegen kraken...

220px-Vrijplaats_Koppenhinksteeg_(2) (21k image)

Trouw stelt hijgerig dat vandaag 7 oktober ontuiming wordt gevorderd van dit zogeheten kraakbolwerk dat al eenenveertig jaar als zodanig bestaat!
Klik op meer

6 oktober 2009:

Woensdag 7 oktober 2009 eist de gemeente bij de rechter ontruiming van de vrijplaats. De dagvaarding en bijlagen liegen er niet om. De vrijplaats wordt daarin afgeschilderd als een bende gewelddadige criminelen die de buurt onveilig maakt en de koper bedreigen. In één woord: misselijkmakend. Maar helaas o zo tekenend voor de wijze waarop het PvdA, GroenLinks, VVD en CDA college sinds hun aantreden eind 2007 met de vrijplaats omgaat. Niet een keer is er met ons gepraat.

Het college weigert zelfs een (slappe) motie van de collegepartijen uit te voeren om in elk geval de Fabel van de Illegaal en de Weggeefwinkel te herhuisvesten. Zelfs "dat" is te veel gevraagd.

Behalve dat het criminele roversnest aan de Koppenhinksteeg uitgerookt moet worden, beroept de gemeente zich op een door haar zelf in scene gezette spoedeisend belang van een ontruiming om op die manier anti-krakers in de panden te kunnen huisvesten. Alleen op deze manier zou koper Atrium veilig zijn bouwplan kunnen voltooien.

Onzin natuurlijk. Atrium kan ook nu de panden bezichtigen en onderzoeken, zolang zij onze in opdracht van de gemeente uitgevoerde renovatie maar geen schade toebrengt. Fair deal toch? Veel meer heeft de dagvaarding niet om het lijf. Dat is opmerkelijk aangezien het nog lang niet zeker is dat Atrium de eigenaar wordt van de panden. Zolang er procedures lopen kan de verkoop worden voorkomen en teruggedraaid, zelfs nadat de vrijplaats ontruimd zou zijn.

Maar de verkoop aan Atrium is dan ook niet waar het de gemeente om het gaat. Atrium moet enkel helpen de panden leeg te krijgen. Daarna mogen de panden van de gemeente de gracht in zakken. Als “die krakers” maar verslagen zijn.

Hoe weinig serieus Atrium is, blijkt wel uit het feit dat het in juli ingediende bouwplan inmiddels alweer is ingetrokken. In plaats daarvan is een vrijwel identiek bouwplan ingediend waar zo niet nog meer aan mankeert dan het vorige bouwplan. De aanvankelijk door de gemeente beloofde mix van huur- en koopwoningen (want dat klinkt sociaal) is vervangen door 13 koopappartementen. Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg heeft haar zienswijze al ingediend.

Mocht de gemeente aan Atrium bouw- en monumentenvergunningen verlenen, dan zullen wij net als in 2001 met uw hulp de plannenmakers trakteren op een tsunami van honderden bezwaarschriften. De destijds ingediende bouwvergunning werd na drie jaar procederen door de bestuursrechter vernietigd. Atrium noch gemeente zal in de Koppenhinksteeg rust vinden, totdat er een rechtvaardige oplossing komt voor de vrijplaats, zoveel is zeker.

Denk daarbij ook aan de bij de Europese Commissie ingediende klacht tegen de tonnen staatssteun die Atrium door de gemeente zijn beloofd. Wanneer de Commissie beslist dat het inderdaad staatssteun betreft gaat de verkoop niet door, tenzij Atrium het verschil bijlegt van pakweg een half miljoen tot één miljoen euro. Wanneer de Commissie de staatssteun wel goedkeurt zijn de gemeente en Atrium er nog niet. Dan kan de vrijplaats beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie. Het zal niet de eerste keer zijn dat een gedupeerde bieder (zoals in dit geval Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg) daar na een jaar of wat hun gelijk haalt. Tot die tijd is het voor Atrium gekkenwerk om in de panden te investeren.

Maar voorlopig ligt de kwestie nog bij de Europese Commissie die de Staat der Nederlanden inmiddels om opheldering heeft gevraagd. Net zoals de Tweede Kamerfractie van de SP dat vandaag heeft gedaan middels Kamervragen aan de minister. Met dank aan de Leidse SP-fractie die ook lokaal stevig aan de weg timmert en van mening is dat het stadsbestuur onverantwoord grote juridische risico's neemt (en dat de vrijplaats moet blijven).

7 oktober 2009:
Vanochtend diende het door gemeente Leiden tegen Vrijplaats Koppenhinksteeg aangespannen kort geding. Het werd een wel zeer kort geding. Nadat een vrijplaats-advocaat de rechter had gewraakt, werd de zitting geschorst.

Wraking is een procedure bij de rechtbank, die men kan instellen wanneer er twijfel is over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. De vrijplaats had alle reden om daaraan te twijfelen, nadat de rechter besloot in principe geen van de door de vrijplaats ingediende bewijsstukken te betrekken bij zijn oordeel.

Hij nam dit besluit op verzoek van de gemeente Leiden omdat “de bewijsstukken te laat waren ingediend”. Het procesregelement stelt echter dat stukken zo spoedig mogelijk moeten worden ingediend en stelt een harde grens bij 24 uur voor de zitting. De gemeente erkent dat zij de stukken maandagochtend bij de opening van kantoor heeft ontvangen, dus 48 uur voor de zitting.

De advocaat van de gemeente bediende zich in een ongekende felle persoonlijke aanval op een onzer advocaten van list en bedrog. Laatstgenoemde werd verantwoordelijk gesteld voor alle ingediende documenten, terwijl hij maar 1 van de 10 gedagvaarde personen vertegenwoordigde. Ook werd gelogen over het aantal documenten en van wie ze afkomstig waren. Volgens de gemeente waren het er 131. In werkelijkheid waren het er 116 waarvan de gemeente er 47 al lang en breed kende. Van veel van deze documenten is zij zelfs de auteur. 68 documenten waren louter ter illustratie van het langdurig gebruik van de panden. Essentieel voor ons verhaal, maar desalniettemin illustratief.

De claim van de gemeente dat ze zij zich niet had kunnen voorbereiden is daarom ronduit absurd. Bovendien stuurde de gemeente zelf pas een week voor de zitting een dikke map met documenten, om minder dan twee dagen voor de zitting nog een omvangrijke stapel stukken te bezorgen. Deze documenten liet de rechter wel toe.

Het evident meten met twee maten kan niet anders worden uitgelegd als willekeur en partijdigheid. Het accepteren van een dergelijke ongelijke uitgangspositie zou de vrijplaats al bij voorbaat op een niet te overbruggen achterstand zetten. De vrijplaats had dan ook geen andere keus dan rechter Paris te wraken.

Waarover wij ons echter ook willen beklagen is het PvdA, GroenLinks, VVD en CDA college dat werkelijk alle fatsoensnormen schendt in haar bejegening van de vrijplaats. Niet alleen mobiliseert zij het hele gemeentelijk apparaat voor haar poging de vrijplaats nog voor de verkiezingen te sluiten, ze doet ook nog eens alles om de verdediging van de vrijplaats te saboteren.

Zo weigert het college al ruim twee maanden te beslissen op een verzoek tot openbaarmaking van alle documenten met betrekking tot de verkoop van de panden, terwijl zij weet dat de wettelijk termijn twee weken bedraagt en de vrijplaats de documenten nodig heeft om zich te kunnen verdedigen. De poging van vandaag om de vrijplaats te ontwapenen moet dan ook in dit licht worden bezien.

Hoe het verder moet is nog niet geheel duidelijk. De Wrakingskamer van de rechtbank zal zich binnenkort over de kwestie buigen en besluiten hoe het verder moet. We houden u op de hoogte.

3 Reacties


Bovenstaand verhaal is illustratief voor hoe er om wordt gegaan met belangen die voor de bestaande orde ongewelvallig zijn. Het is werkelijk om ellendig van te worden. Dan weet je weer waarom de parlementaire politiek niet de onze is.

zei: Arend op 07/10/2009 om: 21:03u

sterkte voor de tijd die komen gaat

zei: pim op 08/10/2009 om: 20:14u

Ook ik kan me niet meer vinden in de parlementaire politiek, wat niets anders is dan een groep door valse beloften gekozen verdedigers van de machtselite, waarvan zij ook een deel uitmaken.
Ik wens de krakers veel succes en ik zal hard voor hen duimen, dat zij,de krakers, hun gelijk krijgen
Zij verdienen onze aller steun.

zei: Harry op 14/10/2009 om: 04:15u


Powered by Greymatter