Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/06/2009: "Pinksterlanddagen succesvol verlopen in stralende weersomstandigheden"

Met 500 bezoekers, schitterend weer, een uitstekende stemming en goed bezochte bijeenkomsten kende de jaarlijkse Pinksterlanddagen (29 mei - 1 juni) in Appelscha een succesvol verloop.
Pinksterlanddagen2009Entree (40k image)
Entree van de Pinksterlanddagen 2009
Het was dit jaar 76 jaar geleden dat het terrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’ werd aangekocht waar de dagen sindsdien plaatsvinden. Tal van groepen en organisaties verleenden belangeloos hun medewerking aan de grootste anarchistische manifestatie van ons land.
Klik op meer.

De uitstekende weerverwachtingen leidden ertoe dat er al vanaf woensdag aardig wat mensen naar het kampeerterrein trokken. De opbouw van alle faciliteiten verliep dan ook bijzonder vlot. De zomerse temperaturen (de jaarlijkse regenbui ontbrak opnieuw) vormden echter geen belemmering voor de bezoekers om mee aan te pakken het kamp op te bouwen en draaiende te houden alsmede deel te nemen aan het programma.

Het programma was dit jaar zo omvangrijk dat deze voor het eerst op vier locaties tegelijkertijd moest plaatsvinden. Het politieke program draaide tegelijkertijd in zowel de grote zaal van het terrein, de tent en de gymzaal van de buren, de zorginstelling Zeuvenakkers, alsmede nabij het stenen huisje waarvan de renovatie nu zo goed als voltooid is. De ‘kleinere’ bijeenkomsten trokken enkele tientallen deelnemers, de ‘grotere’ vijftig of meer.

Nieuw dit jaar was de opwekking van elektriciteit met behulp van pedal power. Vrijwel het hele wekend moest er gefietst worden om de stroomvoorziening voor licht en geluid in de grote zaal te verzekeren wat met een enkele uitzondering ook daadwerkelijk is gelukt.
Pinksterlanddagen2009AlternatieveEnergieopwekking (40k image)

Een bijzondere gast dit jaar was de metselaar en meestervervalser Lucio Urtubia die met zijn traveler cheques de toenmalige First National City Bank van Amerika indertijd) vele miljoenen dollars afhandig maakte. De 77-jarige Spanjaard die in Parijs woont, bleek een bescheiden en aardige man met een onverwoestbaar optimisme.
LucioOpPL2009InAppelscha (20k image)
Lucio op de Pinksterlanddagen

Hij deed voorkomen alsof heel Europa momenteel bruist van de anarchistische activiteit en meende dat we in Nederland alleen maar even een beetje propaganda hoeven te maken, "dus aan het werk daarmee", en de Nederlandse bevolking is gewonnen voor het anarchisme.
Pinksterlanddagen2009BijeenkomstMetLucio (36k image)

Een aantal bijeenkomsten omtrent economie en arbeid mochten zich eveneens in een aanzienlijke belangstelling verheugen. Rond het thema arbeid vond een geslaagde sessie plaats waarin Caroline Meijers van de coöperatie Longo Mai uit Frankrijk/Zwitserland, Luuk van Emmaus Utrecht en André van vereniging Solidair vertelden over hun ervaringen met het vraagstuk hoe arbeid anders te organiseren.
De vraag of de huidige arbeidsstrijd in Nederland een echte anarchosyndicalistische vakbond rechtvaardigt werd in een andere workshop behandelt maar is vooralsnog niet beantwoord.
Pinksterlanddagen2009Tentenkamp (32k image)
Opnieuw kamperen bij de boer!

Opvallend dit jaar waren een aantal sessies rondom sekse (‘gender’) nadat het een aantal jaren stil was rond de problematiek van rolpatronen. Jens van Tricht verzorgde een tweetal workshops waarvan er een gewijd was aan de wereldwijde campagne van We Can. Deze beoogt wereldwijd het geweld tegen vrouwen terug te dringen.

GroenFront! was andermaal met een flink programma prominent aanwezig op de landdagen. De groep, een goed voorbeeld van hoe een kleine groep toch succesvol aan de weg kan timmeren, bracht dit maal klimaatstrijd als belangrijk item naar voren.

Grote belangstelling was er ook voor de bijeenkomst rond Transition Towns die door Selma Fransen van de Groningse tak werd verzorgd. Deze beweging van onderop ingegeven door de komende schaarste van fossiele brandstoffen en de klimaatveranderingen breidt zich momenteel als een olievlek in Nederland uit. Zij beoogt op allerlei gebied tot oplossingen te komen voor de problematiek die met deze crises samenhangen. Tijdens de bijeenkomst bleek dat het vooralsnog best lastig is om op concreet vlak tot een eenduidige praktijk te komen.

Dierenrechtenorganisaties, als Respect voor Dieren, droegen in tegenstelling tot eerdere persberichten niet aan het programma bij, op grond waarvan persverklaringen van Novum, die in tal van bladen werden gepubliceerd, volledig de plank missloegen. Kijk maar eens bij
Trouw, Elsevier of bij de regionale
Oostellingwerver.
Helaas bleek voormalig dierenbevrijder Keith Mann andermaal verhinderd te zijn. Persoonlijke omstandigheden zorgden er opnieuw voor dat hij in Engeland moest blijven.

Ook tal van andere groepen hielden bijeenkomsten zoals de Anti-Fascistische Actie (AFA), die een druk bezocht debat hield over de strategie van de anti-fascistische strijd. De werkgroep Stop Deportaties en de Anarchistische Anti-Deportatie Groep Utrecht (AAGU), die flink aan de weg timmeren met acties tegen het opsluiten van immigranten (‘illegale vreemdelingen’)

Veel belangstelling was er ook voor de bijeenkomsten met een specifieke aan het anarchisme gerelateerde inhoud, zoals die rond het thema directe actie en de historische lezing omtrent het anarchisme van de daad.

In het cultureel programma keerde Mong Rosseel terug die in de jaren zeventig en tachtig steevast optrad met zijn vormingstheater en begin dit jaar opnieuw subsidie van de Vlaamse overheid wist te krijgen voor zijn theater. Dit maal voerde hij het solostuk ’Van pukkels en rimpels’ op waarin hij generatieverschillen op de korrel nam. Inmiddels de 60 gepasseerd bleek Mong nog immer een bevlogen theaterman te zijn, die wist te ontroeren met rake typeringen, gloedvolle teksten en aanstekelijke humor. Op zondag trad hij ouderwets op met een band (De Illustratie) en zijn vrouw Magda met een potpourri aan liedjes waaronder natuurlijk strijdliederen als het Mariannelied.
Pinksterlanddagen2009MongInVanPukkelsEnRimpels (27k image)

Muziek was er uiteraard weer in ruime mate. Op zaterdag sloten de Grassmoawers de avond af met toepasselijke feestelijke muziek terwijl op zondag vooral de band Raaskalbombfuckers indruk maakte met hun aanstekelijke mix van techno en live-muziek, een novum op de Pinksterlanddagen!

Op vrijdagavond vond de gebruikelijke filmavond plaats waar dit maal een tweetal documentaires werden vertoond.‘Sirenes in Rotjeknor’ handelt over drie generaties strijdbare vrouwen uit één familie, terwijl de documentaire ‘Anarchisme’ een beeld gaf van het anarchisme uit heden en verleden.

De Anarchistische Groep Amsterdam (AGA), dat een eigen deelprogramma draaide, vertoonde op zaterdagavond filmmateriaal uit Griekenland waar ook een goed bezochte inhoudelijke bijeenkomst aan werd gewijd. Daarnaast werd ook een documentaire omtrent het vijftien jarig bestaan van de AFA vertoond alsmede een documentaire over de strijd van landloze boeren in Brazilië.
Pinksterlanddagen2009Voorterrein (41k image)

Het kinderprogramma werd andermaal op voortreffelijke wijze verzorgd door de Kinderpretgroep van het Amsterdamse OCCI. Dit maal stond er ondermeer een speurtocht op het program waarin de kinderen in het bos de inzittenen van een neergestort ruimteschip moesten zien te vinden. Na te zijn getraceerd moesten er opdrachten voor de gestrande gasten worden verricht. Uiteindelijk kwam de hele meute het terrein weer op onder het scanderen van ‘Wij willen appelsap’, aangezien dit de benodigde brandstof bleek te zijn voor het ruimteschip. In plaats daarvan volgde een traktatie op appeltaart.

Dit jaar trad het kindertheater Nomadtheater en Pome di PI op met de voorstelling ‘Pak lekker alles’ waarin de hebzucht aan de kaak werd gesteld.
KindertheterNomadtheaterMetPakLekkerAlles (25k image)

Ook de radiomakers waren opnieuw van de partij waarbij Vrije-medewerker Peter Barton zich flink roerde als verslaggever en interviewer. Alle uitzendingen (zowel via FM als internet) zullen spoedig via deze site van Puscii te beluisteren zijn.
Pinksterlanddagen2009Radiomakers (35k image)

De mobiele internetwerkplaats gesitueerd in een vrachtwagen was vanwege onderhoud dit jaar helaas verhinderd. Rampenplan zorgde voor de 26-ste jaar voor prima warme maaltijden waar iedere avond zich lange rijen voor posteerden.

Nieuw was ook de kunstworkshop van Gerda waar iedereen zijn of haar eigen vlag kon maken met de bedoeling deze aan de eigen tent te bevestigen. Het hele weekend waren er mensen in de weer met verf en kwasten zodat alle beschikbare doeken van fraaie en mindere fraaie voorstellingen werden voorzien.

Tenslotte werd er zondagavond een andere oude traditie in ere hersteld, namelijk die van de collecte. Er werd 135 euro opgehaald voor de steunactie om de Anarchistische Federatie in Uruguay (FAU) in staat te stellen een boek over haar eigen geschiedenis te herdrukken.

Al met al kan derhalve worden gesteld dat deze editie van de Pinksterlanddagen bijzonder succesvol is verlopen.

8 Reacties


Het waren schitterende dagen. Lang niet alles staat trouwen in het verslag. Zoals bijvoorbeeld onze workshop over de GGZ, die we nu al voor de vierde keer gehouden hebben.

zei: Jan op 06/06/2009 om: 20:49u

De PL was leuk dit jaar.
@ Peter B
Trouwens de radio bestond niet uit maar 1 persoon het is wel zo netjes om ook de anderen te noemen die meededen het is niet erg anarchisties om te zeggen dat je alles zelf hebt gedaan want zo komt het wel over.
dit is al het 2e jaar dat je zoiets doet en dat is jammer.
Verder zijn je verslagen en interviews uitstekend.
@ Jan
Het is inderdaad jammer dat niet alles in het verslag staat want psychiatrie blijft een heet hangijzer ook jammer is dat er weinig mensen naar jullie workshop zijn gekomen ik hoorde ca 12 personen.
Ook binnen anarchistiese kringen zijn psychiatrische aandoeningen,uitkeringen,
homoseksualiteit enz steeds vaker een probleem
er alleen maar over praten is niet voldoende
het gaat ook om acceptatie in het 'echte leven' en daar blijkt het toch vaak mis te gaan.
Anarchisme hoort zeker ook hiermee rekening te houden want wat is het anders nog waard.

zei: MovingRadio op 07/06/2009 om: 01:08u

waarom moet ik hieronder domela invullen en niet Jezus?

Dankzij Jezus bestaat pinksteren en kunnen jullie pinksterlanddagen organiseren.

Weleens bij stilgestaan?

zei: dokter bernhard op 08/06/2009 om: 10:29u

Zoals dokter bernard door bonnie st claire gemaakt is, zo ook jezus en pinksteren: allemaal door mensen bedacht. Daarom moet je domela invullen (en heeft jezus nog steeds geen weblog)

zei: Bonnie st. Claire op 08/06/2009 om: 17:59u

En hoeveel mensen waren er nu (ondanks de stremming bij Zwolle, die me tegen hield)?

zei: Jan Bervoets op 08/06/2009 om: 20:35u

Men zegt 500 mensen...
Hier wat foto's en een soort uitwerking van het praatje van Lucio Urtubia: http://www.globalinfo.nl/content/view/1882/1/

zei: keest op 08/06/2009 om: 22:21u

@ Kees e.a. Ik heb er nog eens over na gedacht over de oude schavuit. Ik richt me liever op al die " ontzichtbaren " die massa van blijkbaar oninteressante armoe zaaiers die geen spannende dingen doen blijkbaar. Vaak dom vaak lelijk kunnen weinig willen weinig niet sexy kortom geen YAVIS. Ik zie ook niet in wat wat er nou zo geweldig is aan die man.
Mensen hebben toch vaak iets met misdadigers - zo lang ze niet gepakt worden. Zie Panorama Nieuwe Revue enzv. Het moet afgelopen zijn met het idealiseren van misdadigers waarbij ik in het midden laat wat Uturbia is / was.
Er zijn wel meer (ex) veroordeelden wegens allerlei die boeken schrijven ook in Nederland. Uturbia heeft er blijkbaar een politieke draai aan gegeven. Ik zie het helemaal voor me van die intellectuelen die smullen van de sappige verhalen van de oude deugniet." Nou dat waren nog eens tijden he. "
Tsja ; ik dans weer uit de maat.

zei: academyartpromotion op 11/06/2009 om: 17:40u

Als jonge jongen nam mijn vader me wel eens mee naar bijeenkomsten in Rotterdam van de Vrijdenkersbeweging. Een van de mensen die ik niet meer zou (zal) vergeten is Willem van Iependaal (pseudoniem voor de Rotterdemr Willem van der Kulk; 1891-1970). De man heeft een bewogen leven gehad en is ook een aantal keren in de gevangenis beland. Misschien ook een 'oude deugniet'? In ieder geval ging hij zich beijveren in het verbeteren van het lot van gevangen (fout natuurlijk in de ogen van echte anarchisten: je moet ijveren voor het afschaffen van gevangenissen. Ik hoor het al roepen.). Hij ontwikkelde zich ook tot antimilitarist en werd propagandist voor de Vrijdenkersbeweging. Willem van Iependaal was ook schrijver. Bekend werd hij met ondermeer 'Polletje Piekhaar' en 'Lord Zeepsop' (type schelmenroman, maar met een beschrijving van de sociale armoede waarin mensen verkeerden... ). Dat waren zeker nog eens tijden, om verzet uit te generen. Van Iependaal deed dat op zijn manier. Een vergeten man, die zijn afkeer ten aanzien van de roomse kerk niet onder stoelen of banken schoof. Het is me bijgebleven omdat ik deze man als 11, 12 jarige een paar keer heb horen 'vertellen', op zondagmorgenbijeenkomsten (van De Dageraad).

zei: Thom op 14/06/2009 om: 10:05u


Powered by Greymatter