Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/11/2009: "Actie oproep voor vrijlating van Servische anarchosyndicalisten"

In Den Haag wordt op 18 september actie gevoerd bij de Servische ambassade voor de vrijlating van een vijftal anarcho-syndicalisten die in hun land van internationaal terrorisme worden beschuldigd.

BelgradoVijf (65k image)
Het gearresteerde vijftal

Hun arrestatie vond plaats op grond van een incident bij de Griekse ambassade in belgrado waarbij een molotovcoctail werd gegooid. Er wordt gevreesd voor jarenlange gevangenisstraffen.
Klik op meer.

Op 29 augustus werd naar de Griekse ambassade in Belgrado een molotovcocktail geworpen, waarbij een ruit werd gebroken en de gevel lichtelijk werd geblakerd. Het incident werd geclaimd door “Zwarte Elias”, die de vrijlating eiste van Teodoros Iliopoulos.

Dit is een Griekse anarchist, die tijdens de opstand van december vorig jaar willekeurig werd opgepakt en nog steeds zonder aanklacht door de Griekse politie werd vastgehouden. Op het moment van het incident was hij 48 dagen in hongerstaking. Op 27 augustus werd hij mede als gevolg van de internationale druk in vrijheid gesteld.

Voor de aanslag met de mollie werden op 3 september vijf vooraanstaande leden van het Anarchosyndicalistisch Initiatief ASI opgepakt: Ratibor Trivunaċ, Tadej Kurepa, Ivan Vuloviċ, Sanja Dokiċ,Ivan Saviċ en Nicola Mitroviċ. De dag daarop besloot het Districtshof in Belgrado hen dertig dagen in voorarrest te houden onder beschuldiging van internationaal terrorisme. Daardoor hangt hen vijftien jaar gevangenisstraf boven het hoofd.

Het ASI, de Servische afdeling van de anarchistische vakbondsinternationale IWA-AIT is echter principieel tegen dergelijke aanslagen, dus mogen we verwachten dat dit een schijnproces wordt tegen willekeurige arrestanten. Ratibor Trivunac is secretaris van de IWA-AIT; een van zijn voorgangers was Arthur Lehning, die in die functie in Spanje verbleef tijdens de Catalaanse revolutie.

Het anarchosyndicalisme streeft ernaar om vanuit zelforganisatie door arbeiders in de fabrieken de klassenstrijd te organiseren en de staat te vervangen door een federale samenleving. In Joegoslavië zijn daarvoor kansen, en die krachten moeten natuurlijk in de kiem worden gesmoord.

Trivunac is al eens opgepakt en opgesloten geweest. Op 10 maart werd hij door een snelrechter veroordeeld tot tien dagen gevangenis wegens het verbranden van een Amerikaanse vlag bij een bezoek van Joe Biden aan Belgrado; toen het internationale protest op gang kwam, haastte de politie zich hem weer vrij te laten!

De zaak begint nu ernstiger te worden, omdat de detentie waarvoor de vijf zijn veroordeeld plaats vindt in gevangenissen waar corruptie hoogtij viert en de maffia er het sterkst is. Zij worden dus niet alleen met een oneerlijk proces bedreigd, maar ook met marteling. Het is dus zaak om zo dringend mogelijk hun vrijheid te eisen, omdat levensgevaar niet uitgesloten is.

stoprepresiji2_1 (22k image)

Komt allen op vrijdag 18 september 14.00 uur naar de Servische ambassade, Groot-Hertoginnelaan 30, Den Haag (van beide grote stations bereikbaar via lijn 17, richting Scheveningen, uitstappen halte Groot-Hertoginnelaan en dan rechtsaf de laan op) en laat zien dat je het met deze gang van zaken niet eens bent.

Pleit onze kameraden vrij!

2 Reacties


ik wil graag naar den haag komen op 18 september, maar ik zou graag willen weten of er ook een arestanten groep is geregeld ivm arestatie, ik ken den haag voornamelijk via de veele malen dat ik daar heb vast gezeten. voor de rest is het wel een leuke stad hoor. en word het ook nog gepost op indymedia e.d.

groeten en tot de 18de
Anarchisten! Solidariteit!

zei: anarcho op 12/09/2009 om: 17:58u

Inmiddels is er een solidariteitswebsite:
http://asi.zsp.net.pl/

Hierop staat ook een protestmail die je kunt versturen:
http://asi.zsp.net.pl/free-the-anarchists/emailpage/

zei: Arend op 15/09/2009 om: 20:59u


Powered by Greymatter