Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/18/2009: "Actie bij Servische ambassade in Den Haag"

Een tiental anarchisten kwam vandaag naar de Servische ambassade in Den haag om te protesteren tegen de gevangenschap van een vijftal anarchisten die in Belgrado vastzitten op valse beschuldigingen van het gooien van brandbommen.
ActieServischeAmbassade18092009a (29k image)
Met een spandoek van de Vrije Bond en de syndicalistische banier - die helaas wegens een volgens de politie te dikke stok niet mocht worden ontplooid - en sandwiches met afbeeldingen van de Vijf stonden zij voor de ambassade.
Klik op meer.

Open brief aan de Servische Ambassade

Den Haag, 18 september 2009

Geachte heer ambassadeur!

Met deze brief protesteren we tegen de arrestatie, het vast houden en de media lynch van vijf van onze kameraden en vrienden: Tadej Kurepa, Ivan Vulović, Sanja Đokić, Ratibor Trivunac en Nikola Mitrović. De meerderheid van hen is lid van het Anarcho-Syndicalistische Initiatief (ASI), de Servische sectie van de Internationale Arbeidersassociatie (IWA). Zij worden beschuldigd van het werpen van twee molotovcocktails op de Griekse Ambassade in Belgrado, op vijfentwintig augustus 2009 en zij worden aangeklaagd voor het misdrijf “ internationaal terrorisme”. Hoewel er geen aanwijzingen zijn en geen spoor van bewijs is dat zij dat gedaan hebben, verhinderde dat de media niet over de verdachten te schrijven alsof hun schuld al bewezen was. Dit optreden is weloverwogen geschied en het heeft als doel de ASI ten gronde te richten en vakbondswerk als van de ASI als zodanig tot misdaad te bestempelen. Bovendien kan de staat Servië langs deze weg een rechtspraktijk invoeren waardoor iedereen gestraft kan worden die zij als een bedreiging ziet en die strijdt voor een meer rechtvaardige en menselijke maatschappij, voor een maatschappij die boven alles het menselijke leven respecteert en niet het winstbejag. De Vrije Bond en alle anderen die het initiatief hebben genomen om op te roepen een einde te maken aan de onderdrukking veroordelen dit optreden en eisen de onmiddellijke vrijlating van de gevangen genomen anarchisten.

Als aan onze eisen niet wordt tegemoetgekomen, zullen wij doorgaan met druk via de media en met acties van solidariteit zowel met onze eigen kameraden als over de gehele wereld.

Met dit stuk kwamen tien Anarchisten uit Amsterdam, Leiden en Den Haag (o.a. de Vrije Bond, de Arthur Lehninggroep en het Haags Anarchistisch Kondakt) bij de Servische ambassade om daarmee te protesteren tegen de willekeurige arrestatie van vijf kameraden in Belgrado.

ActieServischeAmbassade18092009c (27k image)

Met een spandoek van de Vrije Bond en de syndicalistische banier - die helaas wegens een volgens de politie te dikke stok niet mocht worden ontplooid - en sandwiches met afbeeldingen van de Vijf stonden wij voor de ambassade. Men was niet genegen zonder afspraak vooraf het stuk in ontvangst te nemen, maar hopelijk zal het - omdat het een open brief is - toch doordringen dat de gearresteerde kameraden niet alleen staan.

Als de Servische staat geen gehoor geeft, komen wij terug.

bijdrage van Jan Bervoets


Powered by Greymatter