Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/02/2009: "Stop de algemene identificatieplicht voor stemgerechtigden"

Op 4 juni aanstaande worden in Nederland verkiezingen georganiseerd opdat alle stemgerechtigde burgers hun stem kunnen uitbrengen op de kandidaat die zij verkozen willen krijgen om zitting te nemen in het Europees Parlement.
StopIDPlichtStemgerechtigden (18k image)
In 353 gemeenten wordt dit democratisch grondrecht op de tocht gezet. Iedere potentiλle kiezer die zich in het stembureau meldt mag namelijk pas gaan stemmen nadat men eerst door de voorzitter van het stembureau heeft laten controleren of men wel degene is voor wie men zich uitgeeft.
Klik op meer!

Wie niet eerst een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs laat controleren en zich aan de hand hiervan laat identificeren wordt uitgesloten van de verkiezing. Daarmee ontneemt de overheid de burger een fundamenteel burgerrecht waar de democratische rechtstaat op gebaseerd is.

Als men onschuldige burgers het kiesrecht ontzegt betekent dit het eind van de rechtstaat en kan van democratie niet meer gesproken worden.

Wie niet in staat is of principieel weigert om behalve de persoonlijk toegezonden kiespas preventief aan te tonen dan men zich niet schuldig maakt aan verkiezingsfraude wordt het stemrecht ontnomen.

Waar gaat dit over?

Op initiatief van staatssecretaris A.T.B.Bijleveld-Schouten (CDA) hebben de gemeenteraden van 353 gemeentes ingestemd om mee te doen aan het zogenaamde, experiment ‘Stemmen in Willekeurig Stembureau (SWS).

Dit heeft tot gevolg dat iedere kiesgerechtigde die woonachtig is in een van deze gemeentes niet, zoals vanouds, een oproepkaart kreeg waarmee men op het stembureau een stembiljet krijgt overhandigd om te stemmen. Deze mensen kregen een A4 formaat kiespas toegestuurd die vermeldt dat men hiermee uitsluitend zou mogen stemmen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs (zijnde een paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

OPROEP: Help mee om de identificatieplicht voor stemgerechtigden tegen te houden.
INZET: Stop de algemene identificatieplicht voor stemgerechtigden.

Men zou minstens moeten bewerkstelligen dat iedereen op vertoon van een stemkaart, zonder aanvullende identificatieplicht, in het eigen stembureau moeten kunnen blijven deelnemen aan verkiezingen.

Als men daarnaast ook in de gelegenheid wordt gesteld om in een willekeurig stembureau zijn stem uit te brengen, lijkt het billijk dat het tonen van een geldig ID-bewijs enkel verplicht wordt voor mensen die daar gebruik van maken. Daarmee vervalt het dwingende karakter van de ID-plicht en kunnen mensen in vrijheid beslissen hoe zij hun stem uit brengen.

WAT KUN JE DOEN?

Weiger mee te werken aan een onwettige identificatieplicht voor stemgerechtigden.
Neem de moeite om protest aan te tekenen tegen het Experiment Stemmen in Willekeurig Stembureau in ruil voor ID-plicht.

Help om de invoering van een algemene ID-plicht tegen te houden voor mensen die uitsluitend op vertoon van hun stemkaart/oproep gebruik willen maken van hun stemrecht.

De actie wordt georganiseerd door Stichting Meldpunt Misbruik Identificatieplicht, www.id-nee.nl (lid van vereniging Vrijbit www.vrijbit.nl ) en gesteund door Platform Bescherming Burgerrechten (www.degescandemens.nl )

Verklaring inzake Verkiezing Europees Parlement 4 juni 2009

Bij deze verklaar ik dat ik niet bereid en/of in staat ben om als voorwaarde voor deelname aan de verkiezing een geldig identiteitsbewijs te tonen.

o Ik protesteer tegen het feit dat ik als stemgerechtigd Nederlands staatsburger, in het bezit van een geldige stempas ( voorzien van mijn naam, adres, geboortedatum, uniek kiesnummer en technische echtheidskenmerken) wordt uitgesloten van deelname aan de verkiezing van het Europees Parlement.
o Ik protesteer tegen het feit dat ik als stemgerechtigd Nederlands staatsburger, in het bezit van een geldige stempas ( voorzien van mijn naam, adres, geboortedatum, uniek kiesnummer en technische echtheidskenmerken) niet persoonlijk mijn stem mag uitbrengen, maar van overheidswege gedwongen wordt om iemand anders voor mij te laten stemmen.
o Anders (bijv. hoewel de voorzitter van het stembureau mij persoonlijk kent) ……………………………………………………………………………

Ik sta erop dat mijn verklaring wordt opgenomen in het verslag van bevindingen van dit stemlokaal.

Naam ………………………………………………………………………………………

Kiesnummer…………………………………………………………………………

Handtekening………………………………………………………………………

4 Reacties


Het is schaamteloos en ik beken. Ik ben jarenlang lid geweest van het stembureau, de laatste jaren zelfs als (vice-)voorzitter. Op den duur herken je de meeste mensen uit de buurt wel en ik zou het niet in mijn hoofd halen om een identificatie te vragen aan iemand wiens/wier naam ik al kan zeggen bij hun binnenkomst in het lokaal.

Dit past weer eens bij het loer- en kliksysteem dat het CDA op alle gebieden bevordert.
Nou zal het Europese parlement mij werkelijk aan mijn reet roesten en wie weet word ik ook verder tot het niet-stemmen of meewerken verleid door dit soort regels.
Word ik misschien toch nog een echte partijanarchist dus!

Bij de Europese verkiezingen is het natuurlijk een manier om controle te houden op Vreemdelingen. Toen "Europa" nog onverzichtelijk en gezellig was deed het er niet zoveel toe. Maar nu kunnen er Slovenen. Slowaken, Hongaren, Roemenen en andere zigeuners meedoen en dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. En als ze geen geldige papieren hebben zullen ze het weten ook.

Bijleveld-Schouten - niemand had ooit van haar gehoord maar nu weten we het. Een racistisch stuk tuig, en natuurlijk lang niet het enige.
Bedankt voor het formulier.

zei: AdR op 03/06/2009 om: 01:09u

Alleen jammer dat er steeds "ik wordt" in staat....

zei: AdR op 03/06/2009 om: 01:12u

Het verplichte ID tonen wordt een maatregel, dat bedoeld is om anderen die ook mogen stemmen,maar geen ID kunnen tonen buiten het beleid van de EU te houden, zodat alleen de nadruk wordt gelegd op het stemmen door atochtonen en wat men hoop liever geen allochtonen in EU en ook niet in Nederland.
Hierdoor helpt de minister mee aan het Europees apartheidssysteem, zoals voorheen ook in Zuid Afrika bekend was.
Ben je iets donker, of zie je wat arabisch uit, dan identificeren.
EU gaat op herhaling
Gele ster wordt ID

zei: Harry op 03/06/2009 om: 04:12u

De legitimatieplicht vanwege het experiment met de kiespas roept terecht veel weerstand op. Dat andere experiment, die met de stemcomputer, is ondertussen mislukt en dat is ook te danken aan de zeer verstandige en redelijke kritiek van de wijvertrouwenstemcomputerniet-groep.
Het is te hopen dat ook in deze kwestie redelijke kritiek terzake de overhand houdt.

zei: van drukken op 05/06/2009 om: 21:52u


Powered by Greymatter