Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/07/2009: "Overlevenden Schipholbrand eisen vrijspraak voor Ahmed Isa"

Persbericht M2M radio en All Included, in het kader van de campagne FREE AHMED ISA
Amsterdam, 7 augustus 2009

Overlevenden van de Schipholbrand eisen vrijspraak voor Ahmed Isa.
"Dit is een politiek proces" aldus de advocaat van Ahmed Isa.

schipholbrandt_door_zondebok (136k image)

klik op meer

All Included en M2M organiseren de campagne FREE AHMED ISA samen met overlevenden en nabestaanden en in samenwerking met activisten, kunstenaars en migranten. De strijd tegen vreemdelingenbewaring is een strijd voor gastvrijheid. In hun manifest roepen zij de overheid op niet
langer weg te kijken, maar mee te kijken met de slachtoffers: "Look with us, not at us".

De overlevenden zullen zich onder meer manifesteren in een gezamenlijke slachtofferverklaring, die verwoord zal worden door mevrouw Gladys Toekaja, de moeder van de overleden Robert Arah. De overlevenden vechten samen voor erkenning en genoegdoening. Zij vragen vrijspraak voor Ahmed
Isa. "Als Ahmed Isa schuldig is, ben ik ook schuldig". In Blok K waren namelijk alle rokers samengebracht.

Een mediabus op de stoep van het Paleis van Justitie zal van ma 10 t/m vr 14 augustus dienst doen als open studio van M2M Radio. Hier wordt live verslag gedaan van het proces en komen betrokkenen aan het woord. De bus zal tevens dienen als informatiepunt van de campagne voor pers en publiek.

De uitzending van M2M Radio is te beluisteren op internet:
http://m2m.streamtime.org

Het Gerechtshof van Amsterdam behandelt de Schipholbrand vanaf aanstaande maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus in het hoger beroep tegen de Libiër Ahmed Isa Al-J. Ahmed Isa ging in juni 2007 in beroep tegen zijn veroordeling tot 3 jaar voor 'voorwaardelijke opzet' in de brandstichting.

In oktober 2005 verloren elf migranten zonder verblijfstitel het leven en raakten er 40 levenslang beschadigd door een verwoestende brand in het Uitzetcentrum Schiphol Oost.

Ahmed Isa zou door het wegschieten van een sigarettenpeuk schuldig zijn aan de brand. All Included en M2M steunen hem en de overlevenden. Doel van deze campagne is de Schipholbrand weer terug te brengen tot waar die hoort te zijn: bij de verantwoordelijke overheid. Ahmed Isa wordt door de
overheid als zondebok gebruikt om zelf buiten schot te blijven.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde een jaar na de brand dat er "geen of minder doden" te betreuren zouden zijn geweest, als de overheid haar eigen regels had nageleefd. De voorlopige politieke conclusie was het aftreden van de ministers Donner van Justitie en Dekker van VROM.

Aftreden lijkt moedig, maar is dat niet. Door het aftreden probeerde de regering juist haar verantwoordingsplicht te ontlopen. Het kabinet weigerde aanvankelijk de conclusies van de Raad over te nemen.

Feit is dat Donner al bijna vier jaar als minister van Justitie verantwoordelijk was voor de bouw van detentiecentra. Hand in hand met Rita Verdonk voerde hij een overspannen beleid om onze samenleving van 'ongewenste vreemdelingen' te ontdoen. De brand toonde aan dat dit beleid tot vergaande nalatigheid heeft geleid voor de brandveiligheid van de gedetineerden. Pas na zware druk van de Tweede Kamer erkende de regering op 25 oktober 2006 haar eigen falen.

Ahmed Isa is de enige veroordeelde in het hele Schipholdossier terwijl de politiek verantwoordelijken vrijuit gaan. De advocaat van Ahmed Isa, E. Damman, spreekt van een politiek proces. De Hoge Raad besloot dat Donner en Verdonk niet te vervolgen omdat ze 'in dienst van de overheid' handelden. Tegen overige overheidsinstanties of -personen zou, hoewel er "heel veel zaken niet op orde" waren, onvoldoende basis zijn om te vervolgen.

Eind 2008 verklaarde het Europese Hof voor de Mensenrechten de aanklacht van het Comité Rechtsherstel tegen Donner en Verdonk wegens wrede en onmenselijke behandeling wel ontvankelijk.

De wijze waarop de overheid haar verantwoordelijkheid voor de brand en de slachtoffers invult, is schrijnend voor de overlevenden, de slachtoffers en hun nabestaanden. De overheid schuift de verantwoordelijkheid van zich af. En de politiek doet er verder het zwijgen toe.

Nederland is wat betreft vreemdelingendetentie het meest repressieve land in de Europese Unie. De afgelopen drie jaar verschenen vijf vernietigende rapporten over de mensenrechten in Nederlandse vreemdelingendetentie van:

het Europees Parlement in 2007, het Comité ter Voorkoming van Foltering van de Raad van Europa, van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbeleid, Amnesty International in 2008 en de Raad van Europa in 2009.

De ramp is niet veroorzaakt door een sigarettenpeuk, maar door het criminaliseren van migranten door de politiek. All Included en M2M zien de schaamteloze veroordeling en behandeling van Ahmed Isa als een voortvloeisel van het afschrikkingsbeleid waar het migratiebeleid op is gebaseerd.

We are here
to make a life again
together as one:
with Ahmed Isa


campagne-site: http://www.vertrokkengezichten.net
All Included: http://www.allincluded.nl


PROGRAMMA VAN DE CAMPAGNE 'Schipholbrand(t) door / Free Ahmed Isa':

MAANDAG 10 t/m VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Hoger beroep Schipholbrand: de Staat tegen Ahmed Issa
Aanvang: 09.30 uur Paleis van Justitie, Pinsengracht 426, Amsterdam

Live radioverslag door M2M Radio: vanuit de mediabus op de stoep van het Paleis van Justitie, op http://m2m.streamtime.org
Vanaf 09.30u de aanklacht, de pleidooien, de slachtofferverklaring, het requisitoir.
Daarnaast getuigenissen van overlevenden, commentaren, interviews en debat (in het nederlands, engels en arabisch). De bus zal dienen als open studio en als informatie- en actiecentrum van de campagne Free Ahmed Issa voor pers en publiek..

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Gezamenlijke Slachtofferverklaring van de overlevenden en nabestaanden, door Mevrouw Gladys Toekaja, moeder van Robert Arah (Suriname – Schiphol Oost † 26 oktober 2005).
Aanvang: 09.30u

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Beam the Palace
Licht en beeldprojectie tijdens de procesweek op de gevel van het Paleis van Justitie. Aanvang: 22.30u.

Expositie
"Dwalen door Nederland", gecombineerde video-installatie van filmmaker Tim Snijders en beeldend kunstenaar Sjors Knol, als onderzoek naar de bureaucratie en de rituelen rondom het verkrijgen van het staatsburgerschap.

DINSDAG 15 SEPTEMBER
Schipholbrand(t) door
theatervoorstelling met drie monologen: Donner, Un De! (Wij zijn hier!) en De Vierde Oorlog m.m.v. Saleh Hassan Faris, Caspar Nieuwenhuis en Jetty Mathurin.
20.00 u Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam

HALF OKTOBER
Illegaal Tribunaal
Eerste doordenking Schipholbrand
o.l.v. filosoof Ernst van den Hemel en essayist Willem van Weelden

23 en 24 OKTOBER
Reprise theateravond Schipholbrand(t) door (voorafgaand aan de schipholherdenking op 26 oktober)
Theater Frascati, Nes 41, Amsterdam

26 OKTOBER
Vierde Herdenking Schipholbrand
Bij het Detentiecomplex Schiphol Oost
Ten Pol 64, Oude Meer


Powered by Greymatter