Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/11/2009: "Vrouwe Justitia velt haar Oordeel over de Nederlandse Staat"

Deze week wordt het hoger beroep van Ahmed Isa behandeld. Hij wordt door de staat als zondebok voor de Schipholbrand gebruikt.
Voor de aanvang van dit proces, afgelopen maandag, werd de aanklacht tegen de Staat der Nederlanden aan Vrouwe Justitia voorgelegd. Want wie heeft er nu werkelijk de dood van vele mensen op het geweten?klik op meer voor de tekst van de aanklacht

10 augustus 2009: aanklacht tegen de Staat der Nederlanden

Heden, 10 augustus 2009, beschuldigen we de vertegenwoordigers van de Staat der Nederlanden van het veroorzaken van de dood van de hierna te noemen personen.

De Nederlandse staat wordt ervan verdacht de dood van deze personen te hebben veroorzaakt door een zogeheten vreemdelingenbeleid te voeren dat erop gericht is om migranten te ontmoedigen zich in Nederland te vestigen en/of terug te sturen naar landen en gebieden die door hongersnood, droogte, overstroming, oorlog, vervolging, marteling, uitbuiting en kolonialisme, onveilig voor hen zijn.

De Nederlandse staat voert dit beleid uit door stelselmatig het overgrote deel van personen die hier asiel aanvragen/verblijf of werk zoeken af te wijzen/uit de maatschappij te stoten/te vervolgen/op te sluiten/te deporteren.

De Nederlandse staat accepteert willens en wetens de gevolgen van dit beleid, welke bestaan uit het gedwongen dakloos rondzwerven van mensen en/of het gedwongen te worden arbeid te verrichten onder slechte omstandigheden, zonder sociale zekerheid, tegen slechte betaling en/of het genoodzaakt te worden een toevlucht te zoeken in diefstal en/of drugshandel en/of prostitutie teneinde te overleven, het gedwongen te worden blijvend op de vlucht te zijn/zich schuil te moeten houden voor razzia’s/identiteitscontroles/huisinvallen.

De Nederlandse staat reageert op de gevolgen van haar beleid met nog meer repressie tegen reeds getraumatiseerde en immer op de vlucht blijvende personen met intimidatie, ongewenstverklaringen, criminalisering, racisme, en opnieuw opsluiting voor een onbepaalde uitzichtloze termijn in speciaal hiervoor opgezette en ingerichte centra met een apartheidsregime dat uitsluitend en alleen wordt toegepast op zogenaamde ‘vreemdelingen’.

De Nederlandse staat laat willens en wetens de Nederlandse immigratiedienst gebruik maken van bedrog en valse papieren teneinde het einddoel te bereiken dat met dit alles wordt beoogd: het deporteren van mensen. De Nederlandse staat laat willens en weten de dienst Terugkeer en Vertrek mensen onder zware psychische druk zetten, bij voorkeur met behulp van dreigementen en chantage tijdens detentie/isolatie.

De Nederlandse staat is op de hoogte van mensonterende/gewelddadige omstandigheden op straat en in detentiecentra, de angst die zij mensen met de uitvoering van dit beleid aanjaagt, en de risico’s die ze hierbij neemt met betrekking tot de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de slachtoffers van dit beleid/de risico’s die zij neemt die het gevolg zijn van deportaties;

De Nederlandse staat is daarmee schuldig aan de dood van elk van hen welke het gevolg is van het ontbreken van medische zorg en/of zelfmoord in Nederland en/of welke het gevolg is van intimidatie/(bedreiging met) geweld door personeel van de Nederlandse politie/bewaking/marechaussee op straat/in detentiecentra/bij deportaties en/of welke het gevolg is van arrestatie/mishandeling/marteling/gedwongen dienstneming/executie/onbehandelbare ziekte in het land van ‘terugkeer’.

Hiermee is bewezen voorwaardelijke opzet, het willens en wetens het risico nemen om personen te laten creperen, met de dood tot gevolg. Een bekend voorbeeld daarvan is de Schipholbrand.
De Nederlandse staat heeft in dit geval schuld aan het willens en wetens opsluiten van personen in een brandgevaarlijke gevangenis, heeft schuld aan de 11 doden die dit tot gevolg heeft gehad, de verwonding en traumatisering van de overlevenden en het vals beschuldigen van één van hen: Ahmed Isa.

Tot zover de verkorte aanklacht tegen de Staat der Nederlanden, heden vertegenwoordigd door het parlement in Den Haag, onder aanvoering van minister president J.P. Balkenende, met op de posten justitie en vreemdelingenzaken respectievelijk de minister Hirsch Ballin en de staatssecretaris Albayrak. Voorgaande kabinetten en ministers worden beschouwd als inbegrepen in deze aanklacht, waaronder met name te noemen de voormalig ministers en staatssretarissen van justitie en/of ‘vreemdelingenzaken’ Verdonk, Donner, Cohen en Kosto.

De navolgende personen zijn met beleid ter dood gebracht

Volg de rechtszaak op M2M radio
Ga naar de campagne website

FREE AHMED ISA!

2 Reacties


Is deze aanklacht in behandeling genomen?

Verder maar afwachten.

zei: Harry op 12/08/2009 om: 12:28u

Kritiek op het beleid van overheid ten aanzien van asielzoekers en nieuwe Nederlanders of een mening over de racisten in het parlement wordt niet getolereerd in Nederland
Men mag daarover niets zeggen. En geef je kritiek, dan kan je aangewezen worden als zondebok of je wordt in de steek gelaten door de gevestigde organisaties.

Zo ook met Fatima Elatik, deelraadsvoorzitter in Amsterdam, die een kritische mening had over het beleid van Wilders en PVV. Ook zij wordt nu slachtoffer van het gedogen van racisten in de tweede kamer
Ondertussen is wel een steunhyves voor haar opgericht, waar je haar uitspraken en ook de commentaren van anderen kan lezen.
Men kan lid worden van die hyves en tevens een verzoek aan anti-fascisten en anti-rascisten om de link van deze hyves te plaatsen op de site van jullie, websites
Haar steunsite
http://fa-ti-ma-de-eerste.hyves.nl/

Alvast bedankt namens het steunkomitee

zei: Harry op 31/08/2009 om: 20:27u


Powered by Greymatter