Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/15/2009: "Uniek Sacco en Vanzetti-nummer van De As"

In het zojuist verschenen nummer van De As (167) wordt uitgebreid ingegaan op de zaak Sacco en Vanzetti.
DeAs167 (15k image)
Deze twee Italiaanse anarchisten werden in 1927 in de VS ter dood veroordeeld voor een roofoverval, terwijl ze onschuldig waren. De affaire bracht wereldwijd de gemoederen in beweging en de discussie erover duurt voort tot op de dag van vandaag. Niet eerder verscheen in Nederland een dergelijk uitgebreid overzicht van de zaak.
klik op meer.

Enige citaten uit de inleiding van dit nummer van De As:

“ Op 5 mei 1920 worden in de buurt van Boston, in de staat Massachusetts in de VS, twee Italiaanse arbeiders gearresteerd die ervan worden beschuldigd een bloedige roofoverval te hebben gepleegd: schoenmaker Nicola Sacco en visventer Bartolomeo Vanzetti. In South Braintree zouden zij een geldloper hebben beroofd en gedood. Een jaar later acht een jury hen schuldig en worden zij tot de elektrische stoel veroordeeld. Beiden verklaren echter dat zij onschuldig zijn en om politieke redenen te zijn veroordeeld.

Zeven jaar lang zullen zij blijven getuigen van hun onschuld en herziening van het proces eisen. In hun protest worden zij gesteund door een verdedigingscomité dat erin slaagt een wereldwijde protestbeweging op gang te brengen die haar weerga niet kent.

De zaak Sacco en Vanzetti groeit uit tot een proces dat in zekere zin vergelijkbaar is met dat van de Franse legerkapitein Dreyfus - veroordeeld wegens verraad - maar mondiaal een veel grotere weerklank vindt. In deze zaak vinden radicale maatschappelijke stromingen elkaar, ondanks hun onderlinge meningsverschillen: hier is immers sprake van twee linkse arbeiders die het slachtoffer zijn van klassejustitie en etnische discriminatie.

Het proces tegen Sacco en Vanzetti moet gezien worden tegen de achtergrond van de heersende sociale onrust in de Verenigde Staten en als onderdeel van de welhaast hysterische hetze tegen alles wat links is, vooral tegen anarchisten, die een belangrijke rol spelen in het sociale verzet in de mijnen en de fabrieken.

Vooraanstaande intellectuelen, geleerden en kunstenaars steunen Sacco en Vanzetti en bekende schrijvers maken Sacco en Vanzetti’s lijdensweg tot onderwerp van hun werk. Zo groeien de in 1920 volslagen onbekende Sacco en Vanzetti uit tot een ware mythe. Hun proces wordt hèt proces van de 20e eeuw.

Door de bestudering van de strijd en het lijden van Sacco en Vanzetti wordt niet alleen duidelijk hoe meedogenloos staat en kapitalisme hebben gereageerd op de zaak, maar ook hoe diep menselijk Sacco en Vanzetti hun ideaal van vrijheid en gerechtigheid gestalte hebben gegeven.

Dat blijkt onder meer uit de brieven van Sacco en Vanzetti, waarin zij blijk geven van hun strijd, hun medeleven met anderen, hun anarchistisch ideaal, en hun momenten van verdriet.”

De zaak van Sacco en Vanzetti kent vele aspecten. In dit nummer van De As geeft Dick Gevers een overzicht van de zaak, waarin verloop en achtergronden gedetailleerd worden beschreven. Van Sacco en Vanzetti zelf is ook werk opgenomen: enkele brieven, maar ook een autobiografische levensschets van Vanzetti en een pleidooi voor anarchisme, dat Vanzetti in de vorm van een petitie, richtte aan de gouverneur van de staat Massachusetts.

Bijzonder is het artikel van Ed’ Korlaar, waarin deze ingaat op de wijze waarop door radicaal-links in Nederland werd gereageerd, een geschiedenis die niet eerder zo in detail is beschreven: er waren pogingen tot samenwerking tussen anarchisten, communisten, syndicalisten en sociaal-democraten, maar meestal organiseerde iedere beweging haar eigen protest tegen de terdoodveroordeling van beide mannen.

Dat het nummer niet alleen een historische terugblik is, blijkt uit een interview met historicus Howard Zinn, waarin deze vergelijkingen maakt tussen de zaak Sacco en Vanzetti en recente terdoodveroordelingen van activisten als Mumia Abu-Jamal (veroordeeld in 1981, nog steeds op death-row) en Stanley Tookie Williams (ter dood gebracht in 2005), waarin ook uiterst discutabel is of de veroordeelden wel schuldig zijn.

Dit nummer van De As sluit af met een artikel waarin Martin Smit in vogelvlucht een overzicht geeft van de studies, literatuur en kunst, die er over Sacco en Vanzetti verschenen zijn: van de speelfilm over de zaak, muziek, tot de uitgebreide studies over de affaire en de grafmonumenten.

Of Sacco en Vanzetti wel of niet schuldig waren, is nog steeds een onderwerp van discussie en gezien haar lange historie kent de zaak vele facetten. In het bestek van dit nummer van De As komen die op evenwichtige en duidelijke wijze, aan de orde.

De As nummer 167 kost negen euro, en is te bestellen via Wim de Lobel.

De As is ook los te koop bij:
Athenaeum Nieuwscentrum, Spui 14-16, Amsterdam
Het Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24, Amsterdam
De Rooie Rat, Oude Gracht 65, Utrecht


Powered by Greymatter