Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/11/2009: "Hoe socialistisch is het Venezuela van Chavez?"

Voor deelname aan een demonstratie tegen dreigende werkloosheid in 2006, zouden 14 arbeiders van de aannemer "Transportes Camila de Sidor" in Venezuela kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar.
ArbeidersVenezuela (23k image)
Een deel van de betrokken arbeiders
Het anarchistische blad El Libertario bekommert zich om hun lot.
Klik op meer.

Op 5 september 2006 hield een groep arbeiders en vakbondsleiders een protestactie tegen de aannemer Camila, een onderdeel van SIDOR (Siderurgic van de Orinoco), het belangrijkste staalbedrijf in Puerto Ordaz, in de staat Bolivar in Venezuela. De arbeiders protesteerden tegen het uitblijven van loonbetalingen door het bedrijf, en het gevaar voor de gezondheid en gebrek aan veiligheid, evenals het gebrek aan goed gereedschap.

Bij het protest, dat werd onderschreven door lezers van de "Sindicato Unico de Trabajadores Siderurgicos y Similares (Sutiss)", werd ook aangekaart dat de machines door niet goed functioneren en gebrek aan onderhoud voor de arbeiders levensgevaarlijk waren, zeker volgens de veiligheidsprocedures in de standaardwerkvoor­schriften.

De werkgevers wendden zich tot de regionale autoriteiten, waarop het openbaar ministerie een arrestatiebevel uitbracht, en drie syndicale leiders en een groep van arbeiders door de Nationale Garde werden opgepakt, wat leidde tot een protest door arbeiders van de staalfabriek.

Op deze manier werden Leon Grisett, een lid van de ondernemingsraad die voor 50% arbeiders en voor 50% werkgevers bij Sutiss vertegenwoordigt; Juan Valor, secretaris van Pers en Propaganda en Jhoel Hernandez, secretaris van Cultuur en Sport van die vakbond, gearresteerd. De aanklachten tegen hen waren niet toegestane toeeigening en het belemmeren van arbeidsvrijheid.

Een rechtszaak werd aangespannen wegens handelingen, die na de hervorming van het Venezolaanse strafrecht (artikelen 358 tot 363) in 2005, en de afkondiging van de Organische Wet over de Nationale Veiligheid (artikel 56) in 2002 werden gedefinieerd als misdaden: beide goedgekeurd tijdens de Bolivariaanse regering en in strijd met het stakingsrecht.

De drie vakbondsleiders werden, samen met 11 arbeiders, 14 van Sidor, sinds 2006 onderworpen aan gerechtelijke procedures, terwijl de rechtszaak zou eindigen op woensdag 29 juli 2009, met de mogelijkheid van een veroordeling tot gevangenisstraffen tussen 5 en 10 jaar.

Opmerkelijk, omdat SIDOR in april 2008 door president Hugo Chavez werd genationaliseerd, na de herroeping van het contract met het Argentijnse transnationale bedrijf Techint. Echter, een jaar later heeft de staatscontrole niet geleid tot een verbetering in de kwaliteit van het leven van de arbeiders.

Sprekend tot "El Libertario" zei Leonel Grisette "Het is niet waar dat "outsourcing" is afgeschaft en de arbeidsvoorwaarden van de flexibele arbeiders zijn zodanig dat ze ongelukken veroorzaken in een verhouding van 4 staat tot 1 in vergelijking met de andere arbeiders. Collectief onderhandelen is bevroren, en ondanks het ontbreken van technische veiligheid op de werkplek, zoals de wet vereist, worden we gedwongen te werken onder onregelmatige omstandigheden".

Bovendien heeft de nationalisatie heeft het huidige bestuur van SUTISS geneutraliseerd, wat de 14 arbeiders in de steek heeft gelaten, dus moesten ze uit hun eigen portemonnee de bedragen voor hun advocaten betalen, die oplopen tot 100 miljoen bolivars (meer dan 44.000 dollar).

Mensenrechtenorganisaties en vakbonden hebben tegen de criminalisering van hun protestacties in Venezuela opnieuw geprotesteerd, medt name tegen het aannemen van wetten die het wettelijke stakingsrecht beperkten, zoals de vereisten om zichzelf in de rechtbank te vertegenwoordigen en het dreigement van toepassing van het strafrecht.

Voor anarchisten is de juridische vormgeving van de onderdrukking een onderdeel van het offensief van de regering om de autonomie van sociale organisaties in te dammen, met als excuus dat men staatsgrepen wil tegengaan, en onder het retorische masker van Bolivariaans socialisme, waarbij het volk lijdt onder de gevolgen daarvan. Hoewel de syndicale organisaties verdeeld zijn en de nadruk leggen op de inter-burgerlijke confrontatie die in recente jaren in het land heeft plaatsgevonden - houdt niemand bij hoeveel gevallen als bij de Sidor 14 xzich voordoen.

Arbeiders in de staten Carabobo, Aragua, Miranda en Tachira moeten zichzelf ook vertegenwoordigen in de rechtbanken. In deze zin hebben verklaringen door de boeren beweging Jirajara, uit de staat Yaracuy, 103 gevallen geteld van boeren die na deelname aan protesten en landbezettingen naar de rechtbanken zijn verwezen. Voor de vakbondsactivisten van de 14 van SIDOR zijn deze procedures onderworpen om de militante arbeidersbeweging in te dammen, dus is de mogelijke straf van 5 of 10 jaar gevangenisstraf een waarschuwing aan andere activisten voor arbeidersrechten en sociale rechten.

De hele geschiedenis door hebben de anarchisten gezegd dat het volk zich niet beter zal voelen als de knuppel die hen slaat de naam van knuppel van het volk draagt. We maken de basisorganisaties en collectieven in Venezuela en in de wereld attent op de mogelijke veroordeling van de Sidor 14.

Als anarchistische leden van El Libertario staan we in solidariteit met de Venezolaanse arbeiders die strijden voor hun rechten, we steunen militante, eerlijke en autonome vakbonden. Wij zullen door gaan met het wijzen op de tegenstrijdigheden van een autoritaire regering die in dienst staat van de belangen van het geglobaliseerde kapitalisme, in de strijd voor een zelfbestuurd en revolutionair basisalternatief, dat de voorkeur heeft boven de valse polarisatie die in ons land bestaat.

El Libertario

Toevoeging van de vertaler:

Intussen gaat de onderdrukking van de vaknbeweging nog verder. Van de Venezolanen is 15% “georganiseerd”, waaronder een klein deel in bonden doe door Chavez zijn geschapen. Andere vakbonden vallen onder de cateogie “stasatsgevaarlijk”. Intussen zijn in de deels genationaliseerde bedrijven de arbeidsomstandigheden dezelfde gebleven als onder het kapitalistische bewind van de multinationals; protesten daartegen worden nu als antisocialistisch afgedaan. Er komen van verschillende kanten in de anarchosyndicalistische pers berichten van het standrechtelijk neerschieten van vakbondsleiders door de geheime politie. Ook neemt Venezuela deel aan de massamoorden op indiaanse volkeren, en wel op dezelfde schaal als het ‘rechtse’ Peru.


Powered by Greymatter