Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/02/2009: "Nieuwe anarchistische publicatie van Typemachine"

De kleine anarchistische uitgeverij Typemachine uit Gent heeft na geruime tijd een nieuwe titel uitgebracht.
VictorSerge (20k image)
Van Victor Serge verscheen De Weerspannige - Het sociale lichaam van de autoriteit raken.
Klik op meer.

“En dus?
Noch gehoorzamen noch bevelen.
Noch meester noch slaaf; erbuiten!
De angstvalligen antwoorden: “Maar dat is niet mogelijk!” Niets ismogelijk volgens die mensen. Dat ze dan maar wachten op hun Messias endromen over hemelse paradijzen of idyllische steden van de toekomst...”


Met vlammende pen schetste Victor Serge onder de naam Le Rétif, De Weerspannige, aan het begin van de 20ste eeuw het onverzoenbare strijdparcours van het anarchistische individu. Niet alleen tegen de autoriteit van de meesters, maar al even scherp tegen de berusting van de slaven.

Hij neemt de kapitalisten, maar ook de arbeidersbeweging op de korrel; maakt brandhout van de kuddementaliteit en het religieuze geloof in al haar vormen; richt zijn vizier op diegenen die de oorlog plannen maar bekritiseert evenzeer de miljoenen soldaten - proletariërs die zich laten bedriegen door de vaderlandsliefde. Zonder omhalen plaatst hij daartegenover de anarchistische individualiteit die zonder illusies en zonder compromissen hier en nu vecht om zichzelf te worden - een leven van strijd tegen de Autoriteit en de Kuddementaliteit.

De Weerspannige
Het sociale lichaam van de autoriteit raken
Victor Serge

Boek - 120 p. - september 2009 - kost 3,50 euro

Bestellen

Op www.typemachine.be vind je meer anarchistische pubicaties van deze uitgeverij.


Powered by Greymatter